Kanjers van Kenya

Kanjers van Kenya

In 2017 richtte Hanneke Verloop samen met twee anderen de stichting Kanjers van Kenya op. Binnen deze stichting doen ze hun uiterste best om kansarme kinderen uit en rondom Nairobi uit de sloppenwijken te halen om ze een nieuw en beter leven te geven op een boardingschool, hiermee geven ze de kinderen een toekomstperspectief. Ik spreek de hartverwarmende Hanneke over haar stichting en luister naar haar verhalen over de negentien kinderen die naar school gaan door de hulp van de stichting. 

Hanneke begon als een vrijwilliger in een weeshuis. Ze merkte dat de kinderen in de weeshuizen redelijk gesponsord werden. Maar dat de kinderen die wel ouders hebben en in sloppenwijken wonen, hierbuiten vielen.
“Toen ik hierachter was gekomen en al een paar keer terug was geweest naar Kenya, dacht ik dat het mij wel moest lukken, met de hulp van anderen om mij heen, een aantal van die kinderen in de sloppenwijken te helpen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ben met twee vriendinnen begonnen. We gingen ons laten informeren over het oprichten van een stichting, zijn langs de notaris geweest en hebben iemand gevraagd om een logo voor ons te ontwikkelen.”

Ook hebben ze verschillende organisaties gesproken. Die organisaties vertelden allemaal dat het belangrijk is een vertrouwenspersoon in het land zelf te hebben die je blindelings kan vertrouwen.
“In ons geval is David Monari onze vertrouwenspersoon en lokaal adviseur. Hij heeft in verschillende besturen van weeshuizen gezeten, dus heeft inmiddels een groot netwerk opgebouwd. Hij krijgt, van de ouders van kinderen die goed kunnen leren maar geen school kunnen betalen, de aanvragen binnen waarin gevraagd wordt of het mogelijk is hun kind te sponsoren.”

Ook gaat Hanneke regelmatig naar Kenya toe om te kijken hoe het met de kinderen gaat en waar dingen verbeterd moeten worden.
“Het is natuurlijk fantastisch om die kinderen te zien. Je wordt echt onthaald als een grote vriendin en ze willen je allemaal omhelzen. Ik bezoek de kinderen die daar op de scholen zitten om te kijken hoe het gaat en of er dingen zijn die niet zo lekker gaan. Ook doen we verschillende projecten. Zo hebben we een watertanks voor het weeshuis aangevraagd. Op de momenten dat ik daar ben ga ik ook naar de locaties van die projecten toe, om te kijken hoe dat gaat.”

Over het algemeen wordt de lagere school wel betaald vanuit de overheid. Op het moment dat de kinderen daar vanaf afkomen, zijn ze veertien of vijftien. Daarna probeert de stichting de sponsorkinderen tot hun twintigste naar een boardingschool te sturen.
“Er zijn daar lokalen waar de kinderen geen eigen bank hebben, maar een bank met een paar andere kinderen. De slaapkamers zijn zalen met stapelbedden. Het is wel schoon maar het is vaak gewoon wat oud. Hier hebben ze steeds drie maanden school en dan een maand vrij. Dus we halen ze negen maanden weg uit de sloppenwijken.”

Helaas ervaren ook de kinderen in Nairobi de gevolgen van corona en zijn zij van maart tot december niet naar school geweest.
“In de boardingschool hebben ze natuurlijk een bed, eten en drinken en hebben ze hun vrienden. Zelf wonen ze in een sloppenwijk waar soms geen eten en drinken is. Door het coronagedoe haal je ze ook uit hun eigen omgeving. Maar het zijn verder helemaal geen klagers. Als ik vraag hoe het met ze gaat zeggen ze altijd ‘fine’.”

Hanneke heeft ook contact met verschillende kinderen die ze dankzij de stichting hebben kunnen sponsoren. Zo heeft zij ook nog contact met het eerste sponsorkind.
“Zij heet Ephy. Toen we haar wilde sponsoren, kwamen we erachter dat haar moeder haar moeder niet was, maar haar tante. Er was namelijk door haar geboortebewijs gekrast. Met haar heb ik nog veel contact via Whatsapp en Messenger. Ze is negentien jaar en heel slim. Ze gaat in maart examen doen en mag daarna, als het goed is, naar de universiteit.”

Hanneke probeert met haar stichting op verschillende manieren geld in te zamelen. Zo zijn er wel eens benefietavonden en inzamelingsacties georganiseerd, maar niet alleen daaruit halen ze de inkomsten.
“Je kan een vriend worden van de stichting, dan doneer je ieder jaar een bepaald bedrag aan de stichting. Dat is eigenlijk onze grootste inkomstenbron.”

Via de website https://www.kanjersvankenya.nl/sponsors/ kunt u uw steentje bijdragen en een kind in Kenya naar school laten gaan.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *