Diversiteit steeds belangrijker in hoger onderwijs

Diversiteit steeds belangrijker in hoger onderwijs

Nederland is een divers land, daar kan je niet om heen. De laatste tijd komt er ook op Hogescholen en Universiteiten steeds meer aandacht voor diversiteit. Echo is een expertisecentrum voor diversiteitsbeleid, dat houdt in dat ECHO zich bezighoud met actuele vraagstukken rond dit thema. Het is ooit ontstaan vanuit het ministerie voor sociale zaken, maar is inmiddels een zelfstandige organisatie. Ze kijken ook mee naar beleid en beleidsvorming binnen organisaties. Halil Ibrahim Karaaslan werkt als programmamanager bij ECHO. specifiek gericht op diversiteit en inclusie. Geeft trainingen over diversiteit en inclusie op het hoger onderwijs. 

Wat is diversiteit precies?

“Er zijn verschillende definities. De realiteit is dat Nederland heel divers is. Veel organisaties zijn tot een bepaalde hoogte divers. Hier gaat het simpelweg om de aanwezigheid van diverse factoren in een organisatie. Denk hierbij aan mensen met een beperking, mensen met verschillende seksuele voorkeuren, verschillende culturele en etnische achtergronden. Diversiteit is de mix van verschillende mensen en hun aanwezigheid. Inclusie gaat veel meer over deze mix laten werken. Hoe zorg je ervoor dat diverse mensen met diverse achtergronden in een organisatie elkaar begrijpen en dezelfde ruimte ervaren. Inclusie gaat ook om het delen van macht binnen een organisatie.” 

Waarom is diversiteit belangrijk?

“Diversiteit is belangrijk omdat het simpelweg een gegeven is. We leven in Nederland in een divers land. Met name in overheidsinstellingen of scholen is het belangrijk dat er een eerlijke verhouding is. Dat er een eerlijke verdeling is van machtsposities en perspectieven en dat mensen zich ook vertegenwoordigd voelen. 

In een ideale wereld waarbij er geen ongelijkheid is, dan kan ik me voorstellen dat iedereen zegt: het maakt helemaal niet uit wie er teamleider is, zolang het werk maar goed gedaan wordt. Maar zolang deze ideale wereld er niet is zijn mensen die dit zeggen zijn vaak onderdeel van de dominante cultuur. Deze mensen hebben blijkbaar geen gebrek aan representatie. Als je geen onderdeel bent van de dominante cultuur, dan denk je sneller: nee het is niet alleen een kwaliteitsverhaal, maar ook een deel inlevingsvermogen in de minderheid.”

Hoe gaat het met diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs?

“Ik denk dat we er nog niet zijn. Wat ik merk is dat er steeds meer diversiteitsbeleid is. Men spreekt in ieder geval de wil uit om de komende jaren een betere afspiegeling te worden van de samenleving. Dan wel in de personeelspopulatie, dan wel in de studentenpopulatie. Maar dat gaat niet zo snel. Ik zie wel dat er met name in de randstad een steeds betere afspiegeling van de maatschappij komt. In ieder geval wanneer we kijken naar de docenten- en studentenpopulatie. Maar wanneer je dan naar het management of naar het bestuursniveau kijkt, dan valt dat juist weer heel erg mee. Je ziet daar een gebrek aan verschillende perspectieven van bijvoorbeeld de queer gemeenschap of een scheve man/vrouwverhouding. Verandering komt niet vanzelf, dat moet met interventies en bewuste keuzes. Ik hoop dat dit de komende jaren structureel op de agenda blijft, en niet binnen de komende twee of drie jaar weer verdwijnt.”

Wat zijn concrete stappen om het hoger onderwijs diverser en inclusiever te maken?

“Mensen vinden inclusief vaak abstract, mensen denken: wat is dat precies? Vaak betekent het in de praktijk gewoon anti-racisme,, anti-validisme en anti-islamofoob. Dat je al dit soort dingen binnen je organisatie geen ruimte geeft. Dat je daar een heel duidelijk statement tegen maakt. Dat is heel wat anders dan simpel beleid waar in staat hoe je met elkaar om gaat. Je moet heel duidelijk stelling nemen en zeggen dat iedereen er mag zijn. Dat betekend dat je daar ook naar handhaaft. Iedereen kan wel eens een verkeerd grapje maken. Maar het is wat anders om structureel andermans ruimte te beperken. Dan moet je als organisatie wel afvragen of dat rijmt met de waarde waar je als organisatie voor staat. 

Onderwijs bestuur moet ook getraind worden. Dat betekend niet dat je na een training in een keer van je vooroordelen af bent. Maar door trainingen wordt er wel bewuster nagedacht over diversiteitsbeleid. Daarnaast kan er ook nagedacht worden over aannamebeleid. Als je een heel divers team hebt, kun je dat inderdaad loslaten. Maar tot die tijd is het zeker wel belangrijk op zoek te gaan naar balans.”

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *