Wijziging van groene daken subsidie aangenomen

Wijziging van groene daken subsidie aangenomen

D66 heeft met ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren, Partij Sleutelstad, CDA en Leiden Participeert een voorstel gedaan om een wijziging aan te brengen in de subsidieverordening van groene daken in de gemeente Leiden. In deze wijziging staat dat mensen met kleinere daken een hogere subsidie moeten krijgen omdat het vaak duurder is om een kleiner aantal vierkante meters groen dak aan te leggen. Hiermee willen de partijen zorgen dat nog meer mensen in de gemeente Leiden een groen dak kunnen laten aanleggen.  

Deze regeling is volgens de partijen die dit voorstel doen bedoeld om aan de ene kant de stad te verduurzamen, maar ook om zo veel mogelijk Leidenaren te stimuleren om hun dak groen te maken. Volgens hen is het ook belangrijk dat dit gedaan wordt omdat het budget nu grotendeels opgaat aan een klein aantal grote daken. Deze verandering gaat ervoor zorgen dat mensen met een kleiner dak net iets meer subsidie krijgen per vierkante meter, dan de mensen met een groter dak.  

Een groen dak is een dak met begroeiing. Denk vooral aan vetplanten, mossen en grassen, maar soms ook struiken of zelfs bomen. Uit onderzoek is gebleken dat een groen dak 50% van het regenwater opvangt. Dit zorgt voor onder andere ontlasting van het rioleringsstelsel en kan in de toekomst, als meer mensen een groen dak nemen, misschien een wapen vormen tegen overstromingen. Ook is uit een onderzoek van K.K.Y. Liu ‘Engineering performance of rooftop gardens through field evaluation’ gebleken dat met een groen dak de energiebehoefte met 75 procent wordt gereduceerd voor het verwarmen en afkoelen van jouw huis.  

Dit amendement is door de partijen D66, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren, Partij Sleutelstad, CDA en Leiden Participeert ingediend maar ook andere partijen hebben ingestemd met dit amendement. Zo zei de heer Leest van de VVD ‘subsidies voor groene daken, voelt dat niet als kerst en steunde dit voorstel dan ook van harte. Ook GroenLinks steunt dit voorstel ‘laten we niet vergeten waarom deze groene daken zo belangrijk zijn, en dan heb ik het natuurlijk over klimaatverandering.’ ‘Met deze groene daken wapenen we ons hiertegen en maken we onze stad leefbaar.’ Aldus Marleen Schreuder (GroenLinks). Ze vraagt ook aan de wethouder om te informeren bij de waterschappen of ook een subsidie van hun kant mogelijk is, omdat dat volgens haar ook in andere gemeentes gebeurd.  Alle partijen hebben uiteindelijk ingestemd met deze wijziging.  

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *