Nieuwe beperkende maatregelen voor anti-abortus activisten in Utrecht

Nieuwe beperkende maatregelen voor anti-abortus activisten in Utrecht

In een raadsinformatiebijeenkomst op dinsdag 8 december is door de raadsleden van de Gemeente Utrecht besloten dat de demonstraties van de organisatie ‘Schreeuw om Leven’ op een andere manier en op een andere locatie plaats moeten vinden. De regelmatig agressieve demonstraties zorgen namelijk al jaren voor intimidatie en spanning bij bezoekers en personeel van abortuskliniek Vrelinghuis aan de Biltstraat in Utrecht. De demonstranten houden zich daarnaast tijdens de demonstraties niet aan de corona-maatregelen. 

De demonstraties van de christelijke stichting Schreeuw om Leven (SOL) voor het Vrelinghuis vinden volgens jurist van de Gemeente Utrecht, Luuk Steenwelle, op dit moment op een onveilige en onprettige manier plaats: ‘De volksgezondheid vereist op dit moment afstand tussen de activisten. De demonstraties vinden echter op een smal trottoir van één meter veertig plaats. Tussen de demonstranten kan dus geen anderhalve meter afstand worden bewaard. Belangrijker nog zijn volgens Steenwelle de reacties die de agressieve demonstraties oproepen bij bezoekers van de kliniek. ‘Er zijn recentelijk vele signalen binnengekomen van intimidatie door de activisten. Dat roept vervelende reacties op zoals spanning en stress bij zowel bezoekers, medewerkers en passanten’, vertelt hij. 

Maatregelen 
In een recent besluit zijn er daarom door de Gemeente Utrecht en de politie nieuwe maatregelen voor de demonstranten vastgelegd. Er mag alleen gedemonstreerd worden op een aangewezen laad- en los zone, honderdtien meter van de abortuskliniek. Flyers mogen niet hand-tot-hand worden overgedragen, maar moeten worden neergelegd op de grond. De demonstranten mogen passanten wijzen op de flyers, maar als ze daar geen behoefte aan hebben, dan mogen de passanten niet achtervolgd worden. Tenslotte mogen de demonstranten de bezoekers en het personeel van de kliniek niet lastigvallen, ze moeten namelijk ongestoord toegang tot medische voorzieningen kunnen krijgen. Steenwelle is tevreden met het besluit: ‘Ik denk dat hiermee een balans is gevonden tussen het grondrecht tot demonstreren en het intact laten van de persoonlijke levenssfeer van mensen die naar het Vrelinghuis gaan’. 

Woordvoerder van SOL, Wilmy de Goede, is over het algemeen tevreden met de nieuwe maatregelen, maar ziet de beweging niet als een demonstratie en beweert niet agressief te zijn. ‘Wat wij uitvoeren is een stille gebedswake. We willen de bezoekers van de stadskliniek en andere passanten juist onze hulp aanbieden door middel van folders. We zijn blij dat de folders nog steeds aangeboden mogen worden. Wat we wel jammer vinden, is dat een gesprek pas kan plaatsvinden op het moment dat iemand zelf aangeeft contact te willen.’ 

De maatregelen wekken enkele vragen op bij de raadsleden. Hester Assen, gemeenteraadslid bij de PvdA is vooral bezorgd om de duur van de maatregelen: ‘Een deel van de huidige situatie is gebaseerd op corona en de beperkende maatregelen die daaraan vastzitten. Ik vraag me af wat er gebeurt als de coronamaatregelen wegvallen. Hoe wordt de situatie in de Biltstraat dan?’ Volgens Steenwelle zal er dan een nieuwe afweging gemaakt moeten worden. ‘De demonstranten mogen tegen die tijd niet intimideren en de ingang van het pand ook niet gaan blokkeren. Dit zal zeker worden meegenomen wanneer er een nieuwe afweging plaatsvindt. Ik kan helaas nog niets zeggen over wat er dan zal veranderen aan de situatie’, vertelt hij. 

Intimidatie en stress voor bezoekers 
Annemarije Bousema, werkzaam bij hulpverleningsorganisatie voor onbedoelde zwangerschappen Fiom, vertelt over de reacties van hun cliënten bij het VrelinghuisMocht een vrouw kiezen voor abortus, dan bereiden we haar voor dat ze op weg naar de kliniek demonstranten tegen zou kunnen komen. Die voorbereiding vinden de cliënten fijn, maar schrikt volgens Bousema ook af: Alleen het idee om een pro-life demonstrant tegen te kunnen komen, brengt spanning en soms verdriet en boosheid met zich mee. Vrouwen gaan sowieso al met lood in de schoenen naar de kliniek en het feit dat zij zich, of ze nou demonstranten tegenkomen of niet, daarnaast ook nog moeten bewapenen tegen het feit dat er een pro-life beweging is, is een zware, onnodige, schadelijke belastingHet is onze ervaring dat mensen in hun keuzetraject behoefte hebben aan informatie, feiten en kennis over abortus. Niet aan plaatjes van uitvergrote embryo’s en niet kloppende beweringen.
Fiom heeft om die reden de ervaringen van vrouwen met demonstranten bij het Vrelinghuis beperkt, door hun nu te verwijzen naar andere klinieken elders in het land. Maar we wijzen vrouwen die blijk geven van twijfel wel op ons aanbod’, zegt Bousema. Met andere woorden: vrouwen kunnen gratis en snel in Utrecht hulp krijgen van een professional om te komen tot de voor haar beste keuze. ‘Daarin voegt het aanbod van demonstranten helemaal niks toe, naar ons idee’, voegt Bousema toe. 

Fiom en haar cliënten zijn blij met de nieuwe maatregelen. ‘We merken dat zowel bezoekers als medewerkers door de afstand van de demonstraties met minder stress en spanning naar de kliniek toe komen.  Wij hebben namens onze cliënten en alle vrouwen die gebruik maken van hun rechten uit de wet afbreking zwangerschap gepleit voor een oplossing waarbij de demonstranten hun recht op demonstratie mogen uitoefenen en waarbij vrouwen hiervan geen hinder of schade ondervinden. Dit is in onze ogen gelukt’, aldus Bousema. 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *