Investeringen in wijkwerk: De oplossing voor Rotterdamse toestanden?

Investeringen in wijkwerk: De oplossing voor Rotterdamse toestanden?

ROTTERDAM – In een reportage van 28 november signaleert de Volkskrant dat degelijk buurtwerk rellende jongeren bij coronaprotesten kan voorkomen. Er wordt hier een vergelijking gemaakt met Amsterdam-West, waar er de afgelopen tijd veel aan vrijwillige inzet, wijkwerk en jeugdwerk is gedaan. Hoe er van 19 tot 21 november gewelddadige confrontaties ontstonden in de Rotterdamse Coolsingel, bleef het in Amsterdam-West en andere steden vrij stil. Is er een conclusie te trekken dat stabiel wijkwerk de oplossing kan zijn voor de Rotterdamse toestanden?

Het begrip wijkwerk

“Als we het begrip wijkwerk noemen, heb ik het eigenlijk over de sociale basis”, vertelt Radboud Engbersen, woordvoerder van Movisie. “De sociale basis zijn alle eerstelijnsvoorzieningen – denk aan huisartsenposten, kerken, verenigingen, maar ook aan buurtwerk en jongerenwerk – én het vrijwillig initiatief van bewoners.”

“Wij zien dat er in de afgelopen periode door gemeenten sterk is bezuinigd op de sociale basis. Deze basis oftewel ‘de eerste maatschappelijke lijn’ is de verdedigingslinie die allerlei maatschappelijke problemen moet oppakken. De professionals in die lijn zijn bijvoorbeeld jeugdwerkers, buurtwerkers, wijkagenten en docenten. Als er hierin dan wordt bezuinigd vervalt de verdediging als het ware.”

“Dit was goed te zien in Amsterdam-West, maar ook in Utrecht. Engbersen legt uit dat wanneer er een stabiele ‘dijk’ is aan buurtwerkers, wijkagenten en jongerenwerkers het veel onaannemelijker is dat er toestanden ontstaan. “Kijk maar naar de buurtmoeders van Amsterdam-West. Zij weten precies waar de jongeren zich bevinden, waar zij zich vervelen en zij durven hen ook echt aan te spreken. Op plekken waar een sterke sociale basis bestaat, gaat het beter dan op plekken waar er is bezuinigd.”

Aanvullende factoren: de pandemie

De corona pandemie en de ingevoerde maatregelen gaan nauw samen met de rellen die hebben plaatsgevonden. Begin dit jaar ontstonden er landelijk na de invoering van de avondklok al een aantal gewelddadige opstanden. Nu het 2G beleid ter sprake is gekomen, hebben er eind november weer rellen plaatsgevonden. “Dit kan een vorm van opeenhopende frustratie zijn. Jongeren die al minder vertrouwen hadden in de overheid, hebben zoiets van; ‘Ja zie je wel, de overheid laat me toch elke keer weer in de steek’. Voor hen die dupe zijn door een eventueel 2G beleid, worden plezieren zoals sportscholen en horeca ontnomen.” Dat sluit dan ook weer aan bij de sociale basis, die zo belangrijk is.

 

De media

 

Daarnaast heeft de media ook een belangrijke bijdrage geleverd in het ontstaan van de Rotterdamse toestanden en andere opstanden. Vaak gaan er voorafgaand van een demonstratie of rel berichten rond op sociale media en worden er oproepen geplaatst. Het ligt ook aan de naam en reputatie van de stad hoe vaak er oproepen geplaatst worden. Door zo een oproep raakt het overzicht verloren. “Niet alleen de jongeren van de wijk worden geconfronteerd met dergelijke berichtgeving, maar ook mensen van buitenaf die wijkagenten en buurtbewoners niet kennen, komen kijken. In Rotterdam had je bijvoorbeeld Feyenoord hooligans die mee kwamen doen. Dat vergt weer een hele andere aanpak, omdat het gaat om een compleet andere groep.” Dicht bij de jongeren van de buurt staan is dus één ding maar voorbereid zijn op escalaties van buitenaf is punt twee.

Oplossingen

“Uiteindelijk komt het terug op de tekorten aan investeringen.” Preventief te werk gaan betekent zorgdragen voor een sterke sociale basis. Verder is het belangrijk dat er landelijk en gemeentelijk wordt geïnvesteerd. De eerste linie kan veel voorkomen en opvangen, maar mobilisatie van buitenaf zorgt voor een machteloze positie. “Er moeten dus investeringen komen voor het alerter maken van de politie op het gebied van berichtgeving op sociale media. Zo worden we niet iedere keer weer verrast wanneer er een rel uitbreekt en kunnen er voorafgaand maatregelen worden getroffen.”

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *