Wordt door een uitspraak van een politicus de democratie binnen de Tweede Kamer bedreigd?

Wordt door een uitspraak van een politicus de democratie binnen de Tweede Kamer bedreigd?

Utrecht- Er is veel te doen rondom het coronabeleid van het kabinet in samenwerking met het OMT. Erg besproken onderwerpen zijn dan ook de 2G en de 3G maatregel. Na de snel oplopende cijfers heeft het kabinet de conclusie getrokken dat de 3G maatregel geen optie meer is en dus wordt er nu gekeken naar de 2G maatregel die staat voor genezen en gevaccineerd. Logischerwijs zijn er voorstanders en tegenstanders van de maatregel binnen de kamer. Echter tijdens een fel debat over deze maatregelen heeft Pepijn Houwelingen van de FVD (Forum voor Democratie) een aantal bedreigende uitspraken gedaan richting D66 kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Het gaat om de uitspraken ‘ Jouw tijd komt nog wel’ en ‘er gaan zo nog tribunalen komen’. Volgens Sjoerdsma zorgen deze uitspraken ervoor dat het hele democratische stelstel bedreigt wordt, maar is dat zo? 

 “ Dit zijn natuurlijk erg felle en onacceptabele uitspraken van Houwelingen aan het adres van Sjoerdsma”. Zo zegt hoogleraar Politicoloog Kees Aarts. Houwelingen heeft later na het debat gezegd dat de uitspraken die hij gedaan heeft niet persoonlijk waren, maar volgens Aarts praat dat nog steeds niks goed en zegt hij dat om ervoor te zorgen dat de woorden iets minder erg overkomen dan ze waren. “Naar mijn mening doet Houweling dit alleen zodat hij zijn woorden kan goedpraten, maar wat hij gezegd heeft is zeker wel serieus en bijna gevaarlijk te noemen. Het is niet erg als Kamerleden het niet met elkaar eens zijn, sterker nog: Kamerleden zijn het bijna nooit met elkaar eens. Bedreigingen zijn natuurlijk het laagste van het laagste en daarmee maakt hij niet alleen zichzelf maar ook zijn partij belachelijk” zo zegt Aarts. 

Of het democratische stelsel binnen de kamer bedreigt zou worden door zulke uitspraken vond Aarts lastig te beantwoorden, toch komen er volgens hem zeker wel knikjes in de kabel als het gaat om democratie en debatten binnen de kamer. “De één zal zeggen dat de democratie wel bedreigd wordt door zulke uitspraken en de ander zal zeggen dat het best meevalt, dus dat is lastig te beantwoorden. Toch kunnen we met zijn allen er niet omheen dat dit soort uitspraken er niet voor zullen zorgen dat de kamer democratischer wordt.” Ook vindt Aarts dat men in alle vrijheid moet kunnen debatteren zonder bedreigingen. ”In de Tweede Kamer moet men in alle vrijheid over hun standpunten kunnen praten en daarover met elkaar kunnen debatteren. Die vrijheid heeft Houwelingen enigszins weggenomen door Sjoerdsma te bedreigen en dat vind ik dan ook een erg kwalijke zaak. Dus als je het vanuit dat oogpunt bekijkt wordt het democratische stelsel binnen de kamer wel bedreigt. Alleen het probleem daarmee kan zijn dat we het dan weer net wat te kort door de bocht gaan bekijken. De uitspraak is natuurlijk niet goed te praten maar als Houwelingen het anders bedoelde dan dat hij zei en daarmee een vergelijking wilde maken mag hij dat, hoe onprofessioneel soms ook.”  

 Na de uitspraak van Houwelingen zijn er vragen gesteld vanuit de Tweede Kamer of men zich niet moet gaan houden aan een aantal afspraken over hoe ze met elkaar om moeten gaan binnen de kamer. De Kamervoorzitter vind het dan ook belangrijk dat er een gesprek gevoerd gaat worden over de ‘ontoelaatbare’ uitingen in het debat. Volgens Aarts is dit een goede zaak van de Kamervoorzitter.” Ja dat vind ik wel een goede zaak. Er zijn natuurlijk nu al regels binnen de kamer, maar zoals we zagen in het debat over 2G, worden wel de randjes van die regels opgezocht. De Kamervoorzitter had misschien daar ook wel in moeten grijpen en vandaar dat ze nu ook hierover een gesprek gaat voeren. Dit gesprek moet er in ieder geval voor zorgen dat de waarden van de democratie in de kamer hersteld worden.”  

Het blijft een lastige kwestie of door de uitspraak van Houwelingen het democratische stelsel in de kamer bedreigt wordt, maar volgens Aarts is dit zeker geen normale gang van zaken en moet de hele kamer ervoor zorgen dat dit niet nog een keer gebeurd.” Dit mag niet meer gebeuren want hierdoor gaat men onbewust minder vrij debatteren en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het mooiste van debatteren gaat dan weg, namelijk de vrijheid die de Kamerleden hebben om elkaar ‘Netjes’ het vuur aan de schenen te leggen.”  

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.