Afdammen: eindelijk een oplossing voor bodemdaling

Afdammen: eindelijk een oplossing voor bodemdaling

Bodemdaling in Gouda, 2018 NOS

Bodemdaling in Gouda. Het is al jaren een probleem. De gemeente heeft er nu mogelijk een oplossing voor: 2C. Het staat opgeschreven in het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad [KBB]. De kern daarvan is het afdammen van de peilverlaging met 25 cm. Met dit plan wil de gemeente Gouda de wateroverlast tot 2050 aanpakken. De wateroverlast, te hoge en te lage waterstanden, ontstaat door de bodemdaling.  

Bodemdaling in Gouda is al een probleem sinds het ontstaan van Gouda, zo’n 1000 jaar geleden. Omdat het als zo lang een probleem is, en ook een groot probleem, doet de gemeente Gouda sinds 2014 al onderzoek naar bodemdaling om een oplossing te vinden, zo bleek uit de folder van Gouda Stevige Stad. Na het onderzoek is er een oplossing uitgekomen, het afdammen van de grachten in enkele gebieden, waardoor het waterniveau verhoogd wordt. Hierdoor zal op die gebieden de bodemdaling worden verminderd. 

 Niet alle bewoners van Gouda zijn het hier mee eens omdat er dan in andere gebieden in Gouda de bodemdaling juist zal versnellen en er een groot hoogteverschil zal ontstaanEen van de inwoners die het niet met plan 2C eens is, is Jaco Mebius.  Mebius protesteert door folders rond te brengen bij de inwoners van Gouda.  “Ik ben tegen variant 2C, omdat het duur is, veel risico’s heeft op nadelige gevolgen en omdat je het besluit niet kan terugdraaien. Al er eenmaal twee waterpeilen in Gouda zijn, dan moet je die voor altijd gescheiden houden. Aldus Mebius.  

Op 15 September besluit het college van B&W [burgers en wethouders] welke variant hun het beste vinden en sturen hun besluit de volgende dag naar de Gemeenteraad voor goedkeuring. De Gemeenteraad zal de kwestie behandelen op 7,14 en 28 oktober. 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *