Onze toekomst in onze handen

Onze toekomst in onze handen

European Youth Event © Europese Unie, 2019

Jongeren zijn politiek actief en verbonden. Ze staan namelijk aan de wieg van wereldwijde bewegingen en door jongere geleide organisaties. De Europese Unie moet er daarom voor zorgen dat alle jongeren bij het democratisch proces worden betrokken. Kortgezegd: de EU moet ervoor zorgen dat belemmeringen worden weggenomen en dat er gelijke kansen worden gecreëerd.

Verschillende organisaties spannen zich daarvoor in. Zo ook het Europees Jeugdparlement (EYP). Zij organiseren jaarlijks meerdere debatconferenties om jongeren de kans te geven om levensvaardigheden op te doen, zich sociaal te engageren en Europa te ontdekken. Het is eigenlijk een onderwijsproject voor en door jongeren. Het EYP, dat in 1987 is opgericht in Fontainebleau, werkt ondertussen dus al 25 jaar aan de bewustwording van jongeren over burgerschap en het verstrekken van de Europese dimensie onder jongeren.

Mariëtte Peutz, voorzitter van het Europees Jeugdparlement beschrijft hun conferenties als een simulatie van het Europees parlement: ”Bij ons schrijven jongeren zich individueel of in groepsverband in. Dan worden ze in onze sessie verdeeld in commissies op onderwerpen die het Europees parlement heeft. Dan kunnen ze hun eigen meningen uiten over bepaalde problemen en zelf oplossingen bedenken daarvoor. Ze stellen vervolgens een wetsvoorstel op waar ze naderhand weer over gaan debatteren. Zo leer je gaandeweg veel over de EU en over hoe dat helemaal in elkaar steekt.”

Het European Youth Event
Aanstaande vrijdag en zaterdag vindt het European Youth Event plaats. Duizenden jongeren, verspreid over heel Europa komen dan in Straatsburg bij een om te praten over de toekomst van Europa. ”The future is ours” luidt de slogan. Oftewel: wij hebben de toekomst in onze handen. Het is een evenement waar jongeren hun stem kunnen laten horen. Gelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol.

Al vanaf mei worden er ideeën verzameld op het platform van het jongerenevenement. Deze worden tijdens het event besproken met de deelnemende jongeren. Na een openbare stemming zullen de uitgewerkte ideeën worden gebonden in een rapport, gepresenteerd aan de leden van de ‘European conference’ en meegenomen worden in het politieke debat van de conference.

…………………………………………………………………………….
In de uitzending is Mariëtte Peutz te gast. Zij komt vertellen waarom de participatie van jongeren in de Europese politiek nou zo belangrijk is.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.