Experts informeren Utrechtse gemeenteraad over mogelijkheden in drugsbeleid

Experts informeren Utrechtse gemeenteraad over mogelijkheden in drugsbeleid

Naar aanleiding van het verschijnen van een breed gedragen manifest over het Nederlands drugsbeleid (manifestdrugs.nl) stond dinsdag 29 september een raadsinformatie bijeenkomst op de agenda. Verschillende deskundigen deelden vanuit hun expertise een veelvoud aan informatie met de aanwezige raadsleden. Ook was er ruimte voor het stellen van vragen aan de genodigden. Doel van de avond was ten eerste om een duidelijker beeld te krijgen over het mondiale en Utrechtse drugsbeleid over de gehele breedte. Ten tweede inzicht krijgen in wat er op lokaal niveau nog meer aan gedaan zou kunnen worden. De avond zou in het raadshuis plaatsvinden, maar werd in verband met de aangescherpte corona maatregelen op de valreep toch digitaal gehouden.

DE PRAKTIJK IN UTRECHT

De vergadering begon met een aantal korte presentaties over het huidig Utrechts beleid en hoe dit door de uitvoerende partijen ervaren wordt. Jasper Baijens, senior adviseur veiligheid Utrecht, schetste een zorgelijk beeld: ‘We hebben te maken met een serieus en omvangrijk veiligheidsprobleem.’ Baijens constateert in Utrecht problemen als: overlast van dealers in Overvecht, jonge aanwas in de drugscriminaliteit, liquidaties en de verwevenheid tussen onder en bovenwereld. Districtchef van de politie Liesbeth Maas kwam ook aan het woord. Zij onderschreef het geschetste beeld: ‘Bij ons zijn 54 criminele samenwerkingsverbanden in midden-Nederland bekend deze groeperingen bevinden zich op de as van Amsterdam en Utrecht. Onze stad is een belangrijke spil in de distributie van drugs. Er is een grote behoefte om de lokale aanpak verder te versterken.’

VRAAGTEKENS BIJ HUIDIG BELEID

De aanleiding van de bijeenkomst, het drugsmanifest, waarschuwt voor de steeds groter wordende invloed van drugshandel op de Nederlandse samenleving. Ook plaatst het vraagtekens bij de huidige aanpak. De genodigde deskundigen werd gevraagd hun licht te laten schijnen op het beleid. Floor van Bakkum, manager preventie bij Jellinek, bepleitte deze andere manier van nadenken over het drugsbeleid. ‘Laten we kijken of we onder strikte voorwaarden bepaalde middelen verder kunnen vrijgeven. Een neveneffect hiervan zou het afremmen van de illegale markt kunnen zijn.’ Greetje Bos, wethouder in Breda en voormalig officier van justitie, volgde met een vurig betoog: ‘De omvang en intensiteit van het drugsprobleem is enorm. Als we deden wat we altijd al deden krijgen we wat we altijd al kregen. We moeten intensiveren op repressie en preventie, de strafrechtketen versterken. Maar ook inzetten op nieuw beleid omtrent legalisering, dit is de enige manier om het verdienmodel achter de georganiseerde misdaad weg te halen.’

LOKAAL

Er heerste grote overeenstemming onder de deskundigen over de zorgelijke situatie rondom drugshandel in Nederland. Er vond dan ook een zeer constructief gesprek met veel uitwisseling van kennis plaats. Wel dreigde de meest relevante vraag: ‘wat kan er lokaal nog meer gedaan worden?’ enigszins weg te vallen in het discours. Het advies van Greetje Bos aan de raad was duidelijk: ‘Deze discussie moet op landelijk niveau gevoerd en vlak getrokken worden. Utrecht kan een rol spelen in het landelijk adresseren. De stad is een brandhaard voor georganiseerde drugscriminaliteit, zet de eigen lokale voorbeelden in om landelijke veranderingen te realiseren.’ Hoogleraar psychiatrie en verslaving Wim van den Brink zag weer andere mogelijkheden voor Utrecht. ‘Utrecht heeft een lange historie met het experimenteren omtrent drugs. De eerste coffeeshop, de eerste stad die zijn nek uitstak in het heroïne experiment. Kijk nog eens naar de mogelijkheden om opnieuw op lokaal niveau te experimenteren met vernieuwende ideeën.’ Wel waarschuwde van den Brink dat er hier twee onderwerpen speelde, verdere legalisering van drugs en problematiek met drugscriminaliteit. ‘Deze twee onderwerpen moeten we misschien los van elkaar zien. Er zijn in Nederland relatief weinig problemen met harddrugs. We hebben simpelweg gewoon heel erg veel internationale productie. Dit kan betekenen dat het legaliseren van de Nederlandse markt de drugscriminaliteit helemaal niet raakt.’ Ondanks deze kanttekening toonde van den Brink zich overigens wel voorstander om te onderzoeken wat verdere legalisering voor Nederland kan betekenen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een vraag aan VVD gemeenteraadslid Queeny Rajkowski, één van de partijen die het onderwerp op de agenda plaatste. ‘Wat neemt u mee uit deze bijeenkomst en wat voor vervolg wilt u hier aan geven?’ Rajkowski bedankte de deskundigen voor hun tijd en gaf aan verder in het onderwerp te duiken. Het vervolg? ‘Geen nieuwe agendering voor nu’ aldus Rajkowski.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *