Meer niet gelovigen dan gelovigen in Nederland

Meer niet gelovigen dan gelovigen in Nederland

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat Nederlanders meer niet-gelovigen telt dan gelovigen.

Hoe is dat onderzocht? Het aandeel ongelovigen is in de loop der jaren met verschillende enquêtes onderzocht.

Wie vallen er onder niet-gelovigen?

Onder niet-gelovigen vallen een aantal groepen. Je hebt atheïsten, zij geven aan dat ze niet in een hogere macht of in god geloven. Ook zijn er agnosten, zij geloven ook niet in een god of een hogere macht, maar weten dit niet helemaal zeker. Het Antitheïsme is iets extremer. Antitheïsten zij van mening dat geloof schadelijk is voor de politiek, maatschappij en voor hen zelf. Zij vinden dat theïsme moet worden bestreden.

Wat is de zingeving?

Volgens SCP, was het duidelijk dat ongeveer de helft van de Nederlandse Bevolking inmiddels atheïst of agnost is. ‘Dat is ongeveer een verdubbeling sinds onze eerste metingen halverwege de jaren zestig en eind jaren zeventig.’ In plaats van geïnteresseerd te zijn in de zin van het leven, zoeken individuelen niet-gelovigen naar betekenis in het eigen leven. Mensen die traditioneel geloven, krijgen verschillende normen, waarden en zingeving aangeboden vanuit een geloof. De atheïsten, zoeken liever de betekenis van hun eigen leven uit. Voor hun gaat het vaak om, zelfontwikkeling, ervaringen beleven, goed voor andere zorgen en hun deel weten van een groter geheel.

Verhoudingen

Voorheen gingen veel mensen naar de kerk. Nu verliezen religie en religieuze gemeenschappen steeds meer terrein als invloed op de maatschappij. Het is niet zo dat hierdoor de spiritualiteit groeit onder de Nederlanders. Wat er wel mee te maken zou kunnen hebben is dat de samenleving toe is aan diversiteit. In het kader van persoonlijke vrijheid en hoe er word gedacht over seksuele diversiteit is een bepaald geloof. De verwachting is dat er wel wat onbegrip zal gaan ontstaan tussen de gelovigen, moslims, christenen en niet-gelovigen mensen.

Acceptatie

Het Sociaal Cultureel Planbureau adviseert iedereen om in te zetten op acceptatie en wederzijds begrip om zo een samenleving te creëren waar iedereen volwaardig aan mee kan doen. Het is wel belangrijk dat bijvoorbeeld een school ingrijpt als er sprake is van discriminatie. Ook wordt er van de overheid verwacht dat zij optreden tegen een onveilig sociaal klimaat en tegen discriminatie. Op scholen wordt het goed getest, dat is juist de plek waar kinderen en/of studenten met elkaars opvattingen kunnen omgaan.

Antichrist

Je hebt ook mensen die antichrist zijn, daar is Gijs Aggerman een van. Hij is atheïstisch opgevoed en heeft dus nooit in een god gelooft. Gijs is erg geïnteresseerd in filosofie en leest daar veel over. Hoe komt het dat hij van een atheïst naar een antichrist is gegaan? Gijs is sinds 25 februari 2018, extreem atheïstisch geworden. Hij heeft toen een skiongeluk gehad en de omgeving bleef maar zeggen dat god hem zal helpen. Hij dacht, ‘als god mij zou willen helpen of als er überhaupt een god is, had ik hier niet gelegen.’ Hij heeft na zijn ongeluk keihard moeten werken om weer de oude te worden en dat is niet dankzij god. Gijs vindt het uitsluiten van seksuele voorkeur niet goed en volgens god is dat niet goed. Gijs vindt dat religieuze scholen moeten worden verboden, zij kunnen groepen buitensluiten. In de grondwet staan twee artikelen waar Gijs zich totaal niet in kan vinden. Artikel 6, de vrijheid van godsdienst, iedereen mag denken wat die wilt maar als die leidt tot het uitsluiten van groepen is hij hier heel erg tegen. Ook geeft hij aan dat Artikel 23 belachelijk vindt omdat er nog steeds veel christelijke scholen bestaan en hier kinderen vaak worden uitgesloten.

In deze korte video ga ik met Gijs in op het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Wat is Gijs zijn visie op de conclusie dat er nu meer niet -gelovigen zijn dan  gelovigen? Ook leest hij een stuk voor uit een boek wat hem inspireert in het zijn van een antichrist.

Over de auteur

Fenna Monteiro

Ik ben Fenna Monteiro, 22 jaar oud en studeer journalistiek aan de hogeschool in Utrecht. Momenteel zit ik in mijn tweede jaar van de opleiding. Op deze persoonlijke site plaats ik mijn producties. Neem gerust een kijkje! :)

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.