Kan Nederland daadwerkelijk geen 100.000 Afghanen opvangen?

Kan Nederland daadwerkelijk geen 100.000 Afghanen opvangen?

Kan Nederland daadwerkelijk geen 100.000 Afghanen opvangen? 

Afgelopen zaterdag verscheen er een interview met de demissionair staatssecretaris, Ankie Broekers-Knol, in het AD. Diezelfde dag kreeg de demissionair staatssecretaris van alle kanten commentaar, zelfs van de coalitiepartijen. In het interview vertelt ze dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in de afgelopen tijd 23.000 mails ontving na de uitspraak van de Tweede Kamer dat Afghanen die Nederland hebben geholpen tijdens de Nederlandse missie in Afghanistan asiel moest worden geboden. Broekers-Knol ging ervan uit dat elk mailtje afkomstig was van een persoon met daarachter een heel gezin. Hiermee nam ze aan dat het om 100.000 Afghanen zou kunnen gaan. De demissionair staatsecretaris gaf aan deze groep Afghanen graag te willen helpen. Echter vertelde ze dat dit nu niet mogelijk was. Maar kan Nederland daadwerkelijk geen 100.000 Afghanen ontvangen?

Uit onderzoek van IPSOS en Nieuwsuur bleek dat zo’n 70 procent van de Nederlanders vindt dat we Afghaanse vluchtelingen moeten opvangen. Het is nog wel een moeilijke kwestie of we alle Afghanen moeten helpen of slechts diegenen die Nederland hebben geholpen in Afghanistan. Slechts 13 procent wil alle Afghanen opvangen. Van de VVD kiezers was 53 procent er voor om alleen Afghanen ( en hun gezin ) die Nederland hebben geholpen tijdens de Nederlandse missie in Afghanistan hulp aan te bieden. Dit percentage was van alle partijen het hoogst en past ook bij Broekers-Knol haar uitspraak. Ze wil deze groep Afghanen graag helpen, maar ziet hier geen opties voor.

Op 1 september kwam het COA ( Centraal Orgaan opvang Asielzoekers ) met de maandelijkse cijfers. Hieruit bleek dat zo’n 28.589 personen gebruik maken van het COA. Hiervan heeft ongeveer 37 procent al een verblijfsvergunning en zo’n 62 procent nog niet ( de overige 1 procent betreft extern geplaatsten ). Hieruit blijkt dat veel mensen gebruik maken van het COA en dat een overgroot deel nog niet beschikt over een verblijfsvergunning. Aangezien we nu een maand verder zijn, zijn de cijfers mogelijk nog wat toegenomen.

Woordvoerster van het COA, Sonja Kloppenburg, vertelt dat de opvangcentra voor vluchtelingen in Nederland nu voor ongeveer 100% vol zitten. Volgens Kloppenburg kunnen we ervan uit gaan dat het om ruim 30.000 mensen gaat die nu in een opvangcentrum verblijven. Dit wil niet zeggen dat het geen optie is om meer vluchtelingen naar Nederland te halen, maar er is gewoon nog heel veel onduidelijk. Sinds het aantal Afghaanse vluchtelingen steeg werd het al een stuk lastiger om zo’n hoeveelheid mensen onderdak te bieden. Uiteindelijk gaat het COA niet over het plan van aanpak, maar ligt dit bij het ministerie. Hierdoor kan de woordvoerster van het COA ook niet vertellen of we in Nederland 100.000 Afghanen kunnen opvangen. ‘’Of we in de toekomst ook daadwerkelijk 100.000 Afghanen kunnen ontvangen in Nederland is niet aan ons. Hier gaat het COA niet over’’.     De minister zal dus samen met burgermeesters moeten gaan kijken naar opvang in hun gemeenten. Hier ligt echter een groot probleem, aangezien sommige gemeentes niks voelen voor doorgaan of starten met de opvang van vluchtelingen.

Het lijkt erop dat Nederland momenteel inderdaad geen 100.000 Afghanen kan opvangen. Er is duidelijk een probleem in de capaciteit van opvangplaatsen. Mocht zo’n grote groep Afghaanse vluchtelingen in Nederland daadwerkelijk asiel zoeken dan zal de overheid in overleg met gemeentes hard aan het werk moeten. Wat er dan uiteindelijk mogelijk blijkt te zijn zal de tijd leren.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.