“Er moeten meer vrouwen komen in de Tweede Kamer!”

“Er moeten meer vrouwen komen in de Tweede Kamer!”

Lilianne Ploumen is op 18 januari voorgedragen als nieuwe lijststrekker van de Partij van de Arbeid. Ze presenteerde dit tijdens het verkiezingscongres van de partij. Ploumen is een van de weinige vrouwelijke lijsttrekkers in de Tweede Kamer en tevens ook een van de weinige vrouwen die actief is in de Tweede Kamer.  Maar hoe kan dit? Waarom heerst het mannelijke geslacht nog steeds in politiek Den Haag?

Deze grafiek geeft de verhouding tussen man en vrouw weer in de Tweede Kamer die op dit moment actief is

Het is pas 100 jaar geleden dat vrouwen stemrecht kregen, kort daarna konden zij ook verkozen worden. Suze Groeneweg was de eerste vrouw die dit lukte. Ze was lid van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Nu jaren later hebben we natuurlijk meer dan één vrouw in de kamer zitten.

Deze grafiek laat het percentage van vrouwen in de Tweede Kamer van verschillende jaren zien

Volgens het onderzoek van politicologen Liza Müggen, Zahra Runderkamp en Maria Kranendonk heeft de rol van de vrouw in de politiek ook zeker een goede invloed op andere vrouwen. “Vrouwelijke rolmodellen zijn een belangrijke aanmoediging voor vrouwen die politiek actief willen worden. Fractievoorzitters, wethouders en burgemeesters zijn hier uitermate geschikt voor omdat ze vaak zichtbaarder zijn in de media. Partijen kunnen hierin bijdragen door selectiecommissies aan te dragen om vrouwelijke fractievoorzitters en wethouders te benoemen.”

Er staan in totaal 202 vrouwen op alle lijsten van alle partijen die momenteel in de Tweede Kamer zitten. Hieronder kijkje naar het verschil van aantal vrouwen per partij van de aankomende en afgelopen verkiezingen.

De grafiek laat het aantal vrouwen zien op de kandidatenlijst zien van de vorige verkiezingen in 2017 en de komende verkiezingen in 2021

De Universiteit van Nederland heeft samen met politicoloog Liza Mügge onderzoek gedaan naar het gebrek van vrouwen in de politiek. Mügge geeft daarbij drie redenen:

  • Vrouwen moeten er zelf vertrouwen in hebben dat ze gekwalificeerd zijn voor de politiek
  • Vrouwen zijn minder zichtbaar in de kandidaatstellingsfase
  • Plek 2 is vaak een vrouw, maar de rest van de vrouwen staan vaak onderaan de lijst en worden dus niet verkozen

Ook Isabelle Bakker, student Communication and Multimedia design en tevens ook feminist, vindt dat er te weinig vrouwen zijn in de politiek. “Ik vind zeker dat er meer vrouwen moeten komen in de politiek. Meer diversiteit is alleen maar goed voor de maatschappij, zeker ook voor de genderdiversiteit.” Isabelle is er ook van overtuigd dat deze kloof komt door de decennia lange problemen tussen de verdeling van man en vrouw. “Een paar decennia geleden moesten we nog aan het fornuis staan, we mochten niet werken en moesten voor de kinderen zorgen. Daardoor hebben mannen hun voet vast kunnen zetten in de politiek en moeten vrouwen nog hun plek verdienen.”

Kelly Matthijsen, docent Pedagogische wetenschappen op de UU en vrijwilliger bij Asian Raisins, vindt ook dat er meer vrouwen moeten komen in de Tweede Kamer. “Deze kloof van man en vrouw bestaat al zo lang en is een direct effect van institutionele genderongelijkheid. De laatste tijd worden deze fundamentele kwesties wel meer behandeld, maar door alle maatschappelijke ontwikkelingen (zoals het coronavirus of de racismekwestie wat globaal speelt) zitten we in een polariserende samenleving. Dit heeft ook effect op de politiek, wat ook geen goede invloed heeft op deze ongelijkheid.” Kelly refereert hierbij ook naar een onderzoek van Ipsos en Woman inc. “Uit dat onderzoek blijkt dat ongeveer 8 miljoen stemmers (66%) het belangrijk vinden dat de politieke partijen waarop ze stemmen de gendergelijkheid bevorderd. Dat is meer dan de helft! Dan is het toch gek dat deze kloof alsnog bestaat?”

Anno 2021 gaat het wel de goede kant op. Partijen hebben steeds meer vrouwen op de kandidatenlijst staan en steeds meer partijen hebben ook een betere verhouding. Het is nog afwachten of de verhouding tussen man en vrouw, deze keer, wel 50%/50% wordt. Het is lastig te bepalen waarom het mannelijke geslacht nog steeds heerst in politiek Den Haag. Het is een deel doordat vrouwen zelf niet de kansen pakken die ze kunnen maar er is zeker ook vanuit anderen het beeld dat politiek een ‘mannen-ding’ is. Dit laatste is natuurlijk alles behalve waar…

Deze grafiek laat het verschil van aantal vrouwen en mannen van de kandidatenlijsten voor de komende verkiezingen in 2021 zien

Verantwoording:

De cijfers van grafiek 1 zijn afkomstig van Parlement.com, een informatieve website over de overheid in Nederland. De site geeft feiten weer, ze doen zelf onderzoeken naar de geschiedenis en ze doen onderzoek naar de huidige politiek. In deze grafiek zijn cijfers gebruikt van 2017 tot 2021. Ik heb daarbij zelf uitgerekend en gekozen om het in een percentage weer te geven.

De cijfers in grafiek 2 zijn wederom ook van Parlement.com. Ze gaven daar voor elk jaar aan, hoeveel vrouwen er in de Tweede Kamer zaten. Deze cijfers heb ik weergegeven in de cirkeldiagram.

In grafiek 3 en 4 zijn gegevens verzameld vanuit alle partijen. De gegevens komen uit alle kandidatenlijsten van alle politieke partijen die momenteel actief zijn in de Tweede Kamer. Daarbij zijn voor de verzameling van de gegevens alle vrouwen en mannen handmatig geteld uit elke kandidatenlijst. Daarnaast zijn ook alle kandidatenlijsten van vorige verkiezingen van 2017 ook handmatig geteld en als data in Flourish gezet. De kandidatenlijsten zijn zelf door de partijen gemaakt en gepubliceerd. Deze gegevens zijn weergegeven in de staafdiagram.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *