Ophef over visie Vondelkwartier

Ophef over visie Vondelkwartier

”Wie is hier nou eigenlijk de baas in Leiden?” vroeg Pieter Krol van de ChristenUnie de collega-raadsleden afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering. Aanleiding was een nieuwe visie voor het Vondelkwartier. De gemeente is geïnteresseerd in een uitbreiding van het aantal beschikbare woningen en hoopt hierbij hoogbouw te gebruiken. Veel buurtbewoners moeten hier echter niks van weten en zijn begonnen met het bedenken van alternatieven. Hoe ziet de toekomst eruit voor dit stukje Leiden? 

De frustratie was door het scherm heen te voelen toen de vergadering aankwam bij de kwestie rond het Vondelkwartier. De gemeente wil Leiden een stad van de toekomst makenhet plan staat bekend als ‘Leiden 2040’, en daarbij komt een grotere bevolking al gauw om de hoek kijken. Voor een nieuwe betaalbare woning in Leiden wacht je al gauw zes jaar. Via goedkopere woningen die geschikt zijn voor zowel starters als senioren probeert de raad deze groei uit te nodigen. De buurtbewoners waren hier niet heel blij mee, zeker toen duidelijk werd dat de kaders werden overschreden en hierbij de gemeente bepaalde afspraken niet nakwam. Duurzaamheid was ook een belangrijk agendapunt, de inwoners waren hier wel tevreden over.  

Waar ze echter minder tevreden mee waren was de hoogte die de gebouwen mogen bereiken. De gemeente en projectontwikkelaars kwamen uiteindelijk op een maximum van 70 meter, de angst heerst nu dat de ontwikkelaars dit ten volste zullen benutten. Maarten Kersten, namens de lokale partij ‘Sleutelstad’, mengt zich na een tijd in de discussie en hoewel hij de visie prijst, laat hij zich kritisch uit over de executie. Er wordt volgens hem te weinig gedaan om de gedupeerden gerust te stellen. Ook stelt hij voor om de bouwplannen te verplaatsen naar vrij gebied in de Hoge Mors. Hij deelde mee dat de inwoners van de Hoge Mors met de hoogbouw akkoord zouden gaan als de bouwplaats aangepast zou worden, het liefst aan de oever van de Rijn, weg van de eerdere bebouwing. Andere raadsleden hadden kritiek op deze opvattingen en er werd hem gevraagd waar hij het idee vandaan haalde dat de bewoners van de Hoge Mors dit plan wél zouden goedkeuren.  

Toen wethoudster Fleur Spijker eenmaal de vergadering betrad werd haar al gauw het vuur aan de schenen gelegd. Krol verweet haar dat ze via haar handelen het vertrouwen met de buurt had verbroken en de laksheid waarmee de eerdere afspraken overschreden werden geen goed beeld naar de bewoners was. Spijker maakte duidelijk dat ze wist dat de bewoners er moeite mee hadden en dat ze naar oplossingen zocht. Ze zei echter ook dat de regels nou eenmaal een bepaald maximum beschikbaar stellen. Hoewel ze het nooit zelf zei, leek het erop dat de discussie over de hoogte uiteindelijk nutteloos was.  

Er werden verschillende moties naar voren gebracht in verband met deze kwestie. Allemaal werden ze aangenomen, behalve de motie die hoogbouw zou verbieden bij het al bewoonde gebied.  Een van deze moties draaide om de starterwoning en de aandacht die hieraan besteed moest worden. De buurtbewoners tasten helaas nog in het duister, maar voor ons jongvolwassenen is dat een lichtpuntje 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *