Niet iedereen staat te springen om grotere terrassen binnenstad Utrecht

Niet iedereen staat te springen om grotere terrassen binnenstad Utrecht

vanwege het gure herfstweer is het voor nu weer even rustig op de Mariaplaats foto: Vincent Claessens

Met het plan Summer in the City van D66 kwam de Utrechtse gemeenteraad deze zomer de noodlijdende horeca tegemoet. Een deel van de publieke ruimte mocht tot 1 november als terras worden ingericht om ondanks de corona maatregelen toch voldoende gasten te ontvangen. Nu er sprake is van het verlengen van deze regeling roept dit weerstand op bij een aantal bewoners van de binnenstad. Verenigd in actiegroep Binnenstad030 eisen zij dat er meer rekening met hun belangen gehouden wordt.

In de gemeenteraadsbijeenkomst van 1 oktober jl. werd er al even over de kwestie gedebatteerd. Hoe ziet straks vanaf 1 november de inrichting van de publieke ruimte eruit en komen we de horeca tegemoet met de zogenoemde ‘winterterrassen’? Ondertussen wordt er door het college van B&W een voorstel voorbereid om dit te realiseren. Maarten Koning, gemeenteraadslid namens D66 en nauw betrokken bij de horeca in de stad, geeft aan dat zijn partij groot voorstander is van het verlengen van deze gedoogsituatie. ‘Wij willen dat horeca-ondernemers ook in de winter mensen kunnen blijven ontvangen op hun terrassen. Dit is in het belang van de ondernemers in de binnenstad en ook de volksgezondheid is erbij gediend dat mensen buiten kunnen blijven zitten.’ Het eventuele gebruik van gasheaters hierbij is wegens milieu-overwegingen tegen het zere been van coalitiepartij GroenLinks. De precieze invulling van het voorstel is dus nog onderwerp van discussie.

Wat betreft Inge van Asperen hoeft deze hele discussie helemaal niet gevoerd te worden. Zij schreef namens actiegroep Binnenstad030 een felle brief aan de gemeenteraad. Hierin wordt opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen voor alle burgers in de binnenstad en niet alleen de horeca-ondernemers. Het standpunt van de groep is duidelijk: de tijdelijke terrassen moeten tijdelijk zijn. Ook wordt het de gemeente aangerekend niet genoeg naar omwonenden te hebben geluisterd. De terrassen zouden zorgen voor veel geluidsoverlast en een gezond en leefbaar woonklimaat in de weg staan. Het argument dat er in de binnenstad nou eenmaal wat overlast bij hoort komt er bij Van Asperen niet in: ‘Veel bewoners wonen hier al tientallen jaren. Juist zij hebben de binnenstad met veel inzet gemaakt tot wat hij nu is. Zij onderhouden en koesteren de stad. Moet de stad nu over hun rug heen een zielloos pretpark worden?’

Maarten Koning van D66 zegt zich niet te herkennen in het beeld dat Van Asperen schetst. ‘We zien slechts op een paar terras-locaties wat weerstand tegen deze tijdelijke constructie. Op verreweg de meeste locaties in de stad gaat het hartstikke goed. Ik heb veel contact met mensen uit de binnenstad die in de omgeving van de terrassen wonen. Vaak geven zij aan ook zelf graag gebruik te maken van deze voorzieningen en hopen dat ook na deze crisis hun favoriete café of restaurant nog bestaat. Ook is het aantal terrasstoelen per saldo niet toegenomen. Terrassen horen nou eenmaal bij een stad waar wat reuring is. Als mensen zichzelf niet meer herkennen in de stad of als woonbehoeftes veranderen moeten zij zich misschien afvragen of ze nog wel in een stadscentrum willen wonen.’

Op de Mariaplaats vinden we een voorbeeld van iemand die door de nieuwe maatregelen tot waanzin wordt gedreven. Alec Breunesse heeft zijn geliefde plein de afgelopen zes maanden in één groot terras zien veranderen. Nu de termijn verlengd dreigt te worden is bij hem de maat vol. ‘Solidariteit met de horeca begint ergens maar eindigt ook. Ik heb de hele zomer wakker gelegen, mijn huis ben ik zelfs ontvlucht vanwege de klereherrie. Die zes maanden mochten ze van mij hebben, maar als je daarna nog steeds niks aan je verdienmodel hebt gedaan ben je gewoon een slechte ondernemer.’ Als consultant is Breunesse gespecialiseerd in ruimtelijke ontwikkeling en milieuwetgeving. Hij is dan ook van plan een beroep te doen op de wet. Uit eigen metingen concludeert hij dat het geluid dat zijn gevel opvangt zes keer het toegestane aantal decibel was op avonden dat het terras vol zat. ‘De wet is het schild en de bescherming van de zwakken. Ik heb een verzoek tot handhaving ingediend bij de gemeente en ik ben van plan door te procederen totdat dit onwettelijke terras weggehaald wordt of aan de wettelijke geluidsnormen voldoet.’ Aan verhuizen denkt hij niet: ‘Het hutje op de hei argument is een drogreden, ik woon hier al zestien jaar en ja als je in de stad woont is last hebben van de horeca ingecalculeerd. Deze situatie is echter anders, het plein is een soort huiskamer geworden, de kroeg is gewoon naar buiten verplaatst.’ Ook betreurt hij dat het uitzicht op het historische plein niet meer hetzelfde is. ‘Erg jammer, dit was het laatste historische plein van Utrecht dat ongeschonden was door de horeca.’

Of de terrassen op de Mariaplaats afdoen aan het waardevolle historische karakter van het plein is wel een kwestie van smaak. Dick Jong, voorzitter van de Vereniging Oud-Utrecht, kijkt er anders naar: ‘In het algemeen vinden we erfgoed gebruik prima, liefst met publieke functie. Dat is beter voor het behoud en maakt dat we er allemaal van kunnen genieten. Een terras op de Mariaplaats schaadt het plein niet en is beter dan een toiletgebouw met parkeerplaatsen. De Mariaplaats was de plek voor een markt en had een publieke functie.’

Restaurant Jozef en ’t Taphuys zijn de uitbaters van het nieuwe terras op het plein. Gevraagd naar een reactie zegt Hidde Hol, manager bij Jozef, van niemand klachten te hebben gehad. ‘Wij staan in nauw contact met onze directe buren en hebben naar hen gecommuniceerd wat onze visie en plan van aanpak is zoals de gemeente van ons heeft gevraagd. Als buurtbewoners hinder ondervinden gaan wij graag met ze in gesprek.’ Verder onderstreept hij dat het voor Jozef van groot belang is met de huidige maatregelen wat meer bewegingsruimte te krijgen. ‘We zijn erg blij met de mogelijkheden die we tot dusverre van de gemeente gekregen hebben en hopen dat de ontheffing verlengd wordt.’

Tot slot vrezen tegenstanders van de terrassen ook dat deze situatie blijvend is. Wie zegt dat de horeca de publieke ruimte straks zomaar weer op wil geven? Maarten Koning van D66 ziet dit echter niet snel gebeuren: ‘Dit is een uitzonderingssituatie. Als dit blijvend wordt zal dit moeten via een besluit in de gemeenteraad. We kunnen niet zomaar permanente terrasruimte toelaten dit moet altijd via een uitbreiding van het terrasreglement. Er zal dan heel zorgvuldig moeten worden gekeken waar dit wel en niet kan en daarin nemen we ook de bewoners van de binnenstad mee. Het ligt voor de hand dat deze situatie na corona gewoon terug gaat naar het oude.’

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *