Digitale informatieavond over bouwplan Grassen

Digitale informatieavond over bouwplan Grassen

HOUTEN Een digitale informatieavond over het bouwplan bij de Grassen – Hofstad 4b vindt plaats op 15 april om 19:00 uur. De avond is georganiseerd vanuit de gemeente en wordt via Teams gehouden. 

 

Tijdens de avond wordt het bouwplan toegelicht voor de nieuwe woonwijk in de Grassen. Het betreft maximaal 220 woningen in de gebieden De Limesschool, Het Gras en de warmtekrachtcentrale. Omwonenden en potentiële kopers krijgen hierbij de gelegenheid om vragen te stellen en hun mening te uiten. Deze deelnemers hebben na aanmelding via het emailadres anke.beisterveld@houten.nl een uitnodigingslink ontvangen voor de Teamsmeeting.

“Goedenavond iedereen bij deze bewonersavond over het bouwplan Hofpark. Ik wil iedereen er nogmaals op attenderen dat vanavond geen informatie zal worden gegeven over het kopen van de woningen. Raadpleeg daarvoor www.hofpark.nl.” Jules Tonneijck, Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij Gemeente Houten leidt de avond in. De ongeveer veertig deelnemers knikken instemmend, begroeten het gezelschap kort of wachten zwijgend af terwijl Tonneijck een informatieve video start over de bouw. Er verschijnen bouwtekeningen en animaties van de wijk in beeld terwijl een voice-over stem begint te vertellen: “Nieuwbouw in Hofpark. Het plan wordt gekenmerkt door diverse woontypes met een groen stedelijk karakter en een minimum aan verharding.” Er wordt uitgelegd dat het om duurzame bebouwing zal gaan die wordt voorzien van zonnepanelen en warmtepompen. “Ook zijn de woongebieden goed verbonden met de doorgaande fietspaden. Omdat er woning aan het spoor liggen is er extra aandacht voor geluidswering en het voorkomen van trillingen in de woningen.”

Wethouder Sander Bos komt in beeld. Hij houdt zich onder andere bezig met ruimtelijke ontwikkeling en is blij dat deze wijk er komt. “Dat we deze stap kunnen zetten, dat is echt helemaal top.” Hij vindt dat er in Houten zelfs meer gebouwd moet worden.

Tot slot gaat het woord naar Archeoloog Wouter Roessingh, projectleider van de opgravingen in Houten. “De nieuwe wijk Hofpark bevindt zich op een archeologisch rijk gebied. De resten liggen redelijk diep dus worden tijdens de bouw eigenlijk niet aangetast. Gemeente Houten heeft ervoor gekozen om archeologie-vriendelijk te bouwen. Dus soms de boel wat op te hogen zodat die resten echt goed bewaard blijven. Maar tijdens de opgravingen hebben we eigenlijk twee niveaus onderzocht. Eentje twee meter onder het gras, onder het maaiveld.  Dat is het niveau uit de Romeinse tijd, het begin van de jaartelling zo’n 2000 jaar geleden. Eigenlijk vielen die resultaten een beetje tegen. We hadden wat kuilen en wat slootjes en een beetje aardewerk zoals potscherven. Maar het meest bijzondere is eigenlijk het niveau daaronder, een halve meter tot een meter dieper. Daar vonden we een vindplaats uit de bronstijd.” De interesse van de deelnemers wordt zichtbaar door het toenemende aantal vraaghandjes en berichten in de chatbox over dit onderwerp. De meeste berichten zijn een simpele “leuk” of vraag naar waar deze vondsten te zien zijn. Ondertussen vervolgd de archeoloog dat hij het jammer vindt dat ze vanwege corona geen mensen konden betrekken bij zo’n opgraving doormiddel van bijvoorbeeld een open dag of rondleiding. “De gemeente had wel een budget vrijgemaakt om iets te doen met publieksvoorlichting. Dat hebben we nu ingezet om digitaal allemaal nieuwsbrieven te verzenden. Heel veel mensen gaven daaraan gehoor, ruim een paar honderd mensen hebben zich ingeschreven. Wij zijn als archeologen ook heel blij dat wij daar zoveel aandacht voor kregen en ons verhaal konden vertellen aan de mensen die daar in de buurt wonen of daar misschien in de toekomst gaan wonen.”

De video is afgelopen en het is tijd voor vragen. Al snel blijkt dat de interesse in de archeologie wordt overgenomen door zorgen van omwonenden over een gebrek aan parkeerplaatsen. Zo zet omwonende tegenstander van de nieuwbouw Meneer Klomp vraagtekens bij de bouwsnelheid van onder andere de parkeerplaatsen. “Ik heb een gezin met kinderen en moet nu erg lang lopen voordat ik bij mijn auto ben en dat is soms wel een hele klus.” Hij is bang dat wanneer de nieuwe appartementen tegenover zijn woning worden bijgebouwd, er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat. Veel andere deelnemers knikken instemmend en beginnen over de problemen bij Sodawater. Daar zetten veel mensen gewoon een schutting om hun eigen parkeerplaats zodat ze hun eigen terrein kunnen samenvoegen met hun tuin. Vervolgens parkeren zij hun auto dan op de algemene parkeerplaatsen. Ze zijn bang dat mensen in de nieuwbouwwijk dit ook gaan doen en het parkeerplaatstekort extra toeneemt. Tonneijck stelt hun gerust dat dit voor de nieuwbouwwijk niet mogelijk zal zijn omdat de nieuwe bewoners geen eigen terrein zullen hebben. Op de vraag van een nog niet gerustgestelde deelnemer of er wel op gehandhaafd wordt antwoord Tonneijck van niet. Maar dat je jezelf in de problemen werkt als je stiekem toch misbruik maakt van de parkeerplaats. Want wanneer meer mensen dit doen raken de parkeerplaatsen op en zullen er veel klachten zullen komen waardoor het uiteindelijk wel gehandhaafd wordt.

Deelnemer Bob Dekker hoopt uiteindelijk in de nieuwe wijk te gaan wonen. Echter heeft hij wel zo zijn twijfels over de privacy van de woningen. “Wat betreft de afscheiding tussen het park en de woning, als deze 1,30 is dan kijkt iedereen die langsloopt zo je huis binnen. Zelf ben ik bijna twee meter.” Tonneijck stelt hem gerust dat hier rekening mee gehouden zal worden, er meer afstand tussen het park en de woningen zal komen en ze meenemen wat er deze avond gezegd wordt.

Bram Bruinsma, een andere deelnemer heeft een heel andere vraag: “Hoe zit het met mogelijkheden voor het parkeren van bestelbusjes?” Daarop reageert Tonneijck dat de hoeveelheid busjes die in de buurt staan hem laatst tot zijn ongenoegen opviel. “Zelf zie ik ze liever niet, maar daar zal u een andere mening over hebben. Vanavond hebben wij in ieder geval schetsmatig aangegeven wat we gaan doen. De parkeerplaatsen staan als aandachtpunt genoteerd. Heeft iemand nog andere vragen?” Het blijft stil. Tonneijck doet meerdere pogingen om nog vragen uit het publiek te krijgen, maar de enige twee reacties komen van Bianca de Boer die maar kort aanwezig kon zijn deze avond. Zij vindt het vreselijk dat de boel wordt dichtbebouwd en voelt zich niet gehoord door de gemeente. Ook Peter Bruggeman is ontevreden: “Het mag duidelijk zijn dat de parkeerproblemen bij iedereen een grote zorg is en ik hoop dat de gemeente daar goed mee om gaat want het moeten vechten om een parkeerplaats is het laatste wat wij willen.” Tonneijck gaat op beide reacties niet echt in, maar knikt bevestigend dat hij het meeneemt. Daarna wordt de meeting afgesloten om 20:00 uur, een uur eerder dan gepland.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *