Factcheck: Steeds minder leerlingen in Wallonië kiezen Nederlands

Factcheck: Steeds minder leerlingen in Wallonië kiezen Nederlands

In Wallonië sterft het Nederlands langzaam uit onder (middelbare) scholieren. Steeds meer leerlingen kiezen naast het verplichte vak Frans en Engels als hun tweede taal. Maar hoe zat dat ook alweer, waarom spreekt de ene helft van België Frans en de andere helft Nederlands? Hieronder eerst in een notendop het ontstaan van deze taal scheiding.

België hoorde in het verleden vaak bij andere landen zoals Frankrijk en Nederland. Maar in 1830 werd België voor het eerst een onafhankelijk land. Het Frans werd de officiële taal van het land. Maar in het noorden, ongeveer op de helft van België, bleven de mensen Nederlands spreken. Sindsdien is er enigszins spraken van een taal conflict.

België bestaat uit drie gewesten. In het noorden ligt Vlaanderen waar Vlaams (Nederlands) de officiële taal is, maar waar Frans wel een verplichte taal is voor de leerlingen op school. In het gewest Brussel is zowel het Nederlands en het Frans een officiële taal en beiden talen in dit gewest zijn ook verplichte vakken op school voor middelbare scholieren. In het zuiden ligt Wallonië waar de mensen Frans spreken, opvallend hier is dat alleen het Frans een verplichte taal is op de scholen. Hierbij moet wel gezegd worden dat de scholieren in Wallonië wel de keuze hebben om een tweede taal te leren maar hierbij wordt over het algemeen gekozen voor het Engels. Ter vergelijking tien jaar geleden was de verdeling van leerlingen die Nederlands of Engels kozen ongeveer aan elkaar gelijk. Tegenwoordig kiest nog maar één op de drie Waalse jongeren voor het Nederlands, de rest kiest over het algemeen voor het Engels. Hoe komt het dat deze ontwikkeling gaande is? Uit onderzoek van de Universiteit van Namur en Louvain blijkt dat vooral de kinderen van hoogopgeleide ouders kiezen voor het Nederlands en deze taal zelfs vaker verkiezen boven het Engels. Een andere reden dat jongeren steeds minder voor het Nederlands kiezen is dat het Nederlands vaak wordt gezien als een lastig te leren taal en dat het geen wereldtaal is. Engels is wel een wereldtaal en dit speelt tegenwoordig een grotere rol bij jongeren om een keuze te maken voor het Engels. De wereld wordt steeds ‘Engelser’ en veel jongeren denken dus dat ze er in de toekomst meer aan zullen hebben.

Je kunt dus concluderen dat onze claim van hierboven ‘steeds minder leerlingen in Wallonië kiezen Nederlands’ klopt. Er blijkt sinds ongeveer tien jaar een duidelijke keldering te zien in het aantal leerlingen dat voor het Nederlands kiest op school. Dit komt vooral doordat Wallonië het enige gewest in België is waar Nederlands niet verplicht is en omdat leerlingen steeds vaker voor het Engels kiezen omdat zij hier meer toekomstperspectief in zien. Wel moet er een kleine kanttekening gemaakt worden bij deze conclusie, want uit de geschiedenis van België (Wallonië) blijkt dat het Nederlands er eigenlijk nooit echt heel populair is geweest.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *