Wat is beter voor het milieu, gas of elektriciteit?

Wat is beter voor het milieu, gas of elektriciteit?

In een artikel van de Gemeente Utrecht wordt er geschreven dat 13 duizend huizen en gebouwen in 2050 allemaal aardgasvrij zijn. Ze willen dan overstappen op schone, duurzame energie. Maar is het wel schoon en duurzaam? Is het productieproces van ‘duurzame energiebronnen’ daadwerkelijk goed voor het milieu?

In het Klimaatakkoord staat onder andere dat zeven miljoen woningen, in Nederland, in 2050 aardgas vrij zijn. Alle gemeentes van Nederland moeten hiernaar streven. Zo kwam in 2018 al de regel dat alle nieuwe woningen aardgasvrij moeten zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat mensen koken met een inductiekookplaat en het huis verwarmt wordt via een warmtepomp. Dit noemt de Gemeente Utrecht dus schone, duurzame energie.

Wat komt er in de plaats van aardgas?

Vorig jaar verscheen er een artikel in het AD waar Hoogleraar energietechnologie, David Smeulders, opvallende uitspraken deed. Hij beweerde dat stoppen met gas juist voor meer Co2 zorgt. Aardgas is volgens hem juist een oplossing van het klimaatprobleem. “Uit mijn doorrekeningen blijkt dat de CO2-uitstoot tot 2030 juist toeneemt als huizen van het aardgas af gaan. Want wat komt ervoor in de plaats? Voorlopig vooral warmtepompen, die draaien op elektriciteit. Omdat er nog volstrekt onvoldoende zonne- en windenergie is, zal die stroom komende jaren vooral uit de energiecentrales komen. Die draaien op kolen, gas of biomassa waarvan je moet vaststellen dat een deel daarvan absoluut niet duurzaam is”, zegt Smeulders in het AD.

Duurzame energie

Men kan dus, onder andere volgens de Gemeente Utrecht, duurzamer koken met een inductieplaat. Meerdere wetenschappelijke bronnen en hoogleraren geven aan dat dit alleen werkt met duurzame energie. Oftewel energie die is opgewekt door energiebronnen die herbruikbaar en niet schadelijk voor het milieu zijn. Bijvoorbeeld energie van zonnepanelen.

Atse Louwen, onderzoeker bij het ‘Institute for Renewable Energy’, deed onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van zonnepanelen. Hij legde de focus van zijn onderzoek op het productieproces. Het basisbestanddeel silicium in zonnecellen wordt gemaakt van een speciaal soort zand. Dit bestanddeel zorgt voor het opvangen van licht en het produceren van stroom. In een artikel van OneWorld zegt Louwen hierover het volgende: “Om het silicium zuiver te krijgen, moet het eerst in een soort oven om het oxide eruit te halen. Daar is veel energie voor nodig. Door de ontwikkeling van betere ovens kan dat echter wel een stuk omlaag.” Louwen geeft aan dat later in het productieproces nog veel energie moet worden gebruikt. Toch klopt de bewering dat zonnepanelen niet duurzaam zouden zijn volgens Louwen niet. Uit de berekeningen van zijn onderzoek blijkt dat de panelen, afhankelijk van waar ze zijn geïnstalleerd, vijftien keer zoveel energie opwekken dan het kost om ze te maken.

Milieuvraagstukken

Han van Kasteren, werkzaam bij Avans Hogeschool en Technische Universiteit Eindhoven, is gespecialiseerd op energie- en milieuvraagstukken. Hij wil zijn ervaring en netwerk inzetten om de wereld duurzamer te maken. Van Kasteren werkt samen met onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers om de mogelijkheden van biobased materialen en producten te laten zien. Hij legt het verschil uit tussen aardgas en gas, “gas is een van de 3 aggregatie toestanden, naast vloeistof en vaste stof. Aardgas is een gasvormige substantie die zich onderaards heeft opgehoopt in de loop van miljoenen jaren. Hoofdzakelijk bestaande uit methaan.”

Volgens van Kasteren is een van de redenen waarom steeds meer mensen overgaan op milieuvriendelijke vormen van elektriciteit, door de wetgeving van de Nederlandse Overheid. Een voorbeeld hiervan is de Wet milieubeheer, dat in 2022 grotendeels zal opgaan in de Omgevingswet. In deze wet staat in grote lijnen welke wettelijke instrumenten er zijn om het milieu te beschermen en welke uitgangspunten daarvoor gelden. Bijvoorbeeld dat bedrijven over een milieuvergunning moeten beschikken, waar in staat hoe het bedrijf op de grootst mogelijke manier bescherming biedt voor het milieu.

Een andere reden is volgens van Kasteren dat het goedkoper is om elektriciteit te gebruiken. Het lijkt er wel op dat de prijzen rondom gas en elektriciteit nogal schommelen. Het ene jaar zijn de prijzen van elektriciteit gedaald en het andere jaar zal dit stijgen. Dit heeft te maken met de de tarieven van warmtenetten die gekoppeld zijn aan de gasprijs.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *