Utrecht op goede weg met Regenboogagenda

Utrecht op goede weg met Regenboogagenda

In de Regenboogagenda van 2019-2022, de tweede Regenboogagenda, wordt de veiligheid van LHBTI’ers aangekaart. Hierin wordt gezegd dat de gemeente en partners zich daar nog meer hard voor gaan maken. Er wordt alleen niet duidelijk in uitgelicht hoe ze dat doen en of het genoeg is.

Joke Beekes, Senior-Adviseur Veiligheid bij Gemeente Utrecht, vertelt dat het beleid er vooral op gericht is om discriminatie en (gevoelens) van onveiligheid te voorkomen. Dit proberen ze onder andere te bereiken door onder andere voorlichting op scholen, bedrijven en sportverenigingen.
Kees van den Berg, Roze 50+ ambassadeur in Utrecht, vindt dat de gemeente een goed beleid heeft. Wel spreekt hij zijn zorgen uit. ‘In de wet staat dat scholen voorlichting geven moeten, maar gebeurt dat wel.’ uit hij, ‘Stel dat homoseksualiteit op bijvoorbeeld een christelijke school niet geaccepteerd wordt. Wordt de voorlichting dan wel goed gegeven?’

‘Als ik een melding krijg ga ik als eerste uitzoeken of het wel echt om homogeweld gaat. Het geweld gaat namelijk niet altijd om iemands geaardheid,’ zegt Beekes. ‘Als het echt homogerelateerd is gaan we heel snel in gesprek met de wijkagent, de gebiedsmanager Veiligheid en het slachtoffer.’ Doordat de huidige regenboogagenda de tweede van zijn soort is, zijn de lijntjes nu behoorlijk kort. Iedereen weet elkaar daardoor veel makkelijker te bereiken in het geval van homogeweld en men zit er dus snel bovenop. Iedere situatie is anders dus uiteraard blijft het maatwerk. Er is dan ook geen vast protocol. Wel wordt er direct op afgegaan en wordt er met de slachtoffers afgesproken om direct te bellen mocht het geweld zich herhalen.

Aangezien meldingen op verschillende plekken binnenkomen (politie, Art 1 MN, COC, gemeente) is het lastig om een goed beeld te krijgen van de aard en omvang van de meldingen. Dat is nu hoogstwaarschijnlijk opgelost door de introductie van https://weblijvenonszelf.nl/nl, een site waarop LHBTI’ers geweld en discriminatie kunnen melden. Via deze site komen alle meldingen bij Artikel 1 Midden Nederland. Dit maakt dat er een beter overzicht komt van de incidenten. Het gaat nu waarschijnlijk duidelijker worden hoe vaak mensen te maken krijgen met homogeweld en op welke plekken dat het meest voorkomt. Beekes ziet dit wel als een echte verbeterslag. ‘Je wil alle details in beeld hebben’, zegt ze. Beekes merkt wel dat het gemiddelde aantal incidenten in Utrecht geen stijgende lijn heeft.

Naast een gloednieuwe site wordt er ook gezorgd dat handhavers, zoals boa’s, cursussen krijgen in hoe ze bij homogeweld moeten handelen. Deze cursussen worden nog niet zo lang geven, maar staan nu jaarlijks op de planning.

Kees van den Berg merkt wel dat ondanks dat de acceptatie toe neemt, het gevoel van veiligheid afneemt en niet alleen voor LHBTI’ers. ‘We moeten meer aandacht geven aan wat er wel goed gaat,’ geeft hij aan. Zowel het feit dat er een Regenboogagenda is als het ‘roze in blauw’ initiatief vindt hij erg goed. Naar zijn menig is het belangrijkste dat de veiligheid voor minderheden als vast punt op de agenda blijft staan bij zowel de gemeente, als scholen en bedrijven.

In de gemeente lijken ze dat ook zeker te doen. Eens in de zes á acht weken wordt er vergaderd en dan wordt besproken of er in die tijd goed gehandeld is bij homogeweld. Dan wordt ook gekeken naar hoe dingen die niet goed gingen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Kees van den Berg merkt wel dat er, ondanks dat men het beste wil, soms te makkelijk gedacht wordt over de acceptatie van LHBTI’ers. ‘Zolang er nog mensen zijn die “Hoe is het nou om homo te zijn?” vragen, is de acceptatie nog niet volledig,’ zegt hij.

Bent u slachtoffer van homogeweld? Meld het bij https://weblijvenonszelf.nl/nl.
Bel bij spoed 112.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *