Wereld Ozonlaagdag

Wereld Ozonlaagdag

Satellietbeeld van De Aarde

UTRECHT – Veel meteorologen, milieuwetenschappers en natuurkundige staan vandaag nog eens extra stil bij het belang van de ozonlaag. Het is vandaag de dag van het behoud van de ozonlaag. Volgens het RIVM werd in 1987 het Montrealprotocol, een verdrag dat is opgesteld om de laag te beschermen, door 197 lidstaten aanvaard.

Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut is de dikte van de ozonlaag sinds de jaren tachtig afgenomen. In de van winters 1995-1996 en 1996-1997 was de ozonlaag boven Nederland en België uitzonderlijk dun. Dit hing waarschijnlijk samen met de lage temperaturen in de ozonlaag, waardoor de stoffen die de ozon afbreken werden bevorderd.

Chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) zijn stoffen die voor het afbreken van de ozonlaag zorgen. Volgens Harro Meijer, professor milieuwetenschappen aan de Universiteit van Groningen, zijn al deze cfk’s door mensen gecreëerd. Voordat er duidelijke afspraken over deze stoffen bestonden werden deze stoffen veel gebruikt als drijfgas in spuitbussen, koelkasten, vriezers en airconditioninginstallaties.

Volgens meneer Meijer was niemand bewust van de schadelijkheid van chloorfluorkoolwaterstoffen. “Iedereen was onder de indruk dat die waterstoffen onschadelijk waren. Die drijfgassen werden voor van alles gebruikt en iedereen dacht dat ze geen kwaad konden. Uiteindelijk bleek dat dit alleen voor de grond gold en dat de waterstoffen hoog in de atmosfeer uit elkaar vielen en schade verrichten aan de ozonlaag”, aldus Harro Meijer.

“In principe kan je zeggen dat we er op tijd bij zijn geweest, met dat drijfgas. De productie van die stoffen is bijna helemaal gestopt, maar het ecosysteem heeft ruim 50 jaar nodig om bij te komen van die schade. Die waterstoffen breken momenteel langzaam af, maar die zouden we nooit meer moeten maken”, aldus Harro Meijer.

De cfk’s die werden gebruikt in huishoudelijke spullen zijn vervangen door fluorwaterstoffen (hfk’s). Volgens professor Guus Velders, wetenschappelijk onderzoeker luchtkwaliteit en klimaatverandering, hebben deze stoffen geen negatieve invloed op de ozonlaag. Wel dragen deze stoffen bij aan het broeikaseffect. Het broeikaseffect zorgt ervoor dat het warmer op aarde wordt, waardoor de zeespiegel stijg, het extremer weer wordt en het op droge plekken op de aarde nóg droger wordt.

“Het Montrealprotocol dat werd opgesteld in 1987 is eigenlijk de eerste keer dat het lukte om wereldwijde afspraken te maken over het klimaat. Het gaat om een afspraak waarbij landen zelf geen directe baat hadden bij die afspraken, maar waarbij het wereldwijde plaatje van belang is. Het zou dus wel kunnen met ons milieubeleid nu, maar nu spelen een hele hoop andere factoren een rol”, aldus Harro Meijer.

Volgens meneer Meijer is het dus belangrijk dat we ieder jaar stilstaan bij de dag van het behoud van de ozonlaag, omdat het behouden van de ozonlaag van belang is voor iedereen op Aarde.

Over de auteur

Luna Mathijse

Mijn naam is Luna Mathijse en ik ben journalist in opleiding aan de School voor Journalistiek in Utrecht

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.