Naar de psycholoog gaan nog steeds als taboe ervaren

Naar de psycholoog gaan nog steeds als taboe ervaren

Dat mentale gezondheid belangrijk is wordt steeds duidelijker, al helemaal tijdens en na de pandemie. Zo bleek dat 1 op de 5 jongeren suïcidale gedachtes had tijdens de  laatste lockdown. Vroeger was mentale gezondheid in het algemeen al veel meer een taboe, maar het taboe waar we nu ook nog niet vanaf zijn is praten over naar de psycholoog gaan. En dat is nou juist de persoon die je kan helpen met je mentale gezondheid. Waarom voelen we daar nog een taboe bij en waarom is het belangrijk dat daaraan gewerkt wordt?

Het voelt niet belangrijk genoeg

 Het zit hem er volgens psychologen vooral in dat mensen denken dat hun probleem ‘niet belangrijk genoeg’ is. Vaak heerst er het idee dat je echt op je dieptepunt moet zitten voor je hulp inschakelt, en dat je anders misschien overdrijft door met een in eigen ogen kleiner probleem naar de psycholoog te stappen. Daarnaast denken mensen vaak dat ze niet mogen zeuren omdat ze bijvoorbeeld wel een goede carrière hebben, gezonde kinderen of een dak boven hun hoofd. Klagen over hoe zwaar de dagelijkse sleur ervaren kan worden vinden ze dan bijvoorbeeld vaak niet eerlijk. Iets omlaag praten als ‘gewoon een dipje’ wordt dan ook vaak gedaan.

Maar, niet alleen dat speelt mee. Mensen vinden het daarnaast soms ook lastig om zichzelf bloot te stellen en hun geheimen te vertellen aan een wildvreemde. “Een psycholoog is niks voor mij”, wordt er dan vaak gezegd. Ook spelen factoren zoals schaamte, en het gevoel bij mensen dat ze anderen niet lastigen willen vallen ook vaak een rol. Anderen zien het als een teken van zwakte als ze hulp nodig hebben.

Werk aan de winkel

 Er wordt al aan de weg getimmerd om van het taboe af te komen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt zich bezig met het verminderen van het taboe dat op psychische aandoeningen en klachten rust. I&O research heeft voor het VWS een monitor ontwikkeld waarmee ze kijken naar de ontwikkelingen met dit taboe onder adolescenten en volwassen in Nederland. Dit gaan ze doen tussen 2021 en 2026. Uit de eerste cijfers bleek dat Nederlanders zich een 6,5 geven als het gaat om hoe makkelijk zij over hun psychische gezondheid praten. In ieder geval een kwart van de mensen, in totaal 4700, die op de vragen reageerde gaf aan nog moeite te hebben met praten over eigen psychische gezondheid. Als dit nog meer verbeterd is er ook een grote kans dat het taboe van naar de psycholoog gaan steeds meer zal verdwijnen. De cijfers bevestigde ook de eerder benoemde schaamte, dat is niet bij iedereen het geval. Opvallend is dat mensen het best normaal vinden om te praten over psychische gezondheid, er is een positieve houding tegenover mensen met klachten of aandoeningen.

Ook koningin Maxima zet zich in voor mentale gezondheid en naar de psycholoog gaan. Uit het boek van haar oudste dochter Amalia bleek al eerder dat zij wel eens naar therapie gaat, en dat ze dit taboe ook wil doorbreken. Recent heeft de koningin hieraan toegevoegd dat ook haar middelste dochter Alexia wel eens met iemand gepraat heeft. Ze gaf toen aan dat het geen issue is, en dat het heel belangrijk is dat jongeren met iemand kunnen praten voordat problemen verergeren.

De effecten

En dat er aan dit taboe gewerkt wordt is niet onlogisch. Het kan erg negatieve effecten hebben als je niet naar de psycholoog gaat op het moment dat je eigenlijk wel hulp nodig hebt. Psychologen zeggen namelijk dat je dan eigenlijk beter zo snel mogelijk psychische hulp kan zoeken omdat je anders later in het leven misschien intensievere en voor een langere tijd hulp nodig hebt als je niet op tijd ingrijpt.

Zo zouden psychische klachten die je opdoet tijdens de adolescentie voor de rest van je leven impact kunnen hebben. Het zou goed zijn om jongeren vanaf jonge leeftijd al te leren hoe ze met hun mentale gezondheid om moeten gaan, wanneer ze hun mentale gezondheid kunnen verbeteren en wanneer ze hulp nodig hebben. Zo zou er duidelijk gemaakt kunnen worden aan kinderen dat iedereen wel eens twijfels heeft, onzeker of angstig is en moet hulp genormaliseerd worden. Vroeg beginnen met de normalisering van praten en werken aan mentale gezondheid, moet dus later in het leven zijn vruchten afwerpen. Als dit meer gaat gebeuren ben ik benieuwd naar resultaten van de monitor van I&O research over het taboe psychische aandoeningen en klachten in de toekomst, en het effect daarvan op het taboe dat nog heerst op de naar de psycholoog gaan.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.