“Homofobie is nog heel erg aanwezig vooral binnen de kerk”

“Homofobie is nog heel erg aanwezig vooral binnen de kerk”

Aanstaande dinsdag is het de Internationale Dag tegen Transfobie Bifobie en Homofobie. Er wordt op deze dag extra aandacht besteed aan diversiteit en dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Discriminatie op basis van seksuele geaardheid stijgt Volgens het openbaar ministerie (OM) waren er 94 meldingen in 2020 als het ging om discriminatie waarin iemand op basis van zijn seksuele geaardheid werd gediscrimineerd. Vorig jaar is het aantal meldingen gestegen naar 142. De meeste meldingen komen uit Amsterdam.

Homofobie en de kerk

“De kerk speelt een grote rol bij homofobie. Het Vaticaan beschouwt homoseksualiteit als iets onnatuurlijks en is uitgesproken tegenstander van het homohuwelijk”, vertelt de priester.  Nederland stelde als eerste land ter wereld wettelijk het huwelijk van hetzelfde geslacht in. Het hangt per kerk af of je via de kerk kunt trouwen. Hier zijn sommige katholieken nog fel tegen. Zij geloven alleen in huwelijk als het tussen een man en een vrouw is. Homogenezingstherapie is nog legaal. In Nederland is het toegestaan dat christelijke seminars, workshops en vakantiekampen georganiseerd worden om mensen van hun seksuele geaardheid te ‘genezen’. Er wordt veel over gesproken in de politiek, maar tot een verbod komt het niet. Er zijn katholieken geweest die homo- of biseksueel waren, inclusief priesters en bisschoppen. Sommige katholieken verzetten zich tegen de leer van de kerk en zien liefde tussen mensen met hetzelfde geslacht even waardevol als liefde tussen mensen van het andere geslacht en dat LHBT- katholieken net zo goed leden mogen zijn als heteroseksuelen. Andere katholieken beweren dat homoseksuelen celibatair moeten zijn, hetgeen betekent dat iemand door het leven gaat zonder te trouwen en zonder seks.

Homoseksuelen priesters

Pierre Valkering is zo’n priester die homoseksueel is. Hij schreef 3 jaar geleden een boek waar onder andere over zijn seksuele leven en zijn ervaringen met homofobie. “Er zijn veel kerken in Nederland die hier heel tolerant zijn en er is plek voor homoseksuele in kerken. Jammer genoeg niet in alle. Ik hoop dat dit verandert, maar ik zie het Vaticaan niet snel hun mening over homoseksualiteit veranderen. De zuidelijke landen zijn hier minder ver in als wij.” Nadat hij uit de kast was gekomen met de publicatie van zijn boek werd hij geschorst als priester. “De kerk is vooral heel erg bang voor homoseksualiteit, er wordt het liefst niet over gesproken en als je er over praat kom je in de gevarenzone.” Hij ziet de schorsing als een bevestiging dat openheid wordt gestraft en geheimen worden beloond in de kerk “De kerk ziet niet hoeveel pijn homoseksuele lijden door de homofobie van de kerk. De kerk spreekt zich uit over dat homoseksualiteit niet goed is terwijl de kerk niet naar zichzelf kijkt”, aldus Pierre.

Internationale Dag tegen Transfobie Bifobie en Homofobie

“Homofobie is nog heel erg aanwezig vooral binnen de kerk, het is goed dat er met zo’n dag aandacht aan wordt besteed”, vertelt Pierre. De dag wordt op 17 mei gevierd omdat de Wereldgezondheidsorganisatie in 1990 homoseksualiteit officieel van de internationale gehanteerde lijst van ziekte geschrapt is. In bijna de helft van de wereld is homoseksualiteit strafbaar. In sommige landen staat er zelfs de doodstraf op. Transseksuelen, biseksuelen en homoseksuelen over de hele wereld hebben dus te maken met angst en haat tegen hun seksuele geaardheid en zijn slachtoffer van subtiele discriminatie tot gevangenisstraf en martelingen. In 1911 werd de “Zedelijkheidswet” ingevoerd, waarbij de leeftijdgrens voor homoseksuele contacten bij 21 jaar lag, terwijl dat bij heteroseksuelen 16 jaar was. Pas na de Tweede Oorlog veranderde er veel en had het COC (Nederlandse Vereniging voor Homofielen) veel invloed, maar het zou nog tot 1971 duren voordat deze wettelijk discriminatie van homoseksueel gedrag werd geëlimineerd. Volgens de Wet gelijke behandeling mag er geen achterstelling of onderscheid gemaakt worden op basis van iemands seksuele geaardheid.

Over de auteur

Susanna Schellenbach Bueno

Student Journalist aan de Hogeschool Utrecht.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.