De hoeveelheid privaatonderwijs neemt toe, ligt het probleem bij het publieke onderwijs?

De hoeveelheid privaatonderwijs neemt toe, ligt het probleem bij het publieke onderwijs?

UTRECHT- Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid privaatonderwijs enorm is gestegen. Denk aan bijles of huiswerkbegeleiding. Maar dat kan zorgen voor meer kansenongelijkheid, want niet alle ouders kunnen dat betalen. Nelleke Noordervliet schreef in haar column, ‘’Ouders stappen over op dure bijlessen, omdat het publieke onderwijs niet voldoet’’. Maar klopt dat wel of zit daar een andere reden achter.

 ‘’De Onderwijsraad adviseert overheid, schoolbesturen en scholen om het publieke karakter van het onderwijs beter te beschermen. Zodat het onderwijs in Nederland geen zaak wordt van individuele private belangen, maar het publiek belang voorop blijft staan’’, aldus de Onderwijsraad. Niet alle ouders kunnen bijles betalen met als gevolg dat niet alle kinderen hetzelfde onderwijs krijgen.

Volgens Noordervliet ligt de oorsprong van de toename aan privaatonderwijs als bijles bij het publieke onderwijs. Het zou niet voldoen. Maar is dat wel zo? Maarten de Vries penningmeester bij LAKS denkt dat ook corona hier een enorme rol in heeft gehad. Door corona zijn lange tijd de scholen dicht geweest, hierdoor hebben veel kinderen vertraging en een leerachterstand gekregen. Als ouders het geld hebben krijgen ze dus bijles voor om die achterstand bij te werken. Maar volgends De Vries kunnen we niet alles afschuiven op corona. Want ook hiervoor nam de hoeveelheid privaatonderwijs toe. Volgens hem komt dat vooral door een tekort aan lerarentekort en een tekort aan maatwerk. Er zijn gewoon te weinig mensen voor goed onderwijs.

Karin Westerbeek van De Onderwijsraad ontkent niet dat in het publieke onderwijs niet altijd even goed gaat maar zij zien een onderliggende oorzaak. Namelijk dat het steeds belangrijker wordt dat er hoge cijfers wordt gehaald, hoge niveaus worden behaald en daarnaast eist het hoger onderwijs ook steeds meer dingen naast voldoendes. Ouders willen graag dat hun kinderen zo goed mogelijk de arbeidsmarkt opgaan. Zij zijn dus ook bereid daarin te investeren. Kinderen krijgen dus soms ook bijles zonder dat dat misschien nodig is. Daarnaast maakt het privaat zich ook veel meer zichtbaar. Westerbeek zegt dat je de tv niet aan kan zetten of je ziet een reclame van privaatonderwijs. Ouders denken dan dat het nodig is voor hun kind, zo jutten ze elkaar op.

Maar het probleem is natuurlijk dat niet iedereen dat kan betalen dus groeit de kansenongelijkheid. Niet alle ouders kunnen bijles betalen dus hebben sommige kinderen meer kansen dan andere kinderen. Zij hebben veel meer kans op hoge cijfers, opleidingen etc… Daarnaast legt Westerbeek uit dat bijles vaak helemaal niet zoveel zin heeft want veel kinderen hebben het helemaal niet nodig, dus werkt het niet. En soms laat de kwaliteit van de private bijles te wensen over, of worden zaken op een andere manier uitgelegd dan in de les op school, zodat verwarring ontstaat.

Kortom tuurlijk zijn er dingen niet goed geregeld in het publieke onderwijs. Te weinig leraren, corona lockdown ’s, studievertragingen maar dat is dus niet het enige. Een onderliggende oorzaak is het toegenomen belang van een goed diploma. Ouders die kunnen zijn bereid om veel geld te investeren in privaatonderwijs om hun kinderen bij te scholen. Dit zorgt voor een toename van kansenongelijkheid. Noordervliet heeft dus niet helemaal gelijk, je kan niet zo stellig zeggen dat het publieke onderwijs niet voldoet. Dat ligt toch wat ingewikkelder.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.