Stappen vooruit voor de LHBTIQ+ community.

Stappen vooruit voor de LHBTIQ+ community.

Het regenboog stembusakkoord 2022 wordt ingevoerd in Zeist. Hier wordt aandacht gegeven aan de LHBTIQ+ community. Wat er onder andere in het akkoord staat is; het aanpakken van discriminerend geweld, de wetgeving moet worden verbeterd en de acceptatie op school moet worden bevorderd.

Laura van Nieuwenhuijze is voorzitter van COC Midden-Nederland. Het COC zet zich al sinds 1946 in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgenders en intersekse personen. ‘Waarom het belangrijk is dat we een regenboog stembusakkoord moeten instellen, is omdat er toch nog te veel achterstand is tegen de LHBTIQ+ community,’ Aldus Nieuwenhuijze. Ze vertelt verhalen over mensen van de community die op straat worden nageroepen, maar ook in supermarkten of op school. Ze gelooft dat wanneer er binnen een gemeente een plek is waar deze mensen terecht kunnen om dit te melden, dat er een grote verandering zal plaatsvinden in het gedrag van bewoners die iets tegen de community zouden hebben. Het kabinet intensiveert onder meer in de aanpak van discriminerend geweld door de volgende maatregelen. Er worden discriminatierechercheurs aangesteld, er komen hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld (hate crime-wetgeving), er wordt meer tijd en geld uitgetrokken voor ‘Roze in Blauw’, zodat deze politieteams hun werk voor de LHBTI-gemeenschap optimaal kunnen doen, aanpak van discriminatie wordt een verplicht onderdeel van het curriculum op politieopleidingen en in de aanpak van discriminatie op internet wordt geïntensiveerd.

‘Naast dat veiligheid belangrijk is, zou er meer educatie moeten worden gegeven op scholen over LHBTIQ+. Mensen kunnen op jonge leeftijd nare gewoontes oppakken vanuit milieu. Wanneer ze leren dat mensen van de community niet anders zijn dan andere mensen, zouden er dan ook niet zulke nare gebeurtenissen plaatsvinden,’ aldus Nieuwenhuijze. De kerndoelen voor het onderwijs en andere wetten en regels worden in de komende kabinetsperiode aangescherpt om ervoor te zorgen dat scholen acceptatie van LHBTI’ers optimaal bevorderen en er een einde komt aan afwijzing van LHBTI’ers door scholen. Het kabinet zorgt ervoor dat de Onderwijsinspectie scherp op deze wetten en regels gaat toezien en passende maatregelen treft wanneer ze niet worden nageleefd. De vrijheid van onderwijs mag nooit een vrijbrief zijn voor onverdraagzaamheid of inperking van elkaars rechten. VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en 50PLUS spannen zich in om een wettelijke acceptatieplicht voor scholen te realiseren.

Leerling Eden van Houten zit op de middelbare school Christelijk Lyceum Zeist en is ook enthousiast met het stembusakkoord. Zij zit op haar school bij de GSA (Gender and Sexuality Alliance) en is daardoor al actief bezig om op school bewustwording en veiligheid te creëren voor de LHBTIQ+ community. ‘Op school mochten we zelfstandig op Paarse Vrijdag al langs de klassen om meer uitleg te geven over het onderwerp, ik hoop nu dat door het akkoord er nog meer gedaan zal worden. Niet alleen door ons, maar ook door docenten. Wellicht zal het onderwerp dan nog serieuzer genomen worden. Ik vind het ook een fijn gevoel dat ik een melding kan doen als ik een nare ervaring meemaak. Dit geeft wel meer het idee dat er mensen zijn die wél om je geven’, aldus van Houten. Zij vindt de educatie en veiligheid dan ook de belangrijkste factoren die worden geadresseerd.

Laura van Nieuwenhuijze is enorm blij met het akkoord. Het geeft haar een gevoel dat ze veilig over straat kan lopen, hand in hand met haar partner. Dit is iets wat ze vindt dat belangrijk is voor iedereen, het zou volgens haar niet uit moeten maken op welk geslacht je valt: ‘Het is iets heel normaals om samen met je geliefde in het openbaar te zijn. Voor mensen die toevallig vallen op hetzelfde geslacht zou het net zo moeten zijn.’ Ze hoopt dat het stembusakkoord goed zal worden nageleefd. Vooral wil ze dat de mensen om haar heen die nare opmerkingen maken veranderen: ‘Het is een grote stap vooruit voor onze community, en ik ben daar enorm trots op. Ik hoop dat het in de toekomst alleen maar zo door zou gaan en dat er nooit meer nare opmerkingen worden gemaakt.’

Over de auteur

Julianne Robin

Ik ben Julianne, 18 jaar en ik ben student aan de School voor de Journalistiek in Utrecht. Ik speel gitaar, ik vind boeken lezen leuk en ik ga graag met vrienden de stad in. Ik ga op deze site nieuws publiceren over Zeist.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.