Mensenrechten debat Europees Parlement.

Mensenrechten debat Europees Parlement.

Donderdag gaat het Europees Parlement in Brussel debatteren over mensenrechten. Zo staan er verschillende landen en onderwerpen op het programma. De doodstraf in Iran, de politieke crisis in Burkina Faso en de ontwikkeling van de mensen rechten op de Filipijnen. In dit artikel gaan we dieper in op wat mensenrechten nou precies inhoudt, welke rechten er zijn en waarom er mensenrechten organisaties zijn en wat wij in het westen kunnen doen om te helpen.

Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Dit is ongeacht je afkomst, geslacht, etnische afkomst, hoe lang je bent, godsdienst, politieke voorkeur. Ieder mens heeft deze rechten. Mensenrechten is een speciaal recht dat is opgenomen in de Grondwet, ook zijn er veel internationale afspraken over gemaakt. Hierdoor kan de overheid er niet omheen.

De Verenigde Naties (VN) werd opgericht in 1945. Een van de belangrijkste doelen is de bescherming en verbetering van de mensenrechten. De wreedheden van de Tweede Wereldoorlog moeten in de toekomst worden voorkomen. Daarom richtten de Verenigde Naties in 1946 de Commissie voor de Rechten van de Mens op met als belangrijkste taak het schrijven van een verklaring: de International Bill of Human Rights. Deze verklaring is niet bindend. Daarom werden in de jaren vijftig en zestig mensenrechten vastgelegd in verdragen. Heeft een land een verdrag ondertekend? Dan moet dit gevolgd worden.

Je hebt verschillende soorten mensenrechten, deze worden in categorieën verdeeld. Zo heb je politieke rechten, burger rechten en de klassieke mensenrechten. Voorbeelden zijn  algemene en integriteitsrechten (non-discriminatie, gelijke behandeling, bescherming van de persoon en van zijn of haar privacy, huis en familieleven, martelverbod). rechten van arrestanten, beklaagden en gedetineerden (verbod op willekeurige arrestatie en detentie, recht op onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak) ( mensenrechten.nl)

In het verdrag dat in 1948 is opgesteld staan 30 mensenrechten. Een paar van die rechten zijn dat wij allemaal vrij en gelijkwaardig zijn geboren, dat je niet discrimineert ongeacht eventuele verschillen, het recht op leven en geen slavernij.

Overheden hebben de plicht ervoor te zorgen dat mensen hun rechten kunnen uitoefenen. Aan de ene kant beperken mensenrechten wat regeringen kunnen doen. Het recht op persoonlijke vrijheid houdt bijvoorbeeld in dat de overheid u niet zomaar kan arresteren. Het recht op vrije meningsuiting betekent dat de overheid je niet kan weerhouden om te zeggen dat je het niet eens bent met de minister. Huisvestingsrechten betekenen dat de overheid je niet zomaar uit huis kan zetten.

Anderzijds vragen mensenrechten ook om overheidsoptreden. Het recht op een eerlijk proces betekent ook dat de overheid ervoor moet zorgen dat je toegang hebt tot een advocaat als je betrokken bent bij een strafbaar feit. Het recht op onderwijs houdt in dat overheden ervoor moeten zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot onderwijs.

De overheid wordt gecontroleerd door organisaties als het college van de rechten van de mens, ook zijn er internationale toezicht commissies. Zij doen onderzoek of bijvoorbeeld de Nederlandse overheid zich wel houdt aan de afspraken door verslagen en rapporten door te nemen.

Ook zijn er organisaties als Amnesty International en Human rights watch. Dit zijn onafhankelijke organisaties zonder enkele politieke of financiële belangen. Al het geld dat binnenkomt krijgen ze van donaties van leden. Dit geld gebruiken ze voor acties om problemen aan te kaarten omtrent het schenden van de mensenrechten. Deze organisaties zijn zo van belang om dat zij pas actie ondernemen na grondig onderzoek. Zo hebben deze organisaties er al meerdere keren voor gezorgd dat bijvoorbeeld journalisten vrij worden gelaten.

In het westen lijkt het vaak dat wij het wel goed voor elkaar hebben al ligt de werkelijkheid vaak nog wel anders en valt er ook nog genoeg winst te halen in het ‘westen’. Ondanks dat heeft het Europese parlement toch debatten over de situatie in andere landen. Dit doen ze om te bespreken waar en hoe ze kunnen helpen. Een land als China dat het verdrag wel heeft ondertekent maar zich er vaak niet aan houdt, kan sancties worden opgelegd. Een land kan bijvoorbeeld op een zwarte lijst worden geplaatst. ‘ Internationale sancties kunnen worden getroffen door een hof (bijvoorbeeld het Europese Hof voor Mensenrechten of het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens), een internationale organisatie zoals de VN-veiligheidsraad of door regeringen’ (Amnesty International)

Over de auteur

Max Vorster

Maximilian Vorster is een journalist die zich overal in vast bijt. Zijn hart ligt in de sport en dat is dan ook iets wat Maximilian graag in zijn vrije tijd doet. werkgevers noemen Maximilian een harde werker en een echte doorzetter. Direct met Maximilian in contact? Mail dan naar maximilianvorster@gmail.com of stuur een berichtje op LinkedIn. Tot snel!

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *