Loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft prikken

Loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft prikken

Vrouwelijke collega's in discussie.

Op maandag 8 maart heeft Eurostat bekend gemaakt dat Nederland met het verschil in uurloon tussen sekse gemiddeld slechter scoort dan andere landen in de EU. In het kader van Internationale Vrouwendag kijken we naar de oorzaken van de loonkloof. Kan de loonkloof gedicht worden?

Onderhandelingcoach voor ambitieuze vrouwen Merel van der Wouden vermeldt: ‘Nederlanders praten makkelijker over seks dan over geld. We moeten zelf ook transparant zijn over geld verdienen.’ Ontstaat de loonkloof doordat vrouwen minder zouden onderhandelen? Van der Wouden heeft ervaren dat vrouwen bij hun eerste baan vaak minder onderhandelen. Maar als vrouwen eenmaal wel stevig onderhandelen dat dit dan juist tegen hen wordt gewerkt. Dit blijkt ook uit een onderzoek uit 2018 genaamd ‘Does it hurt to ask’ van de Harvard Business School uit Boston. ‘Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven over geld, dan lopen we al het geld waar we recht op hebben niet mis.’

In de loonkloof wordt aangegeven hoeveel procent de ene sekse gemiddeld per uur meer verdiend dan de andere. In Nederland is het huidige verschil 14%. De oorzaken van de loonkloof zijn verschillend en zijn deels te verklaren volgens de vrouwenorganisatie WOMEN inc. De organisatie werkt aan het vergroten van gelijke kansen voor vrouwen. Vrouwen werken vaak in de sectoren die laag of gemiddeld betaald worden, in de hoogbetaalde sectoren (technisch en financieel) zijn niet veel vrouwen te vinden. Met deze factoren vermeldt de organisatie slechts 9% van de 14% te verklaren. ‘Verschillend onderzoek suggereert dit deel van de loonkloof te maken heeft met ongelijke beloning: mannen die voor hetzelfde werk en dezelfde uren meer betaald krijgen dan vrouwen.’ Ook is de organisatie van mening dat een verklaring van de loonkloof geen rechtvaardiging is.

PvdA Tweede kamerlid Lilianne Ploumen dient in oktober 2020 een wetsvoorstel in voor gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Het onderwerp transparantie op de werkvloer staat hierbij centraal. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de bewijslast bij de werkgever komt te liggen, anders volgen er sancties. Lisa Grooteman, ambassadeur bij Omdat ik het Verdien vermeldt dat als je er in deze tijd als werknemer erachter komt dat er tekort wordt gedaan aan jouw salaris, dat je dit zelf moet bewijzen. ‘Je ziet uiteindelijk dat heel veel vrouwen hier niet voor kiezen, omdat het een heel intensief proces is.’

Het CBS en het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) onderzoekt de emancipatie van vrouwen in Nederland door middel van de Emancipatiemonitor. Hierin is gebleken dat de economische positie van vrouwen tot 2020 is verbeterd. Het aantal vrouwen in de technische beroepen en topfuncties is toegenomen. Ook zijn de werkuren van de vrouw gestegen en zijn veel moeders met jongere kinderen meer gaan werken. Door deze factoren is Nederland gestegen van plek 6 naar plek 5 op de EU-ranglijst van man-vrouwgelijkheid. Maar de monitor geeft ook aan dat het verschil in uurloon van vrouwen en mannen in twee jaar tijd gelijk is gebleven.

De loonkloof wordt elk jaar een stukje kleiner. Als we door blijven gaan op dit tempo is de loonkloof naar verwachtin in 2050 gedicht. WOMEN inc. vindt dit ‘onacceptabel’ en heeft in samenwerking met AnalitiQs de Gelijk Loon Check ontwikkeld. Hiermee kunnen werkgevers makkelijk meten of er een loonkloof is in hun organisatie. Om zo op basis van alleen feiten er iets aan kunnen doen.

Over de auteur

Claire Daemen

Mijn naam is Claire Daemen. Ik ben van origine een Rotterdamse en woon nu in Utrecht. Neem een kijkje in mijn producties, als je tips of kritiek hebt is dat ook helemaal goed. E-mail: clairedaemen.daemen@student.nl Telefoon: 0641825907 Groetjes Claire

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *