Schiedams LEF voor (seksuele) diversiteit in het onderwijs

Schiedams LEF voor (seksuele) diversiteit in het onderwijs

Ondanks dat voorlichting over seksuele diversiteit sinds 2012 binnen het onderwijs verplicht is, besteedt een op de vijf basis- en middelbare scholen hier géén aandacht aan. Schiedams LEF brengt (seksuele)diversiteit wél onder de aandacht door middel van een lespakket voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.

Elke Nederlandse basisschool moet voldoen aan SLO-doel 38 en het voortgezet onderwijs aan kerndoel 43. Dit betekent dat kinderen moeten leren over de multiculturele samenleving en hoe respectvol om te gaan met (seksuele) diversiteit. De LEF-kist van Schiedams LEF biedt een lespakket, leesboeken en prentenboeken die het onderwerp diversiteit bespreekbaar maken. ‘Diversiteit moet op luchtige wijze besproken worden om het normaal te maken,’ geeft Carolien Kruijs aan, een van de oprichters van Schiedams LEF. ‘In de boeken ligt niet de nadruk op de identiteit van een personage, maar er is wel veel diversiteit in de identiteiten van de personages. Zo is er bijvoorbeeld een homoseksuele meester of heeft een meisje twee moeders.’

‘Voor elke groep is er een boek dat de leidraad vormt voor alle lessen,’ geeft Sandy Kardolus, de andere helft van Schiedams LEF aan, ‘dat kun je gewoon voorlezen zoals je dat met elk ander kinderboek zou doen.’

Schiedams LEF is opgezet door docent omgangskunde Sandy Kardolus en basisonderwijsleerkracht en kinderboekenschrijver Carolien Kruijs. Samen hebben zij het lesmateriaal ontwikkeld voor basis- en voortgezet onderwijs. ‘De lessen gaan over diversiteit, burgerschap, liefde en het lef hebben om jezelf te zijn,’ vertelt Kardolus. Ze worden aan de groepen 1-8 en op het voortgezet onderwijs gegeven en kunnen gebruikt worden tijdens een themaweek zoals ‘Week van de Lentekriebels’. De lessen kunnen ook gegeven worden als doorgaande lijn gedurende het schooljaar. ‘De school heeft zelf de keuze op welke manier ze aandacht aan dit kerndoel geeft. Het is wel belangrijk dat de leerkracht de les zelf ook wil geven, anders komt de boodschap niet, of misschien verkeerd over,’ zegt Kruijs, ‘wij gaan leerkrachten hier niet in pushen.’

In het voortgezet onderwijs laat de lesstof de leerlingen kennismaken met begrippen als mensenrechten en gelijkwaardigheid. Bij de leesboeken in het basisonderwijs gaat het om verhalen zoals we gewend zijn, maar dan met LHBTI personages. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld een boek over een koning die verliefd wordt op de broer van de prinses in plaats van op de prinses,’ vertelt Kruijs. Ook zijn er verhalen en versjes over een jongen die enorm goed kan dansen, een meisje dat zich stereotype jongensachtig kleedt, maar ook een verhaal over jongens met meisjeshersenen of meisjes met jongenshersenen.

‘1 op de 250 mensen is transgender, maar veel mensen weten dat niet,’ vertelt Kardolus, ‘het is belangrijk om te weten dat dit geen keuze is, maar dat je zo geboren wordt.’ ‘Onbekend maakt onbemind,’ vult Kruijs aan.

Naast LEF lessen en leesboeken, heeft Schiedams LEF ook spellen bedacht om het gesprek te starten en termen binnen diversiteit toe te lichten. Hier is een versie van voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Door middel van deze interactieve kaartspellen krijg je een samenstelling van hoe iemand geboren kan worden. Hier komt onder andere je sekse, gender, huidskleur, hobby’s, je ouders en of je bent opgegroeid met veel of weinig geld ter sprake. Niet alleen leer je elkaar zo beter kennen, maar zo kunnen onbekende termen ook makkelijk toegelicht worden. ‘De leerkrachten doen dan ook mee,’ zegt Kruijs, ‘het is voor de kinderen belangrijk om te weten dat ook hun leerkrachten misschien gepest zijn of dyslexie hebben, maar toch goed terecht zijn gekomen.’

‘Voordat de scholen actief met de lessen uit de LEF-kist aan de slag gaan, geven we een docentenbijeenkomst,’ vertelt Kardolus. ‘De docenten krijgen dan duidelijke uitleg over de lessen, zodat zij niet te veel tijd aan lesvoorbereiding kwijt zijn. Aan het einde van de lessen wordt er een LEF-dag georganiseerd. Een dag waarop elk kind naar school kan komen, gekleed zoals diegene wil en waarop alleen complimenten gegeven mogen worden. Het is geen verkleedfeest, het is juist een dag waarop elk kind zichzelf kan zijn.’

Kardolus en Kruijs werken inmiddels al acht jaar aan Schiedams LEF en zijn door heel Nederland werkzaam. In de regio werken ze naast Schiedam ook samen met de gemeentes Rotterdam, Vlaardingen en Nissewaard. Doordat zoveel mogelijk scholen met de LEF-kist te werk gaan, wordt uiteindelijk elke dag een LEF-dag.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *