Duurzaam vliegen

Duurzaam vliegen

Foto: Marie Mariamidze

Het vliegverkeer is verantwoordelijk voor een heel groot deel van de broeikasgasemissies. Lange tijd was het vliegverkeer uitgezonderd en hoefden ze niet aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Maar nu zien we dat het toch een hele grote bijdrage geeft. Dus ook de luchtvaart moet nu emissies gaan reduceren. Het aantal vliegbewegingen moet naar beneden maar ook moeten we manieren verzinnen om de CO2-emissies van het vliegverkeer te reduceren. We moeten ook kijken naar alternatieven, want in 2050 moeten we naar zero emissies, dan willen wij eigenlijk helemaal geen CO2 of broeikasgasemissies meer. De luchtvaart moet nu in heel ramp tempo gaan verduurzamen! 

 ‘’Als we kijken wat de alternatieven zijn, dat is het reduceren van het aantal vliegbewegingen, aldus Floor van der Hilst, hoofddocent van de Universiteit Utrecht. ‘’Maar we moeten ook zoeken naar biobrandstoffen, die zouden een oplossing kunnen zijn. En we willen biobrandstoffen vooral inzetten op plekken in sectoren waar eigenlijk geen andere alternatieven zijn. Het is bijvoorbeeld moeilijk om elektrificatie, zoals we dat zien bij persoonlijk vervoer in auto’s, daar kan je heel makkelijk elektrificeren, maar in de luchtvaart is het ingewikkeld. Dus het zou een tussenstap kunnen zijn om eerst naar biobrandstoffen te gaan. Maar bij biobrandstoffen zijn er ook problemen met duurzaamheid. We kijken wat voor biobrandstof we moeten maken. Van wat voor grondstoffen kan je dat maken. Maak je dat bijvoorbeeld van houtachtige gewassen, of maak je dat van reststromen of maak je dat van olie gewassen’’.  

 En kan je dat ook duurzaam doen?  

We hebben natuurlijk maar een beperkte hoeveelheid land op deze aarde. Wij kunnen het maar één keer gebruiken, dus we willen bijvoorbeeld bos laten staan en we willen voedsel produceren. Daarom moeten we kijken of er nog een plek is om ook gewassen te telen voor biobrandstoffen. En of dit niet ten koste gaat van voedselproductie of ten koste gaat van biodiversiteit en wat voor invloed dat heeft op de bodem en op het water, zodat we dat duurzaam kunnen produceren, zodat we een echt duurzaam alternatief hebben voor de kerosine die we nu gebruiken.  

Dus waarop kunnen wij het beste in de toekomst gaan vliegen? 

‘’Het eerste antwoord is dat we minder moeten vliegen, aldus hoogleraar Martin Junginger van de Universiteit Utrecht. ‘’ Want vliegen kost heel veel energie en die energie moet hoe dan ook opgewekt worden. Dat kan duurzaam, maar als we minder vliegen, hebben wij ook minder duurzaam nodig. Aangezien we op dit moment een laag percentage duurzame elektriciteit hebben, laat staan duurzame brandstoffen, is de belangrijkste boodschap ten eerste dat we gewoon minder moeten vliegen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar helemaal niet vliegen, dat gaat dus niet lukken en dan zijn er verschillende opties om van fossiele kerosine af te komen’’.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.