Gouda wil isolatie van jongeren in coronatijd voorkomen

Gouda wil isolatie van jongeren in coronatijd voorkomen

Raadszaal Gouda op 11 november 2020 - Foto: Isa Smeele

Hoewel de motie van GoudaPositief niet in stemming is gebracht tijdens de raadsvergadering, onderkent wethouder Corine Dijkstra zeker de noodzaak van jongerensteun tijdens corona. Volgens haar is het voorkomen van isolatie onder jongeren in deze tijden van groot belang. Afgelopen woensdag liet de wethouder weten dat de gemeente in gesprek gaat met mbo’s en hogescholen in Gouda om de mogelijkheden door te nemen.  

Fractievoorzitter Sjane-Marie Koppers licht toe wat GoudaPositief wil bereiken met de motie. Het gaat om jongeren op het mbo en hbo. Wij verzoeken het college om in gesprek te gaan met het Goudse onderwijsveld, om te inventariseren in hoeverre zij maximaal inzetten op het mogelijk maken van fysiek onderwijs binnen de coronaregels. Het belang van fysiek onderwijs moet worden onderstreept. Ook is het belangrijk dat scholen extra mogelijkheden verkennen om binnen de schoolomgeving sociale interactie tussen jongeren te stimuleren. Dit kan door bijvoorbeeld een vormingsprogramma te starten waarin zij eventueel leren omgaan met de gevolgen van corona.’’, aldus Koppers. 

 

‘’De noodzaak van deze motie wordt onderkend. Zoals aangegeven gaat het echter om activiteiten in onderwijstijd. De bevoegdheid van het college is daarmee zeer beperkt. Tegelijkertijd wordt opgeroepen extra mogelijkheden te vragen voor allerlei activiteiten. Vanwege de coronamaatregelen is dit ingewikkeld.’’ Wethouder Dijkstra laat hiermee weten wat te worstelen met de oproep, maar kan wel toezeggen dat de gemeente in gesprek gaat met het mbo en hbo in Gouda om te kijken wat wel en niet mogelijk is‘’Als we hem zo mogen opvatten, ondersteunen we de motie dus van harte.’’, legt de wethouder uit. 

 

D66 Evert Bobeldijk vraagt twee minuten schorsing aan om met zijn fractie te overleggen. Hierna geeft Bobeldijk het woord aan zijn woordvoerder van onderwijsFrank de Pont. ‘’Ik heb de wethouder een toezegging horen geven.’’, aldus De Pont. Hij vraagt of de indieners daarmee bereid zijn de motie in te trekken‘’In de overwegingen en constateringen kan de motie gevolgen hebben waarbij te veel nadruk bij het onderwijs wordt gelegdterwijl er mogelijk ook andere partijen zijn die hier een belangrijke rol in hebben.’’, voegt hij nog toe. 

 

Koppers is blij met de kwaliteit van de toezegging van de wethouderOok ben ik blij dat er in deze raad allerlei ideeën naar boven zijn gekomen. Daarmee is ons doel al bereikt.’’ GoudaPositief gaat akkoord met het voorstel van de heer De Pont. 

 

“En dus wordt de motie ingetrokken en niet in stemming gebracht., verkondigt voorzitter Pieter Verhoeve, waarna de raad snel doorgaat naar het volgende agendapunt. 

 

Over de auteur

Isa Smeele

Studente Journalistiek aan de HU

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *