Utrecht wil een rookvrijegeneratie

Utrecht wil een rookvrijegeneratie

In 2018 publiceerde de Rijksoverheid de Publieksversie van het Nationaal Preventieakkoord. Hierin staat dat het de bedoeling is dat er in 2040 bijna niemand meer rookt. Gemeente Utrecht publiceert de RoadMap. In die RoadMap staan projecten om zo snel mogelijk bij die rookvrijegeneratie te komen, een van die projecten is bijvoorbeeld het rookvrij maken van alle speeltuinen in Utrecht.

Om te voorkomen dat jongeren gaan roken werkt de gemeente Utrecht al jaren in het onderwijs aan middelenpreventie, hier valt ook het tegengaan van beginnen met roken onder. “Als gemeente werken wij samen met een landelijk programma ‘Helder op School’”, aldus Martijn van Rooy, woordvoerder van de gemeente Utrecht. ‘Helder op School’ is een preventie programma gericht op roken, gebruik van alcohol en drugs en gamen. “Het programma loopt tot nu toe heel goed. Niet alleen leerlingen worden betrokken bij het programma maar ook ouders en schoolleidingen, van basisschool tot en met universiteit. Zo betrek je iedereen bij het onderwerp en dat lijkt mij belangrijk.”

Uit een onderzoek uit 2018, van het CBS, blijkt dat er in dat jaar 22,4 procent van de mensen boven de achttien roken. De gestelde doelen in het Nationaal Preventieakkoord willen dat dit percentage in 2040 gedaald is naar vijf a zes procent. In het Nationaal Preventieakkoord staan doelen, en hoe die te bereiken, met betrekking tot een gezonder Nederland. De overheid houdt landelijke campagnes om mensen te laten stoppen met roken maar volgen Van Rooy spreekt dit niet altijd aan. “Sommige volwassenen, die roken, met een zwakkere gezondheid en beperkte gezondheidsvaardigheden voelen zich niet aangesproken door de reguliere landelijke campagnes”, zegt Van Rooy, “De groep die zich niet aangesproken voelt hebben vaak een zwakkere gezondheid en beperkte gezondheidsvaardigheden, daar moet je op een andere manier contact mee zoeken.” Een van die manieren, zoals in de RoadMap staat, is De Wijkchallenge. Hierbij worden bewoners gestimuleerd om mee te doen aan een groepstraining om te stoppen met roken.

In Utrecht wordt niet alleen vanuit de gemeente wordt er aan een rookvrijegeneratie gewerkt. Leo Wijnsma de eigenaar van SmokeFree, een stopcoach bedrijf in Utrecht, biedt onder andere bedrijven hulp aan een rookvrij beleid te volgen. “Een zorginstelling heeft soms een handvat nodig om het beleid aan te scherpen. Zo’n zorginstelling leest het Nationaal Preventieakkoord en gaat naar een rookvrije werkomgeving streven. Steeds meer mensen zijn het er ook echt mee eens, dat er minder gerookt moet worden.” SmokeFree zorgt niet alleen voor een handvat binnen het beleid maar ontvangt ook medewerkers van verschillende bedrijven voor een individueel coaching traject. De individuele trajecten worden vanaf 1 januari 2020 vergoedt door de basisverzekering.

Gerda van der Voorst, die onder andere individuele coaching trajecten geeft bij SmokeFree, vindt het belangrijk dat mensen meer gaan uitspreken waarom ze willen stoppen. “Als je met iemand in gesprek gaat en vertelt waarom je rookt, waarom je wilt stoppen, zit het veel meer in je systeem.” Bij verschillende bedrijven zijn er trajecten gaande waar ze werken met buddy’s. Die buddy’s gaan dus met elkaar in gesprek en kunnen op die manier ook van elkaar leren. “Als de ene rookt omdat ze het ‘s ochtends zo lekker vinden en geen idee heeft hoe ze dat op kan lossen, kan de ander die daar juist geen moeite mee heeft, tips geven.” Volgens Gerda komt er niet genoeg geld vrij binnen de gemeentes. Een gemeente krijgt van de overheid één grote pot subsidie voor de gezondheidszorg. “Dat is lang niet genoeg om ook nog het rookprobleem op te lossen. Het gaat nog te veel om het geld wat de overheid aan de tabaksfabrieken verdienen”, zegt Gerda geïrriteerd. De gemeente Utrecht is valt daar ook onder. Gerda vraagt zich dan ook af of er met dit beleid wel een rookvrijegeneratie, in 2040, behaald kan worden.

Uit verschillende onderzoeken en theorieën blijkt dat jongeren leren van gedrag van een ander. Dit betekend dat een kind leert te roken doordat ze het een ander zien doen. “Kinderen krijgen het allemaal mee. Als je nou voor of na de zwangerschap rookt, dat maakt niet uit. De giftige stoffen zitten niet alleen in je lichaam, je neemt ze overal mee naar toe”, aldus Gerda, “Als je buiten een sigaret rookt en daarna naast je kind gaat zitten, worden de giftige stoffen ook over gegeven.” Waar Gerda deze informatie van heeft, wordt niet duidelijk maar dat ze het een ernstige situatie vindt wel. “Er moet veel meer aandacht komen voor ouders die moeten beseffen dat het erg slecht is voor een kind. Bijvoorbeeld bij consultatiebureaus, leg folders neer of ga direct na de geboorte van een kind in gesprek met ouders.” Volgens Gerda is er een heleboel mogelijk.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *