Geringe bodemdaling in Vleuten – De Meern en Leidsche Rijn

Geringe bodemdaling in Vleuten – De Meern en Leidsche Rijn

De Technische Universiteit Delft (TU Delft) publiceerde onlangs een kaart die de bodemdaling van Nederland laat zien. Hoe zit het met de bodemdaling in de regio Vleuten – De Meern en Leidsche Rijn? Moeten we daar ons druk om maken of niet?

Op de vernieuwde, interactieve bodemdalingskaart van de TU Delft is duidelijk te zien dat de Nederlandse bodem zakt. ‘Een team van onderzoekers onder leiding van professor Ramon Hanssen (TU Delft), heeft drie verschillende soorten meetdata verwerkt in het onderliggende model: satelliet-radars, GPS, en zwaartekrachtmetingen. De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen’, meldt de site van de TU Delft.

Het westen van Nederland en Groningen hebben het meeste te leiden onder de bodemdaling. In het westen is dat vooral te danken aan de veen- en kleigebieden en in Groningen aan de gaswinning. Een andere oorzaak is de door klimaatverandering, toenemende droogte in ons land. Dat is een serieus probleem volgens Hanssen. ‘Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens, of een enorme schade aan de historische binnensteden.’ Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorspelt dat de schade dan kan oplopen tot ruim 22 miljard euro in 2050.

Bij het gebied ten westen rond het station in Vleuten is de daling goed zichtbaar door de vele rode en oranje stippen. Zij laten zien dat daar de bodem ongeveer 5 mm zakt. Dat lijkt weinig, maar in deze context levert het grote problemen op. ‘Een belangrijk verschil met de eerdere versie van de bodemdalingskaart is dat het niet alleen de meetgegevens laat zien van de beweging van de bodem, maar ook de beweging van allerlei objecten zoals bruggen, het spoor en gebouwen. Dat is dan ook de reden dat je rond het spoor in Vleuten veel daling van de bodem ziet op de kaart. Maar voor de rest ziet het er prima uit voor Vleuten’, zegt Pieter Bas Leezenberg van SkyGeo, die de verwerking van de satellietdata heeft uitgevoerd.

‘Leidsche Rijn doet het over het algemeen vrij goed. Daar is weinig sprake van dit probleem mede doordat het een vrij nieuwe wijk is in Utrecht. In de Meern valt het ook wel mee. Hier en daar zijn wat uitzonderingen zoals de wijk Veldhuizen bijvoorbeeld. Bewoners kunnen helaas niks tegen dit probleem doen, het is echt zaak aan andere instanties zoals het Rijk, de gemeente en de waterschappen om hier actie tegen te ondernemen’, zegt Leezenberg.

De gemeente Utrecht laat weten in een schriftelijke reactie dat de kaart zeer nuttig is voor hen. ‘Nu kunnen we nagaan waar onderhoud noodzakelijk is en maatregelen treffen. Het is in ieder geval duidelijk dat het om een enorme klus en investering gaat wat betreft het onderhoud van infrastructuur ten gevolge van verzakkingen. Wegen, rioleringen, spoorwegen, dijken, maar ook industriële complexen en gebouwen vertonen allemaal tekenen van instabiliteit. We gaan samen in gesprek met andere partijen die hier nauw bij betrokken zijn hoe we dit probleem in onze gemeente kunnen aanpakken.’

De Waterschappen laat weten dat ze heel blij zijn met de 2.0 versie van deze kaart. ‘Wij kunnen nu in ons gebied de metingen goed gebruiken om effectiever om te gaan met peilbeheer, door bijvoorbeeld beter te anticiperen op periodes van droogte’, aldus Jur Bulthuis van de Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *