Weinig jongeren nemen deel aan online bijeenkomst voor jongeren

Weinig jongeren nemen deel aan online bijeenkomst voor jongeren

Wijkplatform Overvecht organiseerde dinsdagavond 17 november een online bijeenkomst voor vooral jongeren. Aanleiding tot de bijeenkomst was dat jongeren zich niet gehoord voelen. ‘Het opmerkelijke was dat weinig jongeren op kwamen dagen’, zegt Els Wegman, voorzitter van Wijkplatform Overvecht. 

 

Wegman: ‘Ons doel van de bijeenkomst was om meer contact te krijgen met de jongeren in de buurt, maar dat doel hebben we echter nog niet bereikt. We hadden ongeveer 25 aanmeldingen van jongeren gekregen, maar we hadden veel technische problemen waardoor niet iedereen in de vergadering kon komen. Ook kregen we een aantal afmeldingen en over het algemeen hebben wij als platform het gevoel dat jongeren niet zoveel zin hebben om dit te doen. Vee jongeren zitten niet te wachten op een twee uur durende vergadering op hun vrije avond, maar wij willen hen wel duidelijk maken dat we er voor hen zijn. De coronacrisis heeft alles nog veel erger gemaakt. Voor de crisis kwamen er regelmatig nog wel jongeren naar fysieke bijeenkomsten in buurthuizen in Overvecht. Dat is nu niet meer mogelijk en daardoor hebben we dus minder contact met de jongeren.’ 

Naast de jongeren deden er ook bewoners van de wijk Overvecht, gemeenteraadsleden en jongerenorganisaties mee aan de vergadering. Wat opviel is dat er vooral óver jongeren werd gepraat en niet mét jongeren vanwege de lage opkomst. 

De bijeenkomst begon met een aantal pitches van verschillende organisaties in Utrecht die ook jongeren ondersteunen. Een van de organisaties die een pitch hield was Barbara del court Konig. Zij heeft de ‘Caravan Crew’ opgericht en hoopt daarmee jongeren te ondersteunen. ‘De Caravan Crew is een groep jongeren die kunstsessies gaan opzetten om het te hebben over levensthema’s. We doen dat in een caravan zodat het zowel een fysieke als maatschappelijke beweging wordt. Ook proberen we ervoor te zorgen dat de politiek meer multicultureel wordt en verschillende generaties bevat. Dit doen we door iedere maand minimaal één jongere van onze crew te motiveren om naar een bijeenkomst zoals deze te gaan.  

Na de pitches werd iedere deelnemer onderverdeelt in zogenoemde breakoutrooms. Mohammed Saiah was leider van de vergadering in de breakoutroom Politiek en is zelf gemeenteraadslid voor D66. ‘In Overvecht is er niet alleen het probleem dat jongeren zich niet gehoord voelen. Er zijn ontzettend veel problemen waar wij wat aan proberen te doen. Armoede, criminaliteit, werkloosheid, discriminatie, noem het maar op. Deze grote problemen versterken elkaar ook. In Overvecht is alles net iets complexer. We willen via de politiek ervoor zorgen dat de wijk ook beter wordt in hun ogen. Wij vragen ons af of dat al gebeurt, of dat de jongeren denken dat er meer moet gebeuren. Het is niet verplicht voor de jongeren om deze bijeenkomsten bij te wonen, maar dat zorgt er ook voor dat onze vragen niet vaak worden beantwoord. We geven hiermee wel de kans aan de jongeren om problemen aan te kaarten en dat maakt wat wij doen zo belangrijk’, aldus Saiah.  

Na de breakoutrooms kwam iedereen weer bij elkaar in de grote vergadering. De conclusies van de breakoutrooms werden besproken en er werd tegen het einde aan volop gediscussieerd over wat wel een goede manier zou zijn om jongeren bij dit soort bijeenkomsten te betrekken. Geopperd werd bijvoorbeeld om het door jongeren te laten organiseren. Daarop kwam de reactie dat er dan weinig bijeenkomsten plaats zouden vinden. Een hulpvolle oplossing werd er dan ook niet gevonden. De wijkbewoners zullen het hier nog wel vaker over moeten hebben. 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *