Fact-check: verslechterd virtueel vergaderen je creativiteit?

Fact-check: verslechterd virtueel vergaderen je creativiteit?

Op 1 mei jongslede plaatste Metro Nieuws een artikel met de volgende claim; virtueel vergaderen is niet goed voor je creativiteit. Middels een fact-check ga ik deze claim onderzoeken.

Als bron voor deze claim haalt Metro Nieuws een onderzoek aan van The Scientific Journal Nature. In dit onderzoek, dat is uitgevoerd in vijf verschillende landen, komt naar voren dat virtueel vergaderen de productie van creatieve ideeën verhindert. ‘Verhinderen’ heeft wel degelijk een andere betekenis dan ‘verslechteren’ zoals Metro Nieuws het omschrijft.

We kennen het allemaal ondertussen wel; even Zoomen, bellen via Skype of je college volgen via Teams. Met name sinds de komst van Corona zijn de virtuele vergader-tools als paddenstoelen uit de grond geschoten. Virtueel een vergadering, college of sollicitatiegesprek bijwonen is eenvoudiger geworden dan ooit en heeft veel positieve kanten. Zo zijn lange reistijden niet meer van toepassing, kun je sneller wisselen van vergadering, ook als deze oorspronkelijk op een compleet andere locatie zou plaatsvinden, en kun je vaak wat langer uitslapen. Ook niet onbelangrijk. Studenten maken er dan ook massaal gebruik van, met name toen de Coronacrisis nog in volle gang was. Tot verbazing van sommigen blijven ook na de Coronacrisis nog veel studenten gebruik maken van het online volgen van colleges, lekker makkelijk wordt vaak gedacht.

Toch blijken er aan het virtueel vergaderen ook wel degelijk nadelen te zitten. Volgens het artikel ‘Virtual communicationcurbs creative idea generation’ waar Metro Nieuws aan refereert zou het dus je creativiteit verhinderen. Na een grondige zoektocht blijkt dat er reeds meerdere onderzoeken zijn gedaan naar virtueel vergaderen. Het onderzoek dat het meeste raakvlak heeft met de claim die in deze fact-check wordt behandeld is het onderzoek door onderzoekers aan de universiteit van Stanford. Jeremy Bailenson, directeur van het Virtual Human Interaction Lab geeft in het blad ‘Technology, Mind and Behaviour’ aan dat virtuele vergaderingen vermoeiend zijn en mensen die langdurige virtuele vergaderingen hebben op deze manier sneller vermoeid raken.Dit heeft volgens hem vooral te maken met het feit dat je tijdens een virtuele vergadering continu oogcontact hebt met alle deelnemers.

Toch zegt dit nog niets over de eventuele invloed van virtuele vergaderingen op de creativiteit. Na contact gehad te hebben met gedragswetenschapper Sara Vonk wordt duidelijk dat het goed mogelijk is dat de creativiteit inderdaad negatief wordt beïnvloed door digitale meetings. Volgens haar komt dit voornamelijk door het gebrek aan (fysieke) interactie en door een gebrek aan aandacht voor de opdracht. Op het moment dat je in een Zoom-meeting zit gaat je aandacht direct uit naar de andere deelnemers van de meeting en daarmee niet naar de opdracht. De focus ligt te veel op het hebben van oogcontact met elkaar. Dit geeft een verbinding weer met het onderzoek van de universiteit van Stanford waaruit bleek dat virtueel vergaderen vermoeiend is. Het continu hebben van aandacht voor en oogcontact met anderen lijkt dus vermoeiend te zijn en negatieve invloed te hebben op je creativiteit.

Naar mijn mening is te concluderen dat de claim die Metro Nieuws doet waar is. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat virtueel vergaderen invloed heeft op verschillende zaken, zoals vermoeidheid en dus ook creativiteit. In de claim van Metro Nieuws wordt wel gezegd dat virtueel vergaderen de creativiteit verslechterd, gekeken naar een momentopname kan dit zeker waar zijn.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *