Ultra-Orthodoxie; een groeiend probleem voor Israël?

Ultra-Orthodoxie; een groeiend probleem voor Israël?

Ultra-orthodoxe joden kijken over Jeruzalem

Demografisch gezien bevindt Israël zich in een ongekende transitie. Afgelopen decennia is de groep Ultraorthodoxe joden flink gegroeid. Deze groei lijkt niet op te houden en kan verregaande gevolgen hebben in de toekomst. Sociaaleconomisch is deze groep namelijk uniek in Israël.

Het aandeel Ultra-Orthodoxen, voortgestuwd door een enorm hoog geboortecijfer, is flink toegenomen in de Israëlische maatschappij. Bij de continuering van huidige groeicijfers zal deze groep in de toekomst de meerderheid van de bevolking uitmaken. De kern van het Ultraorthodoxe bestaan draait rondom de studie van de Thora. In het dertiende levensjaar beginnen Ultraorthodoxe tieners hun Thora-studie op zogenoemde Yeshivas. In de ogen van Ultra-Orthodoxen is dit het hoogste doel en de belangrijkst taak van het joods zijn.

Ultra-Orthodoxen liggen lastig in de Israëlische samenleving. Het verwijt is dat Ultraorthodoxen geprivilegieerd zijn. Ze zouden van de publieke voorzieningen profiteren en niet hun steentje bijdragen aan de rest van de maatschappij. Veel Ultraorthodoxen mannen blijven hun leven lang fulltime Thora-studie doen en zullen geen andere studie doen die ze kansen geeft op de arbeidsmarkt. Dit leidt ertoe dat ze vergeleken met andere Israëliërs sociaaleconomisch uniek zijn.

Zo is de arbeidsparticipatie aanzienlijk lager. Dit vertaalt zich ook naar een flink lager inkomen voor een gemiddeld Ultraorthodox huishouden. Volgens Israëlische politici en maatschappelijk sentiment drukt de groep zwaar op maatschappelijke voorzieningen. Veel Ultraorthodoxe joden zijn afhankelijk van overheidsmiddelen. Met het sterk groeien van de groep rijst de vraag of deze huidige status quo wel houdbaar is.

Daarnaast is er nog een belangrijk spanningsveld. Door interne spanningen en onrustige buurstaten verkeert Israël en haar leger, de IDF, in een constante hoge staat van paraatheid. De dienstplicht is belangrijk voor het Israëlische leger om ter alle tijden een groot genoeg leger paraat te hebben mocht de spanning ontbranden in oorlog.

Ultraorthodoxen zijn door eerste president en oprichter van Israël, Ben Gurion, uitgesloten van deze dienstplicht. De groep Ultraorthodoxen bestond in die tijd, in 1948, uit 400 individuen. Na de vernietiging van de diaspora tijdens de holocaust werd het argument aangevoerd dat de levenswijze van de Ultraorthodox, die draait om de Thora-studie en het in standhouden van Joods culturele instellingen, onmisbaar is voor de cultuur en het voorbestaan van het Joodse volk en de staat.

Met het groeien van de groep is de vraag ontstaan of zoveel Ultraorthodoxen wel een vrijstelling moeten krijgen. De IDF staat te springen om meer rekruten en ook vanuit de maatschappij klinken termen als oneerlijkheid. Dit omdat voor alle andere Israëliërs, behalve Arabische Israëliërs, de dienstplicht verplicht is.

De Ultraorthodoxen beroepen zich nog steeds op de vrijstelling en het belang van de Thora-studie. Sinds 2007 bestaat er in de IDF wel een speciaal regiment voor uitsluitend Ultraorthodoxen om de aanwezigheid van deze groep te vergroten. Dit soort initiatieven hebben maar weinig effect en het aantal rekruten vanuit de Ultraorthodoxie neemt niet toe. Nieuwe wetten en andere initiatieven hebben de afgelopen tijd tot veel hevige protesten geleidt vanuit Ultraorthodoxen.

Heeft Israël in de toekomst met een grote groep ultraorthodoxen een probleem? Volgens expert op het gebied van Ultraorthodoxe joden, Neri Horowitz, gaat het vooral om de vraag wat voor soort Ultraorthodoxie in 2065 wordt aangehangen. “Zijn het moderne ultraorthodoxen die werken en het leger in gaan dan is er geen probleem. Als ze in de toekomst nog steeds socio-economisch geïsoleerd zijn, dan is er een probleem.”

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *