Studenten met torenhoge studieschulden voelen zich gepasseerd 

Studenten met torenhoge studieschulden voelen zich gepasseerd 

In het collegejaar 2015/2016 is de basisbeurs voor studenten afgeschaft. In plaats van deze basisbeurs is het ‘sociaal leenstelsel’ ingevoerd wat betekent dat studenten maandelijks een bedrag kunnen lenen van de overheid en dus volgens afgesproken voorwaarden, na het volbrengen of stoppen van hun studie moeten terugbetalen. Afgelopen jaren is er veel ophef ontstaan over dit veranderde stelsel doordat studenten met torenhoge schulden worden belast. Er zijn jonge starters die met een schuld van soms wel tienduizenden euro’s het volwassen leven beginnen en dit brengt veel negatieve gevolgen met zich mee. Studenten ervaren hier in grote mate stress van en hebben de afgelopen weken geprotesteerd wanneer de overheid bekend maakte welke compensatie zij deze studenten willen gaan geven.  

 

De studenten die tussen de perioden van 2015/2016 tot 2023/2024 studeren, voelen zich vergeten en roepen de overheid op om schulden kwijt te schelden of minstens een passende compensatie in te stellen. Na zeven jaar studeren met het ingestelde sociale leenstelsel, komt nu de basisbeurs terug. In het coalitieakkoord dat de overheid op 15 december 2021 presenteert, staat geschreven dat het leenstelsel wordt afgeschaft en dat er een compensatie van 1 miljard euro wordt uitgetrokken om de studenten met schulden te compenseren. De LSVb beschrijft dat deze compensatieregeling voor studenten betekent dat zij omgerekend 3000 euro zullen terugkrijgen. Zij zullen 2000 euro ontvangen uit de huidige voucherregeling en daarnaast ontvangen zij 1000 euro uit het vrijgemaakte bedrag van 1 miljard euro. Studenten en de studentenbonden vinden dit een veel te laag bedrag. Met deze compensatie zouden studenten niet eens hun schoolgeld gedurende hun studie kunnen betalen, los van alle kosten die hier nog bovenop komen. 

 

De compensatie die de overheid stelt, geeft studenten veel stress en zij gaan dan ook massaal de straten op om te protesteren. Het effect van een studieschuld op lange termijn kent veel negatieve aspecten en hier zijn studenten zich dan ook dagelijks van bewust. Een flinke studielening heeft bijvoorbeeld al direct gevolgen als je als starter een hypotheek wil aanvragen. Wanneer je een studielening hebt, gaat het bedrag dat je kan lenen voor het kopen van een huis omlaag. Hierbij wordt gekeken naar zowel de rente op je studieschuld als de maandelijkse verplichtingen die hieraan vastzitten. Dit betekent dus, hoe hoger je schulden hoe zwaarder het blok aan je been. Je begint dus als goed opgeleide burger van Nederland direct met een achterstand.  

 

De vraag is dan ook, wat is de reden dat de overheid de studiebeurs heeft afgeschaft? De gedachtegang van de overheid was dat het geld dat wordt geïnvesteerd in het opleiden van mensen terugkomt in de economie van Nederland. De Nederlandse overheid was bang dat wij mensen een makkelijke mogelijkheid geven om hoog te studeren en dat deze mensen vervolgens naar het buitenland vertrekken om hun kennis toe te passen. De belasting van deze banen zullen dan niet in de Nederlandse maatschappij terecht komen en de gemaakt kosten om deze personen op te leiden, worden dan niet terugverdiend. Ook is de overheid bang dat er een overschot zou komen op bepaalde functies waardoor salarissen dalen en dus belastingen op salarissen dalen. Tenslotte dacht de overheid dat mensen makkelijker hun studiekeuzen baseren op interesse, in plaats van wat nodig is en wat de toekomst biedt in de maatschappij. Afgelopen jaren is in feiten het tegendeel bewezen en als gevolg moet een grote groep studenten op de blaren zitten.   

 

Als gast in onze uitzending verteld studente Shea-ann van der Nieuwelaar is 22 jaar jong hoe zij zich voelt over de situatie die zich nu voor doet. Shea-ann is eerste jaar studente Humanistiek aan de Universiteit in Utrecht en heeft tijdens haar twee jaar studeren, al een flinke studieschuld opgebouwd. Tijdens het halen van haar propedeuse en gedurende haar huidige studie van 3 jaar woont ze op kamers, wat boven op het betalen van je studie niet goedkoop is. Buiten haar studie heeft Shea-ann nog een baantje waar ze wat bijverdient, maar dit is niet genoeg om alle kosten van te betalen dus is ze genoodzaakt om te lenen via het sociale leenstelsel. De stress die het opbouwen van deze schulden met zich meebrengt, is niet prettig en ook met het oog op de toekomst voelt dit voor haar als een flink blok aan het been. In de live uitzending zal Shea-ann van der Nieuwelaar vertellen wat de aanpak van de overheid voor gevolg heeft op haar leven en wat zij vindt van de compensatie die de overheid wil gaan stellen aan de ‘vergeten studenten’.  Moet de overheid de gestelde compensatie aanpassen? Hoe verwacht Shea-ann dat de overheid dit probleem gaat oplossen? 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *