Waterland in watercrisis

Waterland in watercrisis

Er heerst in Nederland een watercrisis. Het is de harde realiteit: het wordt steeds droger in Nederland. Te droog. De manier waarop wij nu met ons grondwater omgaan is niet houdbaar volgens ecohydroloog Flip Witte. Professor Witte doet al decennialang onderzoek naar de Nederlandse bodem. Tot een aantal jaar terug was hij nog hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeker bij het wateronderzoeksinstituut KWR.

“Twee derde van ons landoppervlak is landbouwkundig ingericht en onze waterhuishouding is afgestemd op die landbouw. Dat gaat ten koste van de natuur en infrastructuur.” Een groot deel van de problemen is te wijten aan de manier hoe we met landbouw omgaan, stelt Witte.

Vicieuze cirkel
“In de winter hebben we genoeg water, maar dat wordt dan afgevoerd ten behoeve van de gewassen. Het gevolg is dat we in de zomer juist watertekort hebben, maar dan gaan de boeren aan de gang met beregeningsinstallaties. Hiermee trek je de grondwaterstand nog meer omlaag.” Door deze manier van landbouw bedrijven, blijven de boeren in de problemen komen. De zomers worden steeds droger, dus de problemen nemen alleen maar toe. De boeren zitten dus in een vicieuze cirkel: “Ze zijn de veroorzaker en tegelijkertijd het slachtoffer van het probleem.”

Kampioen
Nederland staat nummer twee in de wereld als het gaat om landbouwexport. We exporteren dus in theorie ons schaarse grondwater en krijgen er droogte- en natuurproblemen voor terug. Het is kiezen tussen natuur en grootschalige export, volgens Witte: “Wat naar de boer gaat, wordt de natuur onthouden.”

Falende politiek
“In de jaren 80 werd al geconstateerd dat Nederland verdroogd is en de natuur er onder te lijden heeft”, zegt Witte. Echter is hier jarenlang geen beleid voor gemaakt. Dat is onderdeel van het probleem, stelt hoogleraar Witte met diverse collega’s in een wetenschappelijk rapport. Hierin wordt een beschuldigende vinger gewezen naar de beleidsmakers: Verdroging van de Nederlandse natuur: bijna een halve eeuw goed onderzoek en falende politiek.

Droog, droger, droogst
De schade van de gevolgen van structurele verlaging van de grondwaterstand, treedt vooral op in droge zomers. De voorspellingen van het KNMI zijn bovendien dat door klimaatverandering de zomers nog veel droger worden, waardoor dat effect alleen maar wordt versterkt: “Klimaatverandering komt dus bovenop het al bestaande grondwaterprobleem.”

Heilloos
De gevolgen zullen enorm zijn. Witte: “De boel zal nog verder uitdrogen, waardoor onze natuur naar de knoppen gaat.” Daarbij zal een groot deel huizenbezitters veel schade lijden .” Doordat de grond zo droog is, zullen huizen wegzakken. Die schade wordt nu beraamd op 80 miljard euro in de aankomende dertig jaar. Er moet veel worden veranderd om het tij te keren: “We moeten naar een landbouwsysteem dat niet gericht is op maximalisatie van gewasproductie. De ontwatering uit grondwater moet drastisch worden teruggebracht om de natuur te beschermen.”

Over de auteur

Leon Zantinge

Student Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.