Verzet tegen bomenkap Huis ter Heide

Verzet tegen bomenkap Huis ter Heide

Het bos bij de Willem Versteeghstraat

De gemeente Zeist publiceerde op 5 mei 2022 het ontwerp Bestemmingsplan Huis ter Heide-West. In dit bestemmingsplan staat dat het bos bij de Willem Versteeghstraat gekapt zal worden om woningen te kunnen bouwen. Vijf belangenorganisaties en 212 inwoners zijn hier tegen, waaronder het Comité Stop De Boskap Huis ter Heide e.o.

De gemeente wilt 75 á 82 woningen bouwen op de plek van het bos bij de Willem Versteeghstraat in Huis ter Heide. ‘De locatie aan de Willem Versteegstraat is onderdeel van het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug. Binnen dit in 2004 gestarte programma staat het verbinden van het natuurnetwerk op de Heuvelrug centraal, door bijvoorbeeld aanleg van natuur en van ecoducten,’ vertelt de gemeente Zeist. ‘Om dit te financieren zijn er verschillende woningbouwprojecten opgestart. De woningbouwplannen in Huis ter Heide, waaronder de plannen in de buurt van de Willem Versteeghstraat, zijn daar onderdeel van,’

Het bos bij de Willem Versteeghstraat is volgens de comité heel belangrijk. ‘Het belang van het bos mag niet worden onderschat. Dit is niet alleen een lang bestaand bos, maar grenst ook aan het historisch en cultureel belangrijke Kerkpad, dat onder het provinciaal behoud valt,’ legt Ellie Platt van het buurtcomité Stop De Boskap uit. ‘Het bos is ook van groot belang voor CO2-opname, geluiddemping, waterberging en verkoeling met de steeds warmere zomers. Dit bos is daarnaast ook zeer belangrijk voor de biodiversiteit met beschermde en zeldzame flora en fauna, niet alleen voor de biodiversiteit in het bos zelf maar ook voor de omgeving.’ De gemeente heeft niet gereageerd op de vraag of het inderdaad waar is dat er waardevolle flora en fauna in het bos aanwezig is.

Op de website van de gemeente staat dat de gemeente samen met de bewoners van Huis ter Heide de plannen van de bouw verder uitwerken. ‘Nee, we voelen ons niet echt gehoord door de gemeente,’ legt Platt uit. ‘Het plan Hart van de Heuvelrug is al in 2004 afgesproken achter de rug van de inwoners en de buurt- en belangenvereniging om. In 2009 was er een plan voor woningbouw van 75 á 82 woningen en dat was toen kostendekkend mogelijk met behoud van het bos. Op de plek van het bos zijn maar zeven grote percelen met villa’s van ongeveer een miljoen euro voorzien, die gaan dus de woningnood niet oplossen. Moet het bos daarvoor gekapt worden, terwijl het totaal aantal woningen op de open velden gebouwd kan worden?’ De gemeente heeft niet gereageerd op de vraag of het van belang is dat er bomen van het bos worden gekapt voor woningbouw.

Dit is niet de eerste keer dat het Comité Stop De Boskap in actie is gekomen, zo hebben ze een handtekeningenactie gehouden en ongeveer 95% van de huishoudens van Huis ter Heide-Zuid is ertegen. ‘De gemeente lijkt ‘door te denderen’ zonder rekening te houden met de wensen van de omwonenden. Dat is toch vreemd in deze tijd waarin het belang van de biodiversiteit zo groot is, dit is ook het beleid van de gemeente, en het belang van bos voor geestelijk welzijn ook erkend wordt. Door het ophalen van de handtekeningen hebben we trouwens al steunbetuiging van duizenden mensen die willen dat het bos behouden blijft,’ argumenteert Platt. Het Comité heeft een voorstel gedaan en hoopt vlak na de zomer met de gemeente hierover te spreken.

Als je ook tegen de boskap bent, kan je hier https://sites.google.com/view/stopdeboskap/homepage de petitie ondertekenen.

Over de auteur

Jasmijn Hinfelaar

Jasmijn Hinfelaar is 20 jaar oud en komt uit Zeist. Ze is eerstejaars journalistiek student en heeft hiervoor MHBO journalistiek en communicatie gevolgd. Jasmijn vindt het leuk om in haar vrije tijd te lezen, te schrijven en creatief bezig zijn. Ze heeft ervaring opgelopen door stage te lopen bij een online redactie, waar zij actief bezig was als een online redacteur. Jasmijn wilt graag mensen inspireren met haar artikelen. Haar passie als journalist ligt bij mensen die geen platform hebben een platform te geven om hun verhaal te vertellen. Haar journalistieke droom is om later missdaadjournalist te worden.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *