Groot aantal studenten ervaart psychologische klachten

Groot aantal studenten ervaart psychologische klachten

Uit een groot onderzoek van GGD GHOR Nederland, het RIVM en het Trimbos-instituut blijkt dat er 51 procent van de studenten te maken heeft met psychologische klachten. Bij 12 procent van deze studenten zijn de klachten ernstig en komen er zelfs doodswensen bij kijken. Het onderzoek werd onder ruim 28.000 studenten gehouden van het Hoger beroepsonderwijs en Universiteit. Er werd vooral gekeken naar de mentale gezondheid onder studenten en het problematisch middelengebruik, het gaat hier met name om tabak, drugs en alcohol.

Op verzoek van de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid werd er in de derde coronagolf afgelopen jaar het onderzoek gehouden. De resultaten van het onderzoek zijn alarmerend en heftig te noemen. Zo ervaren veel studenten slaapproblemen, prestatiedruk en eenzaamheid. Maar niet alleen deze problemen spelen een rol. Ook zijn er veel studenten die wekelijks hasj of wiet roken en concentratie verhogende middelen gebruiken zonder dat ze hiervoor onder behandeling zijn.

Een van de studenten die kampte met depressieve klachten is Tess. Op school ervaarde ze deze klachten, die ze had bij de depressie als vervelend, het maakte het voor haar moeilijk om met de flow van de rest van de klas mee te gaan. Dit had voor haar dan ook gevolgen voor haar prestaties, wat weer extra druk met zich meebrengt en zeker niet helpt om de klachten die ze had te verminderen. Toch denkt ze dat de school, tot op een zeker hoogte, haar kon helpen. Maar op een gegeven moment stopt deze hulp ook. “Ze proberen het wel om je te helpen, maar uiteindelijk geven ze je een cursus voor faalangst of een cursus over hoe je beter in je vel kunt zitten. Maar dat werkt niet altijd”, aldus Tess.

Toch is het Tess gelukt om hulp te zoeken en deze ook te vinden. Dit is echter geen makkelijke weg geweest. Via school kon ze uiteindelijk geen hulp vinden, daarom is ze naar de huisarts gestapt met haar problemen. Maar hier kreeg ze niet zomaar hulp bij haar problemen. “Ik ben pas echt geholpen toen ik tegen de huisarts zei ik wil dood. Toen ging er pas een belletje bij ze rinkelen van zij heeft hulp nodig”, aldus Tess. Maar toen was Tess er nog niet de wachtlijsten om als jongeren met psychologische klachten hulp te krijgen zijn ontzettend lang. Zo was de wachttijd voor Tess twee jaar.

Uiteindelijk kwam Tess bij een Psycholoog te recht die haar goed heeft geholpen en door (goede) medicatie kwam ze haar problemen te boven. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. “In eerste instantie probeerde ze het zonder medicatie. Maar het heeft zo een zes jaar geduurd voordat ze bij mij aan medicatie begonnen. Gelukkig helpt dat wel, mits je de goede psycholoog vindt”, aldus Tess.

Volgens het onderzoek is de coronacrisis niet de enige oorzaak van de het grote aantal klachten onder studenten, maar het speelt wel degelijk een rol. Bij het problematisch middelengebruik, wat is onderzocht, is het lastiger vast te stellen of corona hier een rol in heeft gespeeld. Een derde van de ondervraagden zegt wel eens hasj of wiet te hebben gebruikt en 28 procent hiervan zegt dat hun gebruik is toegenomen door corona. Verder is één op de zes studenten een zware drinker en geeft 18 procent aan het afgelopen jaar wel eens XTC te hebben gebruikt.

Het kabinet pleit ervoor dat er met grote urgentie een aanpak moet komen in het hoger onderwijs en universiteiten. Deze aanpak moet gericht zijn om studenten op te sporen, in een vroeg stadium, die kampen met een hoge prestatiedruk, eenzaamheid en stress. Verder zullen de betrokken bewindspersonen in overleg gaan met scholen, verenigingen en studenten om tot een brede en goed aanpak te komen voor dit probleem. Zodat de cijfers in de toekomst omlaag zullen gaan.

Tess is bij de redactie bekend maar wenst niet met haar volledige naam genoemd te worden.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *