Zuyd Hogeschool schaft bindend studieadvies (bsa) permanent af

Zuyd Hogeschool schaft bindend studieadvies (bsa) permanent af

Saskia Brand-Gruwel (Jonathan Vos Photography)

Zuyd Hogeschool neemt als eerste onderwijsinstelling permanent afscheid van het bindend studieadvies. Het bsa wordt vervangen door een niet bindend advies met een doorstroomeis. Per september 2021 treedt het nieuwe systeem in werking. Dit om het onnodig rondpompen van studenten tegen te gaan, maar ook om de druk op studenten te verlichten. Collegelid Saskia Brand-Gruwel licht toe hoe de hogeschool tot deze beslissing is gekomen.

Het bss is al langer een discussiepunt, maar sinds de corona is die discussie verder geïntensiveerd. In de politiek maar ook op onderwijsinstellingen zelf. Zo kregen eerstejaars studenten aan hogescholen en universiteiten vorig collegejaar al een uitgesteld bsa. Dit jaar hebben veel hogescholen er voor gekozen om de bsa-norm weer uit te stellen of te verlagen. Universiteiten hanteren een iets strengere regel, vaak gaat het om een relatief kleine verlaging van 10% tot 15%. Zuyd Hogeschool is de eerste hogeschool die ervoor kiest het bindend studieadvies helemaal in het verleden te laten. 

Zuyd Hogeschool heeft al vóór de pandemie bij een aantal opleidingen gekeken wat het effect is van een andere vorm van het bsa. Het zou dan gaan om een niet bindend advies gekoppeld aan een doorstroomnorm. Deze norm is net als het bsa een minimaal aantal punten, maar de student hoeft niet de opleiding te verlaten mocht hij of zij deze norm niet halen. “De passie voor de ontwikkeling van de studenten staat bij ons hoog in het vaandel. We vroegen ons af: past het bsa wel bij onze idealen.” stelt mevrouw Brand-Gruwel. 

Het blijkt echter niet dat studenten doorstromen naar het volgende collegejaar met te weinig studiepunten. “Door het studieadvies goed met de student door te spreken, zien we dat studenten dan juist het advies opvolgen.” Wanneer een student de doorstroomnorm niet haalt, gaat de opleiding kijken waar het probleem ligt. In het geval dat de student de opleiding niet aankan wordt er dan ook geadviseerd dat hij of zij stopt. Bij de opleidingen waar al langer een doorstroomnorm geldt is het gemiddelde aantal studiepunten juist hoger dan bij de opleidingen met een traditioneel bsa. “Of dit compleet komt door de doorstroomnorm is moeilijk te zeggen, maar het laat wel zien dat er geen negatieve effecten zijn op de resultaten van de studenten.” aldus Brand-Gruwel. 

Naast dat de hogeschool al een periode bezig was met een voorbereidende pilot, was de coronapandemie een andere reden om nu de knoop door te hakken. “Het cohort uit het jaar 2019 kreeg al uitstel, maar nu ook het cohort uit het jaar 2020. “Als we iets willen veranderen is dit het moment.” Alle opleidingen van Zuyd Hogeschool waren akkoord met dit besluit. “Dat iedereen inclusief de medezeggenschap unaniem akkoord was, vond ik wel een heel mooi resultaat.”

Zuyd Hogeschool heeft ook aangegeven meer onderzoek te willen doen naar hoe studenten deze nieuwe regeling ervaren. De studentenfractie van de medezeggenschap van Zuyd Hogeschool stond in ieder geval achter het afschaffen van de bsa. Zowel Minister Van Engelshoven als de Landelijke Studentenvakbond heeft zich positief uitgesproken over dit nieuws. Daarbij hoopt de vakbond dat meer Universiteiten en Hogescholen dit voorbeeld zullen volgen. 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *