Bedreigingen resulteren in discussie vrijheid van meningsuiting

Bedreigingen resulteren in discussie vrijheid van meningsuiting

Ook op middelbare school De Goudse Waarden is reeds een docent bedreigd door een leerling. De afgelopen periode lijkt intimidatie binnen het onderwijs een terugkerend fenomeen te zijn: eerder werd een Franse leraar onthoofd en zat een Rotterdamse leraar ondergedoken na bedreigingen. In de Tweede Kamer wakkerden deze situaties een debat aan over het belang van vrijheid van meningsuiting. Scholieren uit de regio geven hun kijk op deze discussie.  

 

Op De Goudse Waarden zou het gaan om een doodsbedreiging. Terwijl de leerling in kwestie gewoon naar school gaat, zit de gymdocent thuis en doet aangifteVerder wil zowel de school als de politie niets kwijt over de situatie.  

 

Voorafgaande situaties 

Aan de taferelen voorafgaand aan de situatie in Gouda is een Tweede Kamerdebat geweid. Het begon toen een Franse leraar tijdens zijn lessen karikaturen van de profeet Mohammed liet zien. Dit lag gevoelig bij veel moslims. Het afbeelden van de Profeet is namelijk taboe. De leraar werd op straat onthoofd als gevolg. 

In Rotterdam werd hierna een docent maatschappijleer van het Emmauscollege zodanig bedreigd, dat hij moest onderduiken. Leerlingen dachten ten onrechte dat hij een cartoon van de profeet Mohammed in de klas had hangen. In werkelijkheid stond er een Jihadist afgebeeld.  

Ook op een school in Den Bosch heeft het gesprek over vrijheid van meningsuiting geleid tot ‘’onrust en zelfs bedreigingen’’wordt vermeld in een brief aan de Tweede Kamer.  

 

Tweede Kamer 

In de Tweede Kamer klonk het vol afschuw. ‘’Verschrikkelijk dat een docent moet onderduiken na een les over vrijheid van meningsuiting’’, vindt onderwijsminister Arie Slob.

Kamerleden zijn woedend over de situatie. Het parlement is echter sterk verdeeld over de oplossingen tegen terreur en hoe ver vrijheid van meningsuiting eigenlijk mag gaan. Dat bleek tijdens het debat over dit onderwerp in november.  

Geert Wilders geeft tijdens het debat aan het land te willen deislamiseren. DENKkamerlid Farid Azarkan spreekt uit dat de islam onderdeel is van Nederland. Rob Jetten van D66 benadrukt de belangrijke rol die leraren spelen: ‘’Zij leren kinderen en jongeren hoe je van mening kan verschillen en hoe je daar met elkaar over praat. Je kan het niet met elkaar eens zijn, zonder tot geweld en intimidatie over te gaan.”

 

Standpunten van leerlingen 

Maar hoe denken leerlingen nu over deze kwestie? Bedreigingen en intimidatie dragen niet bij aan de veilige plek die school voor hen zou moeten zijn. Door middel van een enquête, afgenomen onder scholieren uit de regio, konden zij hun mening laten horen32 procent laat weten zich inderdaad wat minder veilig te voelen op school door wat er speelt.  

Een meerderheid van zestig procent geeft aan vrijheid van meningsuiting belangrijker te vinden dan het respecteren van godsdienst. 28 procent van de bevraagden vindt beiden even belangrijk.  

Ook onder leerlingen heerst onenigheid over hoe ver een leraar mag gaan voor educatieve doeleinden. ‘’Ik vind dat leerlingen verschillende standpunten van een situatie mogen inzien. Het gaat pas te ver als de leraar zijn persoonlijke mening geeft of opdringt. Wel moet de leraar zich afvragen of het écht nodig is. Als er te veel leerlingen door worden gekwetst, hoort iets niet thuis in de les. School moet een veilige plek zijn voor leerlingen’’, antwoordt een scholierMeerdere leerlingen zijn het erover eens dat kwetsende inhoud die religie in een verkeerd daglicht zet te ver gaat. 

Tóch vindt het merendeel van de ondervraagden dat de leraar voor educatieve doeleinden uitzonderingen mag maken‘’In de goede context moeten ook spotprenten behandeld worden. Ze horen nou eenmaal bij het leven. Ook deze onderwerpen moeten bespreekbaar kunnen zijn’’, leggen verschillende leerlingen uit 

‘’Leraren moeten goed blijven communiceren met hun leerlingen’’, voegt een scholier nog toe. En dat kan, voor zo’n gevoelig onderwerp met zoveel botsende meningen, een goede eindconclusie én manier zijn om te voorkomen dat dit soort situaties nogmaals uit de hand lopen. 

Over de auteur

Isa Smeele

Studente Journalistiek aan de HU

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *