Ontslag binnen de zorgsector: speelt er meer dan alleen te weinig loon?

Ontslag binnen de zorgsector: speelt er meer dan alleen te weinig loon?

ZAANSTAD- Uit recent onderzoek van de vakbond Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) Zorg & Welzijn is er gebleken dat de zorgsector steeds meer leeg loopt. Het onderzoek wordt om de twee jaar uitgevoerd, waar er dit keer ruim 12.000 leden aan meededen. Uit de resultaten blijkt er dat de werkdruk in de zorg vooral flink is toegenomen tijdens de coronapandemie. Ook is er sprake van een fors personeelstekort: één op de drie zorgmedewerkers heeft aangegeven meerdere keren per week met te weinig collega’s op de werkvloer te staan. Dit heeft als gevolg dat afdelingen worden gesloten, operaties worden afgezegd en wachtlijsten zorgelijk toenemen.

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer een motie ingediend, waarin er werd voorgesteld dat het kabinet volgend jaar 600 miljoen euro extra vrijmaakt voor salarissen van zorgmedewerkers. Volgens het parlement is dat een concrete eerste stap om zorgpersoneel te ondersteunen. De motie om zorgsalarissen te verhogen werd ingediend door kamerleden Maarten Hijink van de SP en Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Volgens Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), stuit de uitvoering van de motie volgens hem op een aantal praktische problemen, zo zou het technisch gezien al te laat zijn om extra geld vrij te maken. Bovendien gaf hij in de Tweede kamer aan dat zijn indruk is dat zorgpersoneel dat overweegt te stoppen dat meestal doet om andere redenen dan hun loon.

Nemen zorgmedewerkers dan echt vooral ontslag om andere redenen dan een te laag inkomen? Volgens Karim Skalli, teamleider Care van de FNV Zorg & Welzijn speelt er wel meer. “Er is al enige tijd sprake van een personeelstekort in de sector Zorg & Welzijn. Hierdoor wordt er te veel werk door te weinig mensen gedaan. Dit is in feite de kern van het probleem.” Karim geeft aan dat er een te groot beroep wordt gedaan op de bestaande werknemerspopulatie, met bijvoorbeeld een stijgend ziekteverzuim als gevolg. Veel zorgmedewerkers hebben daarnaast een parttime-contract, maar moeten in feite altijd bereikbaar zijn. “Het zwaardere werk en het altijd maar ‘aan moeten staan’ zorgt voor een enorme werkdruk. De pandemie fungeert hierbij als een soort vergrootglas.”

Het toenemende ontslag van zorgmedewerkers heeft ingrijpende gevolgen voor de zorgsector. “Cliënten krijgen door de hoge uitstroom te maken met wisselende gezichten. In de langdurige zorg (Care) is dit een ongewenste trend, want er is juist behoefte aan vaste gezichten. Vaste mensen kennen hun cliënt en kunnen de benodigde zorg en begeleiding daarom beter op de cliënt afstemmen.”, benadrukt Karim. Ook voor werkgevers is een grote uitstroom van medewerkers zeer ongewenst. “Als werkgever stop je veel tijd en geld in de scholing van een werknemer, met het doel de zorg van je zorginstelling op een hoger peil te brengen. Daarom is het onhandig als een werknemer de sector snel weer verlaat.”

Karim benadrukt dat meer dan de helft van de medewerkers in de jeugdzorg en kraamzorg het afgelopen anderhalf jaar het vaakst collega’s weg zien gaan. Bovendien overweegt één op de vijf medewerkers om zelf ook uit de zorgsector te stappen. “Vooral de enorme werkdruk, een slechte werk-privé balans en een laag inkomen zijn redenen om weg te gaan.” Op de vraag of Karim namens de FNV denkt dat loonsverhoging het ontslag van werknemers zal verminderen, wordt er ingestemd. “Zeker, maar dat is niet het enige. Er moeten ook betere afspraken worden gemaakt om de situatie omtrent de hoge werkdruk en het slechte werk-privé balans te verbeteren.”

Volgens de FNV moeten er oplossingen komen om de werkdruk, lage salaris en een slecht werk-privé balans te reduceren. De zorgsector moet aantrekkelijker worden gemaakt om meer personeel binnen te halen. Volgens Karim zijn hier twee dingen voor nodig. “De politiek moet meer geld beschikbaar stellen voor de zorg. Daarnaast zouden werkgevers standvastiger om meer financiering kunnen vragen van de regering. Ook kunnen zij met de huidige middelen meer verbeteringen doorvoeren omtrent het slechte werk-privé balans en de hoge werkdruk.”, aldus Karim Skalli.

Binnenkort zullen er cao-onderhandelingen plaatsvinden voor verschillende zorgbranches. De FNV hoopt via betere cao-afspraken een grote en belangrijke stap te zetten richting een gezondere en duurzame sector Zorg & Welzijn.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.