Aantal zelfdodingen onder jongeren neemt toe

Aantal zelfdodingen onder  jongeren neemt toe

Silhouette of depressed man sitting in the private room

In 2019 maakten 1811 mensen een eind aan hun leven, dat is 18% minder dan in 2018 waar 1829 mensen zelfmoord hebben gepleegd. Echter steeg het aantal zelfdodingen onder de jongeren tot 20 jaar. Uit onderzoek van EenVandaag komt naar voren dat vooral jongeren tot 35 jaar mentaal lijden aan deze pandemie. Wat voor cijfers zijn er te verwachten in 2020, nu een tweede lockdown is ingegaan en we ons langzaam naar de wintermaanden trekken?

Uitgaan, vrienden ontmoeten of een drankje doen in de stad zit er voorlopig niet meer in. Het sociale leven ligt voor eenieder stil en voelt als een flinke klap voor veel jongeren. Dat juist de jongeren tot 35 jaar mentaal het meest lijden aan de crisis vindt Derek de Beurs, onderzoeker suïcide preventie bij het Trimbos-instituut, niet verrassend. “We weten uit zoveel studies dat het sociale leven zó belangrijk is voor jongeren. In de ontwikkelingsfase waar de jongeren zich bevinden, is de behoefte om contact te hebben met leeftijdsgenoten biologisch bepaald. Daarnaast is waarschijnlijk de dag structuur naar de knoppen, want je hoeft niet meer je bed uit. Waarschijnlijk woon je als jongere niet heel groot of nog bij je ouders, wat beiden niet ideaal is. Het lijkt mij vreselijk in hun situatie.”

De effecten van de tweede lockdown zullen niet prettig zijn op de mentale staat van de jongeren. Binnen het Trimbos-instituut wordt een enorme terugslag verwacht. “Kijkend naar het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, zagen we enorme stress bij mensen. Die stress zakte in de zomer weg, omdat de maatregelen toen beter waren. Die stress zal nu weer omhoog gaan. Je ziet dat de stemming slechter wordt als de coronamaatregelen verstrengen”, aldus de Beurs.

Die terugslag hoeft niet per se te resulteren in een piek in het aantal zelfdodingen onder jongeren. In eerste instantie vallen de zelfdodingscijfers mee, tegen de verwachtingen van het Trimbos-instituut in. De Beurs legt uit: “Tevoren hadden we gedacht dat het een enorm drama zou zijn. Normaal zien we overal in de wereld een piek in de lente, maar dit jaar niet. In de lente wordt iedereen blij en heeft zin in het leven, behalve een persoon met mentale klachten. Dat contrast is pijnlijk. Dat valt nu weg omdat iedereen het even vervelend heeft. Mensen zitten nu ook meer in hetzelfde schuitje waardoor ze meer saamhorigheid voelen.”

Vergroot

2020-10-31
De blauwe blokken representeren de procentuele verandering in het jaar 2017-2018. De rode de procentuele verandering in het jaar 2018-2019

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt duidelijk dat bij jongeren tot 20 jaar de minste zelfdodingen voorkomen. In 2017 beroofden 81 jongeren onder de 20 zich van het leven, dat is 4,2% van het geheel. Het jaar hierna, in 2018, hebben 51 jongeren zichzelf om het leven gebracht. Dit percentage is daarmee gedaald naar 2,8%.

Waar die stijging in 2019 vandaan komt kan de Beurs geen vinger op leggen: “Suïcidaliteit is enorm complex. Een aantal jaren zaten de cijfers op hetzelfde niveau, in 2017 vond een stijging plaats die daarna weer verdween. Het eerlijke antwoord op de vraag wat er in 2017 is gebeurd, is dat wij het simpelweg niet weten. Statistisch gezien kan het ene jaar verschillen van het andere. Het is heel lastig om te zeggen waar dit aan zou kunnen liggen.”

Verantwoording:

Voor deze datavisualisatie is gebruik gemaakt van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er is gekeken naar de cijfers uit de jaren 2017, 2018 en 2019. Vervolgens is er een berekening van de procentuele toe- of afname gemaakt in de jaren 2017-2018 en 2018-2019.
Aa het onderzoek van EenVandaag deden 25.582 leden van het Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 3 tot en met 8 september 2020. Het onderzoek is representatief voor zes variabelen; leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding van het land en politieke voorkeur.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *