Corrupte agenten in Nederland

Corrupte agenten in Nederland

In de afgelopen maanden kwam er informatie vrij over twee Nederlandse agenten die contact hadden met de onderwereld. Zij zochten bijvoorbeeld informatie op in vertrouwelijke politie-systemen of zouden informatie hebben gelekt naar verdachten in een groot drugsonderzoek. Zij werden opgepakt en vervolgd, maar hoe verloopt zo’n proces eigenlijk en zijn er nog extra regels omdat de politieagent zijn ambtsgeheim verbreekt?

Uit een onderzoek van de recherche blijkt dat een agent in Enschede driehonderd keer zoekopdrachten heeft verricht, om daarmee informatie te verzamelen en door te kunnen spelen aan criminelen. Dit onderzoek word genoemd in een artikel van RTV Oost. In dat artikel staat ook dat het hierbij ging om het checken van kentekens en het verzamelen van politie-informatie over bekende personen uit de Twentse onderwereld. Dit is een heel duidelijk voorbeeld van een corrupte agent. Als je deze informatie doorspeelt naar criminelen verbreek je je ambtsgeheim en wordt je daarvoor opgepakt. “In het ambtsgeheim beloven zij geheimen geheim te houden”, zegt Magrete van der Steeg, strafrechtadvocaat in politiezaken. Zij geeft aan dat er meer bewustwording nodig is, “Agenten beschikken over veel informatie, er moet veel duidelijker gewaarschuwd worden op de gevolgen als je geheime informatie met anderen deelt.” Er zijn volgens van der Steeg geen extra regels voor politieagenten die hun ambtsgeheim verbreken.

Bij de politieacademie worden studenten opgeleid voor het straatwerk. Zij gaan van melding naar melding en volgens van der Steeg heb je dan minder kans om in contact te komen met criminelen. Volgens haar ligt dit probleem vaker bij de recherche, omdat zij toegang hebben tot grote onderzoeken: “Voor zware criminelen is deze informatie het ‘goud’ van de politie.” Van der Steeg geeft aan dat er vanuit een ander perspectief naar deze problematiek moet worden gekeken: “Als je student bent lijkt het mij meer van belang om vragen te stellen als, ‘wat voor mensen ken je nog van vroeger?’, ‘zijn er mensen die de verkeerde kant op zijn gegaan?’, ‘sport je bij een gym die misschien bij drugshandel betrokken is?’. Hoe ga je daar dan mee om en wat zijn de signalen?” Het screeningsproces van de politieacademie is volgens van der Steeg heel streng maar ze geeft wel aan dat er nog wel verbetering mogelijk is. “Je geeft ze wel de verantwoordelijkheid over die toegang tot die informatie.”

In het afgelopen jaar zijn dit niet de enige verhalen die gepubliceerd zijn over corrupte agenten. In april dit jaar stond er in een artikel van de Volkskrant het volgende: “De kraak leidde niet alleen tot aanhouding van verdachten van liquidaties en drugshandel, maar er werden tot nu toe ook minstens zeven agenten opgepakt op verdenking van corruptie. Vorige maand nog werd om die reden een agent van de eenheid Oost-Nederland in de kraag gevat.” De kraak die wordt aangehaald vond plaats in 2020. Er is direct na deze incidenten een onderzoek gestart en de politie werkt aan een nationale anti-corruptie-aanpak en betere screening van agenten. Van der Steeg geeft aan dat er op social-media en in kranten verhalen soms erger worden gemaakt dan ze zijn: “De werkelijke verhalen zijn vaak minder ernstig dan dat ze soms in de krant staan. Journalisten knopen dan dingen aan elkaar en daardoor ligt het niet meer in het juiste verband.”

Er zijn meerdere zaken die indruk hebben gemaakt op van der Geest. Zo komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat politieagenten na een scheiding, informatie opzoeken van de nieuwe vriend of vriendin van hun ex-partner. “Het zijn hele eenvoudige dingen, waarin je je helemaal voor kunt stellen dat je in die relatie vastloopt en informatie nodig hebt maar dat zijn vaak ook de verleidingen.” Als dit uiteindelijk boven water komt, wordt je opgepakt en is het niet alleen het einde van je politie carrière maar ga je daarvoor de gevangenis in. Voor het meerendeel is het dan ook lastig om na deze gevangenisstraf nog een baan te krijgen. Het is al een aantal jaar geleden dat daar onderzoek naar is gedaan, maar volgens een onderzoek van het CBS in 2015 blijkt dat vier op de vijf mannelijke ex-gedetineerden geen werk heeft.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *