Meer politieke participatie van jongeren voor bewustwording over het klimaat: “Het zijn harde feiten waar we tegen aan lopen”.

Meer politieke participatie van jongeren voor bewustwording over het klimaat: “Het zijn harde feiten waar we tegen aan lopen”.

Foto: N Jilderda via Pexels

UTRECHT- De klimaatcrisis kan ingrijpende gevolgen met zich meebrengen voor de toekomst van onze wereld, en er is een grote kans dat de jongere generatie van nu hier in de toekomst veel problemen mee zullen krijgen. Veel jongeren zijn momenteel ook nog niet altijd even vaak bezig met klimaatkwesties. Meer bewustwording over klimaatproblemen en de gevolgen hiervan is dus onder de jongere generaties binnen de samenleving cruciaal. Een aantal jongeren is echter al bezig om hier een verschil in te maken door mee te participeren in de politiek. Hiske Scholtens, voorzitter van de politieke jongerenorganisatie ‘DWARS’, is daar één van. Zij vertelt in het onderstaand fragment over waarom meer participatie van jongeren in de politiek met betrekking tot het klimaat cruciaal is. 

 Slechts 40 procent van de jongeren tussen de 18 en de 25 jaar zijn tamelijk tot zeer geïnteresseerd zijn in de politiek, dat is gebleken uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Bron: CBS, 2019) Laat staan hoeveel er daar van interesse zouden hebben in politieke klimaatkwesties. Hoe kan er dan voor gezorgd worden dat jongeren toch meer interesse krijgen in politieke klimaatkwesties?  

“DWARS probeert dit via GroenLinks te doen, dat is voor ons de makkelijkste ingang”, vertelt Hiske. “Ik ben zelf vaak aanwezig tijdens de wekelijkse fractievergaderingen, daar kan ik aangeven wat ik namens DWARS vind van wat er op de agenda staat en daar mijn insteek op geven. Vanuit daar probeer ik als voorzitter de stem van de jongeren die lid van ons zijn, mee te geven bij GroenLinks. Dat proberen we zowel intern als extern voor elkaar te krijgen. Mocht intern niet lukken, dan gaan we vaak ook lobbyen met andere organisaties of andere partijen indien dat nodig is. Zo proberen we de stem van jongeren te laten horen met betrekking tot allerlei politieke kwesties.” 

Politieke jongerenorganisaties zijn voor veel jongeren dus een laagdrempelige manier om in contact te komen met de politiek, maar hoe gaat de vertegenwoordiging van de jeugd namens zo’n organisatie dan in zijn werk?  

“Ten eerste hebben we een politiek programma dat vastgesteld wordt door onze leden, die allemaal jonger zijn dan 28 jaar. Dat is vergeleken met de gemiddelde leeftijden van de politici in de Tweede Kamer nog best wel jong. Via het programma proberen we vast te stellen wat de algemene mening is van de GroenLinkse jongeren.”, vertelt Hiske. “Soms moet je als bestuur ook zelf de keuzes maken over bepaalde kwesties en dingen die niet in het politieke programma staan. Binnen het bestuur hebben we ook afdelingen die bij gemeentelijke raadsvergaderingen zitten, zodat we op kleinere schaal ook mee kunnen beslissen over belangrijke zaken, waaronder milieu- en klimaatkwesties.” 

 Meer jongeren laten participeren in de politiek is al één ding op zich, maar meer jongeren bewuster laten worden over het klimaat lijkt nog lastiger. Hoe doe je dat precies? 

 Hiske vindt het bespreekbaarder maken van de klimaatcrisis op scholen een goede eerste stap. “Als je kijkt naar de harde feiten die er liggen, kunnen we zien dat de klimaatcrisis zo ingrijpend is dat het eigenlijk niet vermeden kan worden. Dat is wel iets waar jongeren harder mee geconfronteerd worden dan ouderen. 

Dan luidt de grote vraag: Hoe kan de jeugd ervoor zorgen dat klimaatproblemen bespreekbaarder worden?  

Volgens Hiske is het voeren van actie en het laten horen van je stem op dit moment de makkelijkste manier. Dat kan op verschillende manieren, zowel via sociale media als door het aangaan van gesprekken op openbare plekken, zoals de gemeente of scholen. “Is dat vervelend? Ja. Maar het zijn wel harde feiten waar we tegen aan lopen. Je kan dus altijd je eigen steentje proberen bij te dragen, hoe klein dat ook kan zijn. Hoewel het soms voelt alsof je er heel weinig aan kan doen kan je wel de straat op gaan. En als dat niet kan, kan je kijken naar andere mogelijkheden die er zijn.”, aldus Hiske. “Hoewel ik heel graag veranderingen in het systeem zou willen zien, zijn we daar op dit moment nog niet. Dus dan is het gewoon werken met het systeem dat je hebt en roeien met de riemen die je hebt.” 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.