Nieuwe Europese Bossenstrategie: Biodiversiteit in strijd met houtexploitatie

Nieuwe Europese Bossenstrategie: Biodiversiteit in strijd met houtexploitatie

De nieuwe Europese Bosstrategie heeft twee belangrijke doelen die strijdig met elkaar zijn. Zo wil de Europese Commissie zich inzetten voor de mogelijkheid van bosexploitatie, maar ook voor het behoudt van de bossen binnen de unie en het beschermen van de biodiversiteit. Het Europese Parlement omschrijft het dan ook als een “gespannen verhouding tussen exploitatie en het beschermen van de bossen.”

Het belang van biodiversiteit

Dat de Europese Unie zich wil inzetten voor het behoudt van de bossen is niet zo gek. Bossen spelen een grote rol in het behoudt en het beschermen van de biodiversiteit doordat zij het liefgebied vormen voor een tal aan verschillende flora en faunasoorten. Het waarborgen van de biodiversiteit is opgenomen in de EU-biodiversiteitsstrategie, waarin Europa zichzelf onder andere het doel stelt om drie miljard bomen te planten voor 2030.

Het behoudt van de Europese bossen is cruciaal als het gaat om de bevordering van de biodiversiteit, maar ook in de opname van koolstof uit de lucht. “We moeten de natuur zien als bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering en epidemieën.” Laat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen weten via de website van de Europese Unie. Om de biodiversiteit te monitoren heeft de Europese Unie een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid veel voorkomende vogelsoorten in de 27 lidstaten. De toe-of afname van vogelsoorten weerspiegelen de populatie van de insecten die zij eten en hiermee kan er een indicatie gemaakt worden van de staat van de biodiversiteit.

Het belang van houtexploitatie

Een tweede belangrijke functie van de bossen in Europese unie is exploitatie van grondstoffen, met op nummer een hout. Van de ruim 180 miljoen hectare aan bos, mag meer dan 84% gekapt worden, blijkt uit cijfers van de Europese Unie. Het merendeel van de gekapte bomen wordt gebruikt als energiebron, de rest wordt verdeeld over zagerijen, papierfabrieken en de productie van houten platen. Volgens de EU zijn de bossen vanuit sociaaleconomisch oogpunt dan ook van groot belang voor de economie en de werkgelegenheid.

Nederland

In de nieuwe Bosstrategie van het ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit wordt ook het belang van de bossen in Nederland duidelijk. Volgens de strategie moet er meer nieuw bos komen, en veel ook, 37.000 hectare om precies te zijn. Niet alleen méér bomen zijn belangrijk, maar ook een gemengd bos is ontzettend hard nodig, vertelt programmatleider An van Veen van Staatsbosbeheer. Een gemengd bos is beter voor de biodiversiteit en het de daarbij horende ecosystemen. “Dat stelt ecologisch veel meer voor” legt van Veen uit. Daarnaast moeten er ook flink wat bossen worden ‘verjongt’. “De oude dennenbomen die geplant zijn in de tijd van de mijnbouw, die waren alleen goed voor het maken van palen”, aldus de programmaleider. De komende jaren wordt en dus nog flink bij geplant om aan de nieuwe hectares bos te komen.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *