Over 100 jaar grotere kans op overstromingsgevaar in Utrecht

Over 100 jaar grotere kans op overstromingsgevaar in Utrecht

Utrecht Zuidwest – Naar aanleiding van de stijgende zeespiegel is er een toenemende mogelijkheid dat delen van Utrecht, over 100 jaar, in overstromingsgevaar komen.  Deze conclusie is voortgekomen uit het klimaatrapport van het KNMI, van afgelopen dinsdag.

Klimaatrapport

Het rapport stelt dat de zeespiegel over grofweg honderd jaar, 1,2 tot 2 meter gestegen zal zijn. Dit is in contrast met het klimaatrapport van 2014, waarin een maximale stijging van 1 meter werd benadrukt. Als gevolg hiervan komen dijken, sluizen en gemalen in Nederland onder extra hoge druk te staan, en wordt de kans op overstromingen, vooral ’s winters, steeds groter.

RAS

Om het steeds grilliger wordende klimaat aan te pakken is afgelopen jaar het Netwerk Water en Klimaat in Utrecht aan de slag gegaan met het vaststellen van een Regionale Adaptie Strategie, oftewel RAS. ‘ Het idee is een samenwerkingsverband te creëren tussen 14 gemeentes in Utrecht, met als doel het ondersteunen van klimaatadaptatie ’, aldus Koen te Velde, manager bij Netwerk Water & Klimaat. ‘Wij onderscheiden vier soorten klimaatverandering: Toenemende hitte, droogte, wateroverlast en de overstromingsrisico’s. Iedere partner die wij hebben vervult hier een eigen rol in: zo houdt de gemeente zich bijvoorbeeld vooral bezig met het stedelijke gebied, en het waterschap houdt zich natuurlijk bezig met het waterbeheer en de dijken. Als Netwerk zorgen wij er vervolgens voor dat ze geholpen worden, door subsidies aan te vragen.’

Gevolgen

Gevolgen van de zeespiegelstijging zijn er volgens te Velde zeker. Naast kans op overstromingen, kan het grondwater ook verzilten, dit maakt het moeilijker voor boeren om de grond te bewerken. Ook overtollig regenwater wordt minder makkelijk om af te voeren naar de zee, vanwege een gebrek aan ruimte. Te Velde: ‘Daarmee kun je uiteindelijk misschien zelfs kans hebben op een dijkdoorbraak, omdat het simpelweg veel water is wat niet weg kan. ’ Het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, overigens ook onderdeel van de RAS, is inmiddels al druk bezig met dijkverhoging, en het berekenen van zogeheten faalkansen van de dijken. Hoe dan ook blijft het doel van Netwerk Water & Klimaat om in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig te zijn. ‘Maar… dat wordt dan nog wel even aanpoten’, aldus te Velde.

Interview

Luister hieronder voor een gedeelte van het interview met Koen te Velde.

https://soundcloud.com/user766556006/yacin-barry-netwerk-water-klimaat/s-Ic0xtYkb2dW?si=0c69232372534f3088a10931b88dd6b6

Over de auteur

Yacin Barry

Yacin Barry (2002), heeft zichzelf als doel gesteld, middels journalistiek, content te creëren die op zowel een informatieve, behapbare en enigszins vermakelijke manier op het grotere publiek kan worden overgebracht. Naast het harde leven als verslaggever, houdt hij zich in zijn geboortestad Arnhem voornamelijk bezig met zijn passies: film en muziek.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *