Aantal tienermoeders daalt, maar de andere helft wordt amper genoemd

Aantal tienermoeders daalt, maar de andere helft wordt amper genoemd

Het aantal vrouwen dat voor hun twintigste een kind krijgt, neemt al jaren af. Het is de afgelopen jaren zelfs bijna gehalveerd. Daarnaast veranderen de omstandigheden. Het idee dat een tienermoeder er alleen voor staat, is niet meer van deze tijd. Veel organisaties zetten zich in om deze doelgroep te helpen. Toch wordt de andere helft in de media amper benoemd: de tienervader.

Voor de interactieve grafiek, zie: https://localfocuswidgets.net/606b6ae7ecd64

Bovenstaande grafiek laat de daling zien van het aantal tienermoeders. In 2011 was het landelijke aantal nog 3.183, terwijl het in 2020 1.643 was. Via de interactieve grafiek kan er ook genavigeerd worden tussen de provincies.

Voor het kind is het altijd belangrijk om beide ouders te kennen. Organisaties die jonge moeders helpen, proberen de vader er dan ook altijd bij te betrekken. Siriz is een specialist bij onbedoelde zwangerschap. Zij bieden preventie, ondersteuning en zorg. “De jonge vader heeft de ouders van het meisje vaak nog niet ontmoet, hetzelfde geldt andersom. Opeens is daar dan een zwangerschap, en het ouderschap oppakken is natuurlijk al best lastig.”

In 2019 waren er duizend tienermoeders meer dan tienervaders. “Meestal hebben ze een vriend van dezelfde leeftijd, maar alle variaties komen voor”, aldus Siriz. Soms kiezen meisjes voor een oudere vriend. Omdat de meeste tienermoeders negentien zijn is de vriend dan al geen tiener meer.

Voor de interactieve grafiek, zie: https://localfocuswidgets.net/606b7e0e600a5

Bovenstaande grafiek laat zien dat naarmate mannen ouder worden, de groep die kinderen krijgt steeds groter wordt dan de groep vrouwen. Over het algemeen zijn mannen drie jaar ouder dan vrouwen bij hun eerste kind. Mannen kunnen ook op oudere leeftijd nog kinderen krijgen, in tegenstelling tot vrouwen. Boven de 35 jaar waren er bijna 25 duizend mannen die vader werden, tegenover iets meer dan 12 duizend nieuwe moeders.

Tienerzwangerschappen nemen af, maar jonge vaders voelen zich nog altijd erg machteloos in de situatie. “Uiteindelijk beslist het meisje of ze de zwangerschap uitdraagt”, aldus Siriz. Organisaties zoals Siriz proberen de jonge vader er altijd bij te betrekken en gelukkig zijn ze binnen het proces van de zwangerschap ook meer in beeld. Zo krijgen zowel de moeder als het kind een stevigere basis en meer vastigheid.

Verantwoording dataselectie

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers laten zien op welke leeftijd Nederlanders kinderen krijgen en wat hierbinnen de verschillen zijn tussen mannen en vrouwen.

Voor de data-analyse is gekeken naar cijfers die laten zien hoeveel vrouwen en mannen op een jonge leeftijd kinderen krijgen, en hoeveel op een latere leeftijd. Cijfers van verschillende tabellen zijn gecombineerd om een goed beeld te kunnen geven over jonge vaders. Met behulp van deze cijfers is het verschil duidelijk te zien. Jonge vaders worden vaak buiten beeld gelaten, maar er zijn dan ook meer tienermoeders dan tienervaders.

Daarnaast is voor de eerste grafiek gekeken naar de cijfers over het aantal tienermoeders van de afgelopen tien jaar. Er is een duidelijke daling, maar de mannelijke helft wordt buiten beeld gehouden. Tienermoeders hebben vaak een oudere partner. Het taboe voor de tienervaders die er wél zijn, wordt steeds groter. Het onderzoek geeft een goede indicatie van de problematiek die er speelt en onderbouwt de visie van Siriz.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *