Tijdelijke wet coronatoegangsbewjizen aangenomen

Tijdelijke wet coronatoegangsbewjizen aangenomen

Op 26 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd op het wetsvoorstel voor de coronatoegangsbewijzen. Maar wat houdt deze wet nu eigenlijk precies in? Mirjam Boors is jurist en heeft een brede privaatrechtelijke basis, momenteel specialiseert zij zich in gezondheidsrecht. Zij legt uit wat deze wet nu betekent.

Wat houdt de testwet precies in?

Het wetsvoorstel beoogt te regelen dat bepaalde sectoren, zoals de culturele sector, toegankelijk worden als men een negatief testbewijs kan overleggen. Op deze manier probeert het kabinet te bewerkstelligen dat de samenleving sneller weer open kan, weer ‘terug naar normaal’. Het is een tijdelijke maatregel.

Het wetsvoorstel past de Wet publieke gezondheid aan en biedt door middel van een nieuw artikel een wettelijke grondslag voor het op grond van een ministeriële regeling treffen van regels omtrent toegang tot culturele instellingen, sport, evenementen, jeugdactiviteiten of horeca. Ook biedt het een wettelijke grondslag voor het opstellen van een algemene maatregel van bestuur waarbij regels kunnen worden opgesteld omtrent testen en toegang tot onderwijsinstellingen. Aan de regels worden door het wetsvoorstel bepaalde randvoorwaarden gesteld, zoals aan welke eisen een testuitslag moet voldoen.

 Hoe is de testwet ingevoerd?

Bij het invoeren van een nieuwe wet wordt er eerst altijd een wetsvoorstel ingediend. Een wetsvoorstel wordt geschreven door ambtenaren. Vervolgens wordt het wetsvoorstel besproken in de ministerraad en moet de Raad van State advies geven. Pas na het advies van de Raad van State wordt het wetsvoorstel openbaar gemaakt en wordt het voorgelegd aan de Tweede Kamer. Over het wetsvoorstel wordt dan verder gedebatteerd in de Tweede Kamer en de minister moet zijn wetsvoorstel verdedigen.
Ook kunnen nog voorstellen worden gedaan tot wijziging van de wet. Dit is ook gebeurt. Zo was het in de eerste instantie bijvoorbeeld de bedoeling dat men een eigen bijdrage moest betalen van 7,50 voor het afnemen van de test. Onder andere Agema heeft toen een amendement ingediend zodat het (verplicht) testen gratis zou blijven. Als je namelijk een eigen bijdrage van 7,50 vraagt, creëer je een ongelijkheid. Mensen met een goede baan, die kunnen die 7,50 bovenop een bioscoopkaartje van 11 euro wel betalen. Voor mensen met een laag inkomen, kan dit echter een onoverkomelijke drempel zijn om naar de bioscoop te gaan. Simpelweg omdat ze het zich niet kunnen veroorloven. Door middel van het amendement, dus in wezen een voorstel tot het wijzigen van het wetsvoorstel, blijft het testen gratis en worden dergelijke drempels dus niet opgeworpen.
Daarna wordt er gestemd door middel van het opsteken van handen. Het wetsvoorstel Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19 is op 11 mei aangenomen met 89 stemmen voor. Dat betekent nog niet dat het voorstel dan ook definitief wet is. Het wetsvoorstel moet ook nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan een wet alleen goed- of afkeuren. De wet is goed gekeurd op 26 mei, hierna wordt het ondertekend. Na publicatie in het Staatsblad is het een officiële wet.

Wat is het belang van de testwet?

Het belang schuilt in het indammen van de verspreiding van covid-19 en het heropenen van de samenleving. In wezen gaat dit om het bieden van het zo gewilde ‘perspectief’ en het dienen van economische belangen, maar dan wel op een veilige en verantwoorde manier. Met het verplicht stellen van een test worden ook grondrechten ingeperkt, zoals het recht op lichamelijke integriteit en privacy. Grondrechten mogen alleen worden ingeperkt door middel van een formele wet. Het wetsvoorstel Tijdelijke testbewijzen covid-19 beoogt deze formele wettelijke basis voor grondrechten te creëren. Door middel van ‘soepelere’ vormen van regelgeving, zoals de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling wordt de wet nader uitgewerkt.

Is deze wet onderdeel van iets groters en zo ja, wat?

Het wetsvoorstel is onderdeel van iets groters in die zin dat het deel uitmaakt van het einddoel: terug naar normaal. Hierop zijn meerdere maatregelen nu gericht. Denk bijvoorbeeld aan het idee van de Europese Commissie om vaccinatiepaspoorten in te voeren om vrij reizen binnen de Europese Unie weer mogelijk te maken, als je gevaccineerd bent tegen covid-19. Je kan ook denken aan kleinere maatregelen. Neem bijvoorbeeld field lab experimenten, zoals het Eurovisie Songfestival. Door middel van deze experimenten wordt geprobeerd manieren te vinden om mensen veilig bij elkaar te laten komen.

(achtergrond verhaal)

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *