Het vastgoedbeleid van gemeente Stichtse Vecht is volledig geactualiseerd

Het vastgoedbeleid van gemeente Stichtse Vecht is volledig geactualiseerd

Bron: Juul Bluiminck

In de commissievergadering van gemeente Stichtse Vecht van 22 september werd er een unaniem besluit genomen over de financiële gevolgen voor het onderhoud van de gemeentelijke vastgoedobjecten. De gemeente stoot de vastgoedobjecten af conform Vastgoednota 2020.   

De voorzitter van de commissie, Jos van Nieuwhoven, leidde de vergadering als volgt in: ‘De vastgoednota is een belangrijke stap in de doorontwikkeling als eigenaar en beheerder van het gemeentelijk vastgoedHet vastgoedbeleid uit voorgaande jaren wordt hierbij geactualiseerd. Inge te Kulven, die gaat over het gemeentelijk vastgoed en grond, startte het informatieve gedeelte van de avond. Er werd duidelijk gemaakt de huidige vastgoedportefeuille uit zes verschillende categorieën bestaat: gemeentelijke dienstverlening, binnen– en buitensportaccommodatie, welzijns en cultuur accommodaties, commercieel vastgoed, bijzonder vastgoed en tot slot onderwijs. Te Kulven geeft aan dat de gemeente volgens de huidige vastgoednota in totaal 93 panden bezit.  

In de toekomst zou het aantal panden verlaagd moeten worden. Ide huidige toekomstvisie met betrekking op het gemeentelijk vastgoed staat dat de gemeente streeft naar een compact maar strategische vastgoedportefeuille. Een compacte vastgoedportefeuille zou moeten zorgen voor mindering in onderhoudskosten. Met een strategische vastgoedportefeuille wordt bedoeld dat de vastgoedportefeuille moet bijdragen aan het behalen van maatschappelijke doelen. Bijvoorbeeld: verduurzaming, verbetering wat betreft de sociale cohesie, huisvesting van de eigen organisatie, sportbeoefening en onderwijs. Verduurzaming is een nieuwe toevoeging aan de toekomstvisie. De gemeente wil vanaf nu verduurzaming bij nieuwbouw, onderhoud en exploitaties van de accommodaties. Als voorbeeld werd gegeven om een organisatie op te richten waar alle sportaccommodaties samenkomen in één sportpark. Te Kulven zei: We willen eigenlijk terug naar een kernvoorraad, daarin investeren en gaan verduurzamen. 

Tot slot begint Te Kulven over het huidige onderhoudsplan van het gemeentelijk vastgoedZe vermeldt dat de onderhoudskosten voor de aankomende vijf jaar, exclusief de kosten voor verduurzaming, 195.000 euro per jaar zal zijn. Sophia Jeddaoui, raadslid PVDA, haakt in op dit onderwerp. Zij vraagt hoe dit zit op het gebied van mogelijke vernieuwing van luchtwegen en de aanpassingen die gedaan moeten worden met het oog op de coronamaatregelen. Wethouder Jeroen Klomps geeft hier als antwoord dat de 195.000 euro niet elk jaar verplicht volledig gebruikt hoeft te worden, het is een richtlijn. Het ene jaar gebruik je minder dan in het andere jaar waardoor je geld overhoudt voor dit soort onverwachte vernieuwingen. Hij geeft daarnaast aan dat ze hier in de berekeningen niet specifiek rekening mee hebben gehouden. 

Nadat ieder raadslid helemaal op de hoogte is gebracht van het technisch vastgoedbeheer kon er gestemd worden op drie mogelijke scenario’s. Die scenario’s gingen over de best mogelijke optie voor de financiële gevolgen voor het onderhoud van de gemeentelijke vastgoedobjecten Scenario 1 luidt als volgt: ‘’De gemeente houdt al haar vastgoed in bezit.’’ In dit geval zou er gecompenseerd moeten worden bij de onderhoudsvoorzieningen met 375.000.  Er ontstaat dus een afweging of meer vastgoed en dus meer onderhoudskosten of minder vastgoed en een financiële verbetering. 

Het tweede gemeentelijke Scenario ziet er dan ook als volgt uit: ‘’de gemeente stoot de vastgoedprojecten conform vastgoednota 2020 af. Dit houdt in dat de gemeente vastgoed afstoot in overleg binnen een tijdsbestek van één tot vijf jaar. Het vastgoed moet overeenkomen met bepaalde eisen die de gemeente heeft opgesteld. Op basis daarvan worden besluiten genomen of het vastgoed wordt afgestoten of niet. Qua onderhoudsvoorzieningen loopt dit in lijn met de Vastgoednota 2020, het zorgt niet voor extra kosten maar juist voor verbetering in de kasTen slotte scenario 3: ‘’De gemeente stoot het commercieel vastgoed met een commerciële huurder af.’’ In dit scenario zou ernet als bij scenario 1, er gecompenseerd worden in de onderhoudsvoorzieningen. Het werd al snel duidelijk, de leden waren het allemaal met elkaar eensScenario 2 is financieel gezien de best mogelijke optie. Er werd dan ook unaniem gekozen dat de gemeente vastgoedobjecten mag afstoten in lijn met Vastgoednota 2020. 

 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *