Erkenning voor het speciaal onderwijs

Erkenning voor het speciaal onderwijs

Leerlingen in het vso kunnen vanaf volgend jaar ook de vlag uithangen

Leerlingen in het speciaal onderwijs (vso) kunnen vanaf volgend schooljaar een diploma, met bijbehorend portfolio ontvangen. Dit kon voorheen niet iedereen, de leerlingen kregen een getuigschrift of een certificaat. Doordat de Tweede Kamer, op verzoek van Minister Slob, een wijziging van de wet heeft aangenomen, is het nu wel mogelijk voor de leerlingen om een diploma te halen.

Leerlingen op havo of vmbo-niveau konden in het vso wel al een diploma behalen. Wat nieuw is, is dat dit nu ook kan voor leerlingen die op het niveau van het praktijkonderwijs functioneren en dus uitstromen naar de arbeidsmarkt. Voor leerlingen die uitstromen naar dagbesteding kan dit straks ook.

Voorheen kregen de leerlingen geen geldig waardepapier, “bij de eerste beste werkgever struikel je”, zegt Mouris Boer. Hij helpt en ondersteunt scholen in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs door middel van visie trajecten. Toen er in het praktijkonderwijs interesse kwam in een diploma, namen Boer en Maurice Peeters contact op met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Peeters is directeur van vso school de Ark in Gouda. Het OC&W stelde voor om van het getuigenschrift een diploma te maken. Hier was Boer het niet mee eens, “een diploma krijg je niet, die moet je verdienen”.

Vervolgens zijn de heren andere scholen gaan benaderen. “We zijn onze krachten gaan bundelen om een droom waar te maken”, zegt Peeters. Sommige scholen vonden het een goed initiatief en sommige vonden het eng om diploma gericht te gaan werken. Uiteindelijk hebben ze 8 scholen gevonden om de voorhoede mee te vormen. Het voorstel om vso leerlingen een diploma te geven werd in de Tweede Kamer onder handen genomen en is in februari doorgevoerd.

Vso leerlingen werken vaak beroepsgericht, daarom krijgen zij een diploma met een bijbehorend portfolio. In dit portfolio komt te staan hoe goed de leerling is als werknemer, wat diegene heeft geleerd en wat hij nog wil leren in de toekomst. Hierdoor kan de werkgever zien of de leerling bij de baan past. “Als ze bij een werkgever komen en ze vragen om een diploma, kunnen ze nu ja zeggen”, zegt Boer als er wordt gevraagd of het verschil gaat maken. Ook zouden de leerlingen door het officiële waardepapier gelijker worden behandeld. “We geloven dat het diploma gaat helpen omdat ze dan erkend worden op de arbeidsmarkt”, zegt Peeters.

Het vso onderwijs is bedoeld om leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Deze ondersteuning hebben ze nodig door bijvoorbeeld een bepaalde stoornis, syndroom of een laag IQ. Het vso telt ongeveer 37500 leerlingen in Nederland. Leerlingen in het vso onderwijs worden gekenmerkt als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met het diploma zou deze kloof kleiner moeten worden. “Het gaat effect hebben op de participatie en inclusie”, zegt Boer.

In juni 2022 hopen ze de eerste diploma’s uit te delen. “Hoe leuk is het dat ze op dezelfde manier een diploma-uitreiking krijgen als andere leerlingen”, zegt Peeters enthousiast. In het kader van gelijkheid is het belangrijk dat de leerlingen hun schoolloopbaan mogen afsluiten met een erkend diploma.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *