Nederland kan wel wat meer groen gebruiken

Nederland kan wel wat meer groen gebruiken

Parken, grasvelden, bermen en water: Nederland kan er wat meer van gebruiken. Blijkt uit het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat is aangeboden aan minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof. Wat zijn de gevolgen van verstening en hoe zorgen we ervoor dat Nederland groener wordt?

Tekst: Josephine Hanna

De staat van de Nederlandse natuur is “ronduit slecht”. Het beleid om de natuurkwaliteit te verbeteren schiet op veel punten tekort. Van agrarische gebieden tot natuurgebieden, van binnenwateren tot stedelijke gebieden: overal lopen de natuurkwaliteit en de biodiversiteit terug volgens de raad. Gemeentes maken te weinig ruimte voor groen. Meer dan de helft van de buurten is namelijk versteend en dit geldt óók voor nieuwbouwwijken.

Uit de monitorrapporten van het CBS blijkt dat de natuur achteruitgaat. Als we kijken naar het stedelijk gebied dan heb je verschillende kansen om groen erin te verwerken en dat gebeurt te weinig. Denk aan plekken zoals openbaar roen, groen in de tuinen en op bedrijventerreinen. Voor de biodiversiteit maakt het eigenlijk niet uit of een insect op een plantje zit in je tuin of op het bedrijventerrein. Zolang de totaliteit van een leefgebied voor de dieren klopt en dáár gaat het fout in Nederland. Insecten zoals de bijen en vlinders komen hierdoor in gevaar. Dit zijn belangrijke diersoorten die fundamenteel zijn voor ons leven op aarde.

Gevolgen van verstening

Verstening zorgt voor veel problemen. Ten eerste; je sluit de bodem af en daardoor zal het leven in de bodem achteruitgaan. Vogels kunnen niet meer op zoek gaan naar voedsel zoals wormen. Ook tuinen die volledig vertegeld zijn helpen niet mee. De mensen die een boompje in een plantenbak met een vetbol in hun tuin plaatsen zijn minder helpend dan ze denken; dieren moeten kunnen wroeten en graven. Een boom is ook lang niet genoeg voor die honderden insecten en vogels.

Ten tweede: aast de problemen voor de insecten kampen mensen uiteindelijk ook met de gevolgen van verstening. Groen vangt water heel efficiënt op en houdt het vast op de juiste momenten. Piekbuien komen namelijk steeds vaker voor door klimaatverandering. Al het water moet kunnen wegstromen of opgevangen worden. Tegels stoten het af en zorgen voor straten die blank staan en overstromingen in huizen. Meer groen in de stad betekent dat regen in de bodem kan infiltreren. Denk ook aan oevers aanleggen zodat er meer ruimte is voor wateropvang.

Naast gevaren voor overstromingen houden stenen warmte goed vast. De hittegolven in Nederland worden namelijk met het jaar heviger. In de stad is het tijdens deze periode overdag drie graden warmer en in de nacht zelfs acht tot tien graden. Stenen warmen op en sturen minder straling terug de ruimte in dan groen dat doet. Groen zorgt namelijk voor verkoeling en het water verdampt ook nog eens via bladeren.

 Voordelen van vergroening

Tot slot is meer groen bevorderend voor fysieke en geestelijke gezondheid van mensen. Een groenere buurt blijkt gepaard te gaan met een lagere kans op ADHD bij kinderen, blijkt uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit & Research. Kinderen gebruiken in groene buurten minder ritalin, een hulpmiddel voor kinderen die ADHD hebben. Groen heeft een rustgevend en herstellend vermogen. Mensen leven graag in groene buurten en ervaren daardoor minder stress.

Woningen bouwen combineren met groen

De gemeentes in Nederland zijn aandachtig bezig met de woningnood en hierdoor zijn er dus meer bouwplannen. Volgens natuurorganisaties moeten ze het bouwen van woningen en het aanleggen van groen meer aandacht geven. Daken van gras enarkeermogelijkheden uitstellen door juist parken aan te leggen. De raad adviseert daarom een veel “inclusiever” natuurbeleid. “Voor een grootschalig herstel van de biodiversiteit is het essentieel dat het natuurbeleid wordt verbreed. Het beleid zal zich moeten richten op ál het groen in ons land, dus zowel op de natuur in beschermde gebieden als daarbuiten”, stellen de onderzoekers.

Wat jíj kunt doen

Maar hoe kunnen wij zelf de natuur een handje helpen? Zorg ervoor dat je niet te veel stenen in je tuin legt. Nul stenen is ook niet nodig, maar belangrijke delen in je tuin wat groener inrichten kan geen kwaad. Creëer bijvoorbeeld combinaties van planten die gedurende verschillende seizoenen bloeien. Investeer in planten die goed zijn voor bijen en vlinders, want zonder hen zijn wij niks.

 Meer weten over het rapport en verstening? Luister het interview met projectleider van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Yvette Oostendorp.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.